Home

RK Kerk – Privacy verklaring

Bijeenkomsten – Informatie update

U P D A T E  — 15 — 

Steun de parochie met uw gift.

Door de maatregelen vanwege het Coronavirus zijn alle publieke liturgische vieringen opgeschort. Daardoor kunnen ook de collectes niet worden gehouden. Nu wij, noodgedwongen, alleen op afstand kunnen vieren, vragen wij u de parochie ook in deze tijd financieel te ondersteunen.

Het bankrekeningnummer van uw geloofsgemeenschap vindt u op de website van de parochie of van uw eigen geloofsgemeenschap.

Door uw steun kan de parochie voortbestaan. Dank voor uw gift.

NL 80 INGB 0000 7897 12  t.n.v. Par. de Goede Herder — Pax Christikerk
NL 25 INGB 0000 0902 65  t.n.v. Par de Goede Herder – H. Lucaskerk

U P D A T E  — 14 — 

Eucharistieviering op Hemelvaartsdag 21 mei 2020 APP A. Kunnekkadan

U P D A T E  — 13 — 

Eucharistieviering 17 mei Pax Christi Ch. Duynstee

U P D A T E  — 12 — 

Eucharistieviering 10 mei Liduina en OLV Rozenkrans M. Tharsis

U P D A T E  — 11 — 

Viering 3 mei APP H. Egging

U P D A T E  — 10 — 

Viering 26 april H. Lucas kerk

U P D A T E  — 9 — 

“Vrede zij u”

Eucharistieviering op zondag 19 april 2020
Beloken Pasen – zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Eucharistieviering op Beloken Pasen 19 april 2020

U P D A T E  — 8 — 

Mini kinderwoorddienst: Mini KWD Pasen 2020

U P D A T E  — 7 — 

Paasweekend

Parochie de Goede Herder op YouTube.

https://www.youtube.com/channel/UCJy4kLod_uzz-6AJ9MnBs5A/videos

Bijhorende informatie

U P D A T E  — 6 — 

Via You-Tube kunt u alle vieringen in de Goede Week “meevieren”.    Mist u de collecteschaal?

Uw gave kunt u overmaken:

NL 80 INGB 0000 7897 12  t.n.v. Par. de Goede Herder — Pax Christikerk

NL 25 INGB 0000 0902 65  t.n.v. Par de Goede Herder – H. Lucaskerk

Onze hartelijke dank.

 

 

U P D A T E  — 5 — 

Bekijk hier Viering Palmpasen 5 april 2020 op YouTube:

U P D A T E  — 4 — 

Teksten ter overweging.

Teksten ter overweging op zondag 29 maart 2020-HE voorkant kleur

U P D A T E  — 3 — 

Nieuwsbrief 2020-1

Er is een nieuwe nieuwsbrief geplaatst onder Toekomst Vlaardingen.

U P D A T E  — 2 — 

In vervolg op eerdere berichten meldt het pastoraal team van de parochie dat in navolging van de Nederlandse bisschoppen de kerken vooralsnog zijn gesloten tot en met Pinksteren — 1 juni 2020 —   met deze nieuwe datum komen de eerder gemelde dat te vervallen.

Voor persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje zijn de RK kerken van Vlaardingen geopend:

H. Lucaskerk:           Donderdag van 10.00-11.30 en vrijdag van 11.30 – 12.30

Pax. Christikerk:      Maandag van 13.30-15.00 en donderdag van 10.00-11.30  en woensdag 1 en 15 april van 14.00 o 15.00 uur.

U P D A T E

In aanvulling op het bericht van vrijdag jl. dat alle kerkdiensten en activiteiten zijn afgelast, ontvangt u namens het pastoraal team en de pastoraatsgroep nog de volgende berichten:

 • De H. Lucas- en de Pax Christikerk zullen op het tijdstip van de door-de-weekse viering en tijdens de openingstijden van de secretariaten wel opengesteld zijn, zodat parochianen in de gelegenheid zijn de kerk voor persoonlijk gebed te bezoeken.
 • Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona virus bloot te stellen.
 • Heeft u hulp nodig (voor bijv. boodschappen of anderszins) neemt u dan contact op met de TELEFOONDIENST van de WILLIBRORDGEMEENSCHAP  TEL: 06-2903 7132
 • De pastores zijn bereikbaar via tel.nr. 06 31990959

En verder:

 • Inzameling voor Voedselbank

Onder het motto: “Waar wij vasten, worden anderen gevoed” werd/wordt u gevraagd om gedurende de 40-dagentijd houdbare etenswaar voor de voedselbank te deponeren. Nu de kerken op zondag gesloten zijn, kunt u de levensmiddelen die u wilt schenken afgeven bij het secretariaat, wanneer deze open is.

 

De secretariaten zijn geopend:

in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,

telefoon 010-4702679  e-mail: secretariaat.willibrord-lucas@goedeherderparochie.nl

In de Pax Christikerk op maandag van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur,

telefoon 010-4741790  e-mail: secretariaat.willibrord-pax@goedeherderparochie.nl

 

In de Windwijzer zijn ook alle activiteiten afgelast, zie de bijlage. 

MOVZWO – Diaconie van de Willibrordparochie én Vluchtelingenwerk hebben regelmatig een best contact met elkaar.  Voorbije week was er een spoedvraag van Vluchtelingenwerk  om acht kinderbedjes en enkele wandelwagens.  Verrassend: enkele parochianen zorgden direct voor het leveren van de bedjes en we kregen ook een wandelwagen  DANK DANK daarvoor. . 

