Home

Nieuws 

Logo Kerkterras 01

Kerkterras en Kerkterraskoor

Iedereen in Vlaardingen kent het Zomerterras: de laatste 3 weekenden in de zomervakantie staat het Oranjepark bol van muzikale activiteiten.
Dit jaar wordt op 20 augustus om 10.15 uur een oecumenische viering voor jong en oud gehouden op het terrein van het Zomerterras onder de naam Kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vormgegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, H. Lucas en Pax Christikerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen en Remonstranten te Vlaardingen

Thema van de viering: ‘All you need is love’.

Aan de dienst werken de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ o.l.v. Ruud Halkes en het kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.

Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?
Er wordt drie keer één uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Dinsdag 1, 8 en 15 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur in de Bethelkerk.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor moet zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg : predikant@ambachtoost.nl of tel. 010- 4348433

Terzijde: bij slecht weer – waar we niet van uit gaan – is de ‘Grote kerk’ op de Markt de schuilkerk.


Dankbrief van Pater Avin Kunnekkadan SVD n.a.v. 25 jarig missionaris-jubileum


pentecostikosmosA1Pinksteren vind ik een heel mooi feest. Ik word blij van de gedachte dat de kerkgemeenschap begonnen is met het vuur en het enthousiasme van de heilige Geest. Met de hulp van de Geest die waait waar ze wil kan er altijd weer een nieuw begin gemaakt worden. Pinksteren verbindt mensen met elkaar die het Rijk van God hier en nu gestalte willen geven.

Lees verder


Vespers en avond over ‘Liduina en het H. Sacrament’ op 14 juni

Op woensdagavond 14 juni, de ‘eigenlijke’ feestdag van Sint Liduina, komt haar Broederschap samen in de Liduinabasiliek. Om 19.30 uur zal de Broederschap de Vespers van de feestdag bidden bij het Liduina-altaar. Parochianen die hierbij willen aansluiten zijn van harte welkom. Aansluitend is er om 20.00 uur een bezinnende avond in de pastorie, ingeleid door mgr. J. Hendriks. Hij zal, kort voor Sacramentsdag, spreken over ‘Sint Liduina en het sacrament van de eucharistie’. Ook bij deze avond bent u van harte welkom.


Duif

Gezegende Vasten!

 Gezegend Pinksteren!

26 mei 2017

Aan moslims en christenen in Vlaardingen,

Het bijzondere van 2017 is dat het christelijke Pinksterfeest midden in de islamitische Vastenmaand valt.

Ramadan voor moslims is om dankbaar dichter bij God Almachtig  Barmhartig te komen en om meer eerbied en compassie te krijgen voor noodlijdende mensen.  Het is ook de periode om verbondenheid te ervaren.

Pinksteren voor christenen is het feest van de Geest, van de bezieling. Eén van de kenmerken daarvan is, dat de mensen elkaar begrijpen en zich met elkaar verbonden voelen.

De laatste tijd ervaren wij dagelijks pijnlijk hoezeer mensen een verschillende taal spreken en elkaar niet meer verstaan. Elke groep zit in een eigen bubbel, met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd gelukkig horen en zien we mensen die tijdens Vasten en bij levensbeschouwelijke feesten naar vormen van Vrede Verbindt zoeken. 

Wij wensen moslims en christenen toe dat Ramadan én Pinksteren mensen dichter bij elkaar brengen. Dat we elkaar steeds beter mogen verstaan en begrijpen.

Wij wensen u in deze vastenperiode en bij het Pinksterfeest veel zegen, vrede en alle goeds.

Geïnspireerd door de Raad van Kerken in Nederland,

PAX AMBASSADE VAN VREDE VLAARDINGEN


 

GOD AANWEZIG IN ONS VIEREN

Wat is de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen in onze liturgie?

Maandagavonden 22, 29 mei en 19 juni 2017

Zie poster voor details, klik hier


STICHTING OECUMENISCHE ONTMOETINGEN

In 1993 ontstond het initiatief ‘Oecumenische Ontmoetingen Rotterdam’. De in 1997 voor dit werk opgerichte interkerkelijke stichting heeft o.m. als doelstelling: “het geloofsgoed van de verscheidene denominaties bij een groter publiek onder de aandacht brengen; het kweken van een oecumenische instelling bij de Christenen en het bevorderen van een verzoening tussen de Christenen. “Door de activiteiten leren de deelnemers elkaars geloofsbeleving kennen en hebben zij de mogelijkheid de eigen geloofstraditie te verdiepen of te verbreden. De contacten betreffen Katholieke, Protestantse en Orthodoxe Christenen. Lees gauw verder via onderstaande link.

Bekijk hier de nieuwe pagina met leuke uitstapjes/reizen 


Zomerkampen 2017, klik hier voor meer info (leeftijd 8 – 17 )

Zomerkamp 2016

 


 Laatste toevoegingen

Over Deelgemeenschap Willibrord

 H. Lucas wijwater vat De  deelgemeenschap Willibrord van de Goede Herder parochie is nog jong, maar heeft een lange historie. Dat lijkt niet te kloppen, maar toch is het waar.

In 2011 werd de Vlaardingse Willibrordparochie deelgemeenschap van de Goede Herder parochie, die Schiedam, Vlaardingen en Maasluis omvat. In 1999 was de Willibrordparochie ontstaan door fusie van de vier voormalige Vlaardingse parochies, waarvan de oudste in 1857 werd opgericht.

 

Vandaag de dag staan er twee katholieke kerkgebouwen in Vlaardingen. Daarin komen we samen om te vieren, om God en elkaar te ontmoeten.

We beleven er ons geloof en vatten moed voor de weg die we te gaan hebben.

Kerk-zijn volgens het herbergmodel, dat is wat ons als geloofsgemeenschap voor ogen staat. Pleisterplaats waar je op adem kunt komen, voedsel tot je kunt nemen, uit kunt rusten, een praatje kunt maken, of zomaar aan kunt schuiven om nieuwe inspiratie op te doen. H. Lucas Glas in lood
 H. Lucas Maria Ons ‘mission-statement’ luidt:

‘Wij schrijven ons verhaal,
open en gastvrij,
christelijk geïnspireerd,
met inzet voor kwetsbare groepen
en zijn benieuwd naar jouw/uw verhaal’.

 

Wij heten u van harte welkom op deze site, in onze kerken en bij allerlei activiteiten.