Home

Bijeenkomsten – Informatie update

In het kader van de jaarlijkse serie Winteravondlezingen nodigt het Platform van Kerken Maassluis (i.s.m. met de RK deelgemeenschap Andreas, Petrus & Paulus) u uit voor een lezing/presentatie met als titel:

OP WEG NAAR EEN DEMENTIE-VRIENDELIJKE KERK

Gepresenteerd door Annemarie Roding-Schilt en Marjan van Dorp
Iedereen komt dezer dagen direct of indirect in contact met dementie. Een partner, een van de ouders, een familielid, een vriend/vriendin, collega wordt getroffen door deze ziekte en stelt ons voor raadsels, vereist zorg en aandacht van ons. Maar kunnen wij als kerk(gemeenschap) -ook- een rol vervullen?

Vorm en begeleiding
Annemarie Roding-Schilt (predikant-geestelijk verzorger in verpleeghuis Grootenhoek en woonvorm Dierenriem in Hellevoetsluis) heeft op basis van haar ervaring er een boek over geschreven. Schrijfster belicht in haar lezing eerst de achtergronden van dementie, ook de grondhouding is belangrijk en ze geeft aandacht aan de religie en spiritualiteit
Dement zijn betekent voor velen een mensonterend leven, maar goede (geestelijke) zorg gaat tegen dit beeld in. Vervolgens zal zij stilstaan bij hoe belangrijk openheid is en het aanvaarden van de moeilijkheden en de geestelijke zorg aan de dementerende medemens in de kerk .
Marjan van Dorp heeft diverse functies bekleed in de zorg- en welzijnssector, ook als casemanager dementie. Zij is coördinator van De Bovenkamer in Vlaardingen

De lezing is bestemd voor iedereen die zich in gemeente of parochie bezighoudt met de pastorale zorg. Niet alleen voor ‘kerkelijke professionals’ en ambtsdragers, maar ook voor betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel voor hun naasten inzetten. En niet te vergeten voor hen die in hun persoonlijke omgeving zorgen voor iemand die lijdt aan dementie.
Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen en met elkaar over dit thema in gesprek te gaan.

Plaats: De Ark, Rembrandtlaan 2, 3141HH Maassluis
Datum en tijd: Dinsdag 26 maart 2019, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur)
Kosten: Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

‘De Dementie-vriendelijke Kerk’ is vooral een praktisch boekje, met tips, aanwijzingen en voorbeelden en is uitgegeven bij Narratio. ISBN 9789052638959.

Recensie
‘De puurheid waarmee de auteur allerlei facetten bespreekt, is weldadig. Geduld, rust, warmte, echtheid zijn grondwoorden die empathische beleving vragen. Een rijk, informatief boekje, dat heldere tips voor de praktijk bevat’. (Ds. Jenno Sijtsma).

Gaat u met parochie De Goede Herder mee naar Lourdes?

Link naar het bestand: Lourdesreis in 2019

Link naar het bestand: Eten met de Paus

ETEN MET FRANCISCUS

— een maaltijd met recepten uit het kookboek van de paus en een
nagesprek over zijn geschrift: ‘Verheugt u en juicht’–

“Een maaltijd delen is een bron van menselijke relaties, betekent de ander
verwelkomen, is luisteren naar de persoon naast je. Samen eten is een
uiterst krachtige en symbolische daad die ons aan de vitaliteit van religieuze
waarden herinnert.” Aldus Paus Franciscus in het boek ‘Eten met Franciscus’
van Roberto Alborghetti.
Eten is voor Jorge Bergoglio – nu Paus Franciscus – dé manier om relaties te
bouwen, om herinneringen en cultuur over te dragen en om bewust met de
schepping om te gaan. Jorge Bergoglio is zelf een goede kok die de liefde
voor eten en kokkerellen van zijn moeder en grootmoeder heeft
meegekregen. Het boek eindigt met de uitspraak van Paus Franciscus: “In de
vele jaren van mijn leven ben ik steeds meer tot de overtuiging gekomen dat
ons bestaan verbonden is met dat van anderen: het leven is geen tijd die
voorbijgaat, maar een tijd van ontmoeting.”
In dat licht willen wij anderen ontmoeten bij een heerlijke maaltijd en een
goed gesprek.
Na de maaltijd zullen we spreken over het geschrift van de paus Franciscus
Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht)’.In zijn geschrift wijst Paus
Franciscus erop, dat de heiligen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of
heilig heeft verklaard. We zijn allemaal geroepen tot “heiligheid” op de
plekken waar we ons bevinden. Je kunt groeien in heiligheid door kleine
gebaren. De paus noemt onder meer volharding, geduld en mildheid, waarbij
hij schrijft over het je kunnen verheugen over het goede van anderen. Hij
schrijft ook over moed: “God is altijd nieuw. Hij zet ons voortdurend aan om
opnieuw op weg te gaan, voorbij het vertrouwde en over grenzen”

Lucas Cooking verzorgt de maaltijd.
Paters Avin Kunnekkadan en Melvin Tharsis, paters SVD verzorgen de
presentatie en begeleiden het gesprek.

Locatie: H. Lucaskerk, Hoogstraat 26, 3131 BN Vlaardingen.
Datum en tijd: Dinsdagavond 19 februari. Maaltijd van 18.00 tot ca. 19.30
uur. Aansluitend presentatie en gesprek over “Verheugt u en juicht’
Aanmelden: Aanmelden is noodzakelijk in verband met de maaltijd bij
voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl , of via de
intekenformulieren in de hal van de H. Lucas- of Pax Christikerk. Aanmelden
kan uiterlijk t/m 17 februari

Kosten: € 7,50 voor de maaltijd, alsmede een vrijwillige bijdrage voor het
vervolg van de avond.

Zie ook 

 Laatste toevoegingen

Over Deelgemeenschap Willibrord

 H. Lucas wijwater vat De  deelgemeenschap Willibrord van de Goede Herder parochie is nog jong, maar heeft een lange historie. Dat lijkt niet te kloppen, maar toch is het waar.  

 

 

 

 

 

In 2011 werd de Vlaardingse Willibrordparochie deelgemeenschap van de Goede Herder parochie, die Schiedam, Vlaardingen en Maasluis omvat. In 1999 was de Willibrordparochie ontstaan door fusie van de vier voormalige Vlaardingse parochies, waarvan de oudste in 1857 werd opgericht.

 

Vandaag de dag staan er twee katholieke kerkgebouwen in Vlaardingen. Daarin komen we samen om te vieren, om God en elkaar te ontmoeten.  

 

 

 

 

 

We beleven er ons geloof en vatten moed voor de weg die we te gaan hebben.

Kerk-zijn volgens het herbergmodel, dat is wat ons als geloofsgemeenschap voor ogen staat. Pleisterplaats waar je op adem kunt komen, voedsel tot je kunt nemen, uit kunt rusten, een praatje kunt maken, of zomaar aan kunt schuiven om nieuwe inspiratie op te doen. H. Lucas Glas in lood
 H. Lucas Maria Ons ‘mission-statement’ luidt:  

 

 

 

 

 

‘Wij schrijven ons verhaal,
open en gastvrij,
christelijk geïnspireerd,
met inzet voor kwetsbare groepen
en zijn benieuwd naar jouw/uw verhaal’.

 

Wij heten u van harte welkom op deze site, in onze kerken en bij allerlei activiteiten.

RK Kerk – Privacy verklaring