WILLIBRORD ACTUEEL 06-12-2015

Jaargang 9, nr. 14 6 december 2015

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

2e zondag van de advent.

Meerpaal:         zaterdag 5 dec.: Geen Viering.
Lucaskerk:                 zondag 6 dec. 9.30 uur; Woord en Communieviering, pastor C. Koeleman, samenzang. wereldwinkel aanwezig.
Pax Christikerk:           zondag 6 dec. 11.00 uur; Eucharistieviering pater E. Clarenbeek, samenzang. Kinderwoorddienst/ 10+ groep.

DEZE WEEK
Gerarduskalender 2016
Na de viering in de H. Lucaskerk is de Gerarduskalender 2016 zoals gebruikelijk te verkrijgen bij de heer Piet van Mil. De prijs is slechts € 6,75 De kalender is een scheurkalender met een blad voor elke dag. De kalender wordt van harte bij u aanbevolen. Het is een leuk cadeau voor de feestdagen.

KERK MET STIP
Een prachtig artikel over “Kerk met Stip” is te lezen in het novembernummer van het tijdschrift “Volzin” maar ook op de website www.kerkenmetstip.nl. Omdat onze kerk tot de kerken met stip behoort kunnen wij u dat artikel zeer aanbevelen. Onze medeparochiaan Frank Kazenbroot is nauw betrokken bij dit apostolaat. We hebben toch belangstelling voor een medeparochiaan en zijn werk ?

Lucaskerk 10 jaar
Op 13 december staan we in de Lucaskerk stil bij het feit dat de kerk 10 jaar geleden in gebruik werd genomen. We willen dit vieren met parochianen en gasten. We openen de dag met een feestelijke viering die start om half 11.
Voorgangers zijn pater Clarenbeek en pastor Mirjam Heikens. Na de viering drinken we feestelijk koffie en wordt er een lunch verzorgd door Lucas’ Cooking. ’s Middags (tussen 2 en 4 uur) heeft het programma een ander karakter.
In de kerk zijn er diverse kramen, en doeactiviteiten voor jong en oud.
Ook is er een open podium waar gedichten worden voorgedragen en muziek wordt gemaakt.Wilt u meedoen?
Kom gewoon die middag langs, of meld u van te voren via m.heikens@goedeherderparochie.nl.
We hopen op bezoekers van binnen en buiten de kerk. Van harte welkom!

Start van het heilig jaar van barmhartigheid op 13 december
Paus Franciscus nam het initiatief om een Jaar van Barmhartigheid te houden. Dit heilig jaar benadrukt Gods vergevende liefde en roept op om de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen. Op zondag 13 december om 10.30 uur wordt het Jaar van Barmhartigheid voor ons bisdom geopend door bisschop Van den Hende tijdens een eucharistieviering in de Liduinabasiliek in Schiedam. Deze eucharistieviering wordt live uitgezonden op NPO2. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze viering. De andere kerken van de parochie zijn op zondag 13 december overigens op de gebruikelijke tijden geopend.

Wereldwinkel
De stand van de wereldwinkel is weer aanwezig in de Pax op zondag 13 december in plaats van zondag 20 december. De artikelen zullen met zorg worden uitgekozen voor het aanstaande kerstfeest. Wellicht zitten er leuke en mooie cadeaus bij die u aan uw familie, kennissen of vrienden kunt geven. U steunt er een goed doel mee.

Levende kersstal in de H. Lucaskerk
Ook dit jaar zal weer op 2e kerstdag zal in de Lucaskerk het kerstspel opgevoerd worden. We zijn op zoek naar kinderen die hieraan mee willen doen als herdertje engeltje of koning. Ook zijn we nog op zoek naar het kindje. Kinderen worden om 13.00 uur in de kerk verwacht. Het spel wordt 2x opgevoerd om 14.00 uur en om 15.00 uur.
Daarnaast vragen we u om te komen helpen met opbouwen, kinderen aankleden, beschuit met muisjes klaarmaken en opruimen. Tijdens het spel zingen we met elkaar bekende kerstliedjes. De schapen zullen in de stal aanwezig zijn.
Om ook volgend jaar dit feest voor groot en klein te kunnen laten doorgaan zoeken we enthousiaste mensen,
die de organisatie van ons overnemen. Voor aanmelden en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Marianne Kalb 06 209 294 34 mariannekalb@hotmail.com

OVERLEDEN
Op 1 december is overleden de heer CORNELIS JOZEPH GROEN (COR). Hij was 94 jaar oud. De heer woonde aan de Willem de Zwijgerlaan. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de aula van de begraafplaats Holy op maandag 7 december om 14.30 uur.
Wij wensen de familie, vrienden en bekenden Gods zegen en veel kracht toe om dit verlies te helpen dragen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vrijwilligers gevraagd:
De Voedselbank hoopt van 14 t/m 18 december in heel veel winkels in Rotterdam en omgeving een inzamelingsactie te houden. Voor het inzamelen zijn 2 personen per winkel nodig. Één persoon deelt folders uit bij het toegangspoortje van de winkel, de ander neemt de artikelen in ontvangst. De in te zamelen producten zijn macaroni, aardappelpuree, spaghetti, rijst, pastasaus. In Vlaardingen betreft het de supermarkt Hoogvliet aan de Parallelweg 8.
Wie wil zich een dagdeel beschikbaar stellen? Bel naar: 06395.126.17

Kan ook via de site: www.voedselbank.nl/samenvoordevoedselbank
Op donderdagavond om 19 uur vieren de Paters SVD in de Basiliek een H. Mis. Het is hun communiteitsdag, en daarom celebreren zij de H. Mis gezamenlijk. Deze Mis is voor iedereen toegankelijk. Een heel mooie, stille, rustige viering, met tot nu toe helaas nog niet al te veel mensen. Maar dat kan veranderen, als men weet, dat deze viering er is voor ieder van de Goede Herder Parochie die dat wil meevieren. Daarom dit schrijven, want wij hoorden dat mensen dachten dat het een besloten viering was voor de mensen van de communiteit van de paters. Nee hoor ! Wees Welkom !

Vluchtelingenwerk Vlaardingen
Tijdens de informatiebijeenkomst over opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen in Vlaardingen op 4 november jl. bij vluchtelingenwerk is toegezegd dat wij u een overzicht sturen met meest gestelde vragen en antwoorden. Op bijgaande link treft u deze informatie aan. Het is goed om mensen met vragen hiernaar te verwijzen. De lijst met gestelde vragen en antwoorden zal regelmatig geactualiseerd worden. http://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Vluchtelingen

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK
3e zondag van de Advent

Meerpaal:  zaterdag 12 dec.: 18.00 uur; Viering
Lucaskerk:                          zondag 13 dec. 10.30 uur; 10 jarig bestaan van de H. Lucaskerk.Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek en pastor M. Heikens m.m.v. Willibrordkoor en The Balance. Deurcollecte Adventsactie. Wereldwinkel
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen
10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk:                     zondag 13 dec. 11.00 uur; Eucharistieviering; pater A. Kunnekkadan m.m.v. koor Liriko, deurcollecte voor la Granja. Kinderwoorddienst/10+ Annesty.


ZIEKENBEZOEK

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (0104344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 0104350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (0104748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (0104741090) bellen. Het is heel
belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum
in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt
dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 0104702679
of per email: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.0014.00 uur; telefoon 0104741790 of per email: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 0629037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop
of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.