Vluchtelingenwerk heeft toch met enige spoed! nog twee wandelwagens nodig ….

En mooie schone lakentjes en dekentjes voor de bedjes.

Reageren via Movzwo@hetnet.nl of tel. 0630565296

 

Wanneer er weer nieuws te melden valt, sturen we weer een digitale Willibrord Actueel. De normale uitgave van Willibrord Actueel verschijnt weer wanneer alles normaal gaat draaien.

 

Het Pastorale team en de pastoraatsgroep wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

 

BELANGRIJK BERICHT IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

GEEN KERKDIENSTEN VOORALSNOG TOT EN MET 31 MAART LEES ONDERSTAAND BERICHT.

Beste mensen,

Het Coronavirus verspreidt zich snel. De overheid en RIVM hebben maatregelen opgesteld om het virus in te dammen en het verspreiden van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen.

De bisschoppen van de Nederlandse Kerkprovincie hebben richtlijnen opgesteld voor de komende tijd. 

In vervolg op het bericht van de bisschoppen meldt het pastoraal team het volgende:

Tot en met 31 maart 2020 worden:

 • Alle liturgische vieringen afgelast, zowel op zaterdagavond als op zondag.

Het team wijst op de mogelijkheid om via de televisie de RK viering te volgen.

 • Alle liturgische vieringen door de week afgelast.

De kerken zullen op het tijdstip van de viering wel opengesteld zijn, zodat parochianen in de gelegenheid zijn de kerk voor persoonlijk gebed te bezoeken.

Het pastoraal team raadt echter aan nauwkeurig de richtlijnen van de overheid en RIVM te volgen en uzelf en anderen zo min mogelijk aan de risico’s van besmetting door het Corona virus bloot te stellen.

De bisschoppen raden aan tot en met 31 maart alle onderstaande activiteiten af te gelasten:

 • Koorrepetities
 • Andere bijeenkomsten zoals gezamenlijk koffiedrinken, ontmoetingsbijeenkomsten voor onderscheiden doelgroepen ( bv soos ochtenden voor ouderen)
 • Alle catechetische / diaconale bijeenkomsten.

Hieronder vallen:

 • de bijeenkomsten in het kader van de voorbereiding van kinderen op de 1e Communie
 • doopvoorbereidingsbijeenkomsten
 • bijeenkomsten in het kader van Geloofsverdiepende activiteiten
 • bijeenkomsten en activiteiten in het kader van de Vastenactie.

Het team neemt deze richtlijn van de bisschoppen over met dien verstande dat het pastoraal team tot en met 31 maart alle bijeenkomsten zoals hierboven beschreven afgelast.

Het team begrijpt dat deze maatregelen pijn zullen doen. Wij vragen uw begrip en gebed.

Het team verzoekt het bovenstaande per omgaande onder de aandacht van uw parochianen te (laten) brengen.

Dat kan via uw weekinformatief, wellicht een extra ( digitale ) uitgave

Uw website.

Uw koren en alle andere betrokken werkgroepen in uw gemeenschap te informeren.

Zodra er aanleiding is voor nadere berichtgeving ontvangt u deze via de email.

Ten slotte vragen de pastores  om onderstaand gebed te bidden.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Wij wensen u allen veel sterkte en al het goede in deze moeilijke periode,

namens het pastoraal team,

Met vriendelijke groet,

Elly Barendregt-Koalsie

Medewerkster Pastoraal Team

Parochie De Goede Herder

 1. 06-31990959
 2. e.barendregt@goedeherderparochie.nl

 

 

 

 

 

Nieuw – Fotoboek

Fotoboek

Zie ook 

 Laatste toevoegingen

Over Deelgemeenschap Willibrord

 H. Lucas wijwater vat De  deelgemeenschap Willibrord van de Goede Herder parochie is nog jong, maar heeft een lange historie. Dat lijkt niet te kloppen, maar toch is het waar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2011 werd de Vlaardingse Willibrordparochie deelgemeenschap van de Goede Herder parochie, die Schiedam, Vlaardingen en Maasluis omvat. In 1999 was de Willibrordparochie ontstaan door fusie van de vier voormalige Vlaardingse parochies, waarvan de oudste in 1857 werd opgericht.

Vandaag de dag staan er twee katholieke kerkgebouwen in Vlaardingen. Daarin komen we samen om te vieren, om God en elkaar te ontmoeten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We beleven er ons geloof en vatten moed voor de weg die we te gaan hebben.

Kerk-zijn volgens het herbergmodel, dat is wat ons als geloofsgemeenschap voor ogen staat. Pleisterplaats waar je op adem kunt komen, voedsel tot je kunt nemen, uit kunt rusten, een praatje kunt maken, of zomaar aan kunt schuiven om nieuwe inspiratie op te doen. H. Lucas Glas in lood
 H. Lucas Maria Ons ‘mission-statement’ luidt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Wij schrijven ons verhaal,
open en gastvrij,
christelijk geïnspireerd,
met inzet voor kwetsbare groepen
en zijn benieuwd naar jouw/uw verhaal’.

 

Wij heten u van harte welkom op deze site, in onze kerken en bij allerlei activiteiten.