WILLIBRORD ACTUEEL 22-11-2015

Jaargang 9, nr. 12 – 22 november 2015

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHO LIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

 

Meerpaal: zaterdag 21 nov.  18.00 uur: Viering.                                   
Lucaskerk zondag 22 nov. 9.30 uur; Christus Koning, Eucharistieviering: Woord- en Communieviering; parochiaan m.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 22 nov. 11.00 uur: Christus Koning;Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek. Samenzang.

DEZE WEEK

Van PAX Ambassade van Vrede Vlaardingen

Aanslagen hebben de laatste dagen heftige en  emotionele reacties losgemaakt, ook onder de leden van de kerken in Vlaardingen. Wij vinden het gepast om drie reacties onder uw aandacht te brengen.  Eerst die van de landelijke vredesbeweging PAX. Hierin wordt de kracht van de verbondenheid onderstreept, ook blijvende verbondenheid met de mensen in conflictgebieden zoals Syrië die net als wij verlangen naar vrede. Ten tweede de toespraak die burgemeester Bert Blase bij de herdenking in het Stadskantoor maandag jl. hield. Hierin wordt stilgestaan bij het feit dat er veel meer slachtoffers van IS zijn – ook moslims – in Beiroet, Bagdad en het Russische  vliegtuig boven de Egyptische woestijn. De derde verklaring is van de Eyup Sultan moskee waarin men als moslim nadrukkelijk afstand neemt van zulke gewelddadigheden en iedereen uitnodigt om mee te bidden tot bescherming. We hebben er vertrouwen in dat deze drie reacties – uit zeer verschillende bronnen – ons zullen helpen onze eigen persoonlijke reacties te vormen en een bijdrage te geven aan vrede in onze samenleving.

Vrede! Wie durft? Uw Ambassadeur, David de Beer.

Gerarduskalender 2016

Na de viering in de H. Lucaskerk is de Gerarduskalender 2016 zoals gebruikelijk te verkrijgen bij de heer Piet van Mil. De prijs is slechts € 6,75 De kalender is een scheurkalender met een blad voor elke dag. De kalender wordt van harte bij u aanbevolen. Het is een leuk cadeau voor de feestdagen.

Vrijwilligers gevraagd:

De Voedselbank hoopt van 14 t/m 18 december in heel veel winkels in Rotterdam en omgeving een inzamelingsactie te houden. Voor het inzamelen zijn 2 personen per winkel nodig. Één persoon deelt folders uit bij het toegangspoortje van de winkel, de ander neemt de artikelen in ontvangst. De in te zamelen producten zijn macaroni, aardappelpuree, spaghetti, rijst, pastasaus. In Vlaardingen betreft het de supermarkt Hoogvliet aan de Parallelweg 8. Wie wil zich een dagdeel beschikbaar stellen? Bel naar: 06-395.126.17. Kan ook via  de site: www.voedselbank.nl/samenvoordevoedselbank

Op donderdagavond om 19 uur vieren de Paters SVD in de Basiliek  een H. Mis.

Het is hun communiteitsdag, en daarom celebreren zij de H. Mis gezamenlijk. Deze Mis is voor iedereen toegankelijk. Een heel mooie, stille, rustige viering, met tot nu toe helaas nog niet al te veel mensen.Maar dat kan veranderen, als men weet, dat deze viering er is voor ieder van de Goede Herder Parochie die dat wil meevieren. Daarom dit  schrijven, want wij hoorden dat mensen dachten dat het een besloten viering was voor de mensen van de communiteit van de paters. Nee hoor ! Wees Welkom !

Vluchtelingenwerk Vlaardingen

Tijdens de informatiebijeenkomst over opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen in Vlaardingen op 4 november jl. bij vluchtelingenwerk is toegezegd dat wij u een overzicht sturen met meest gestelde vragen en antwoorden. Op bijgaande link treft u deze informatie aan. Het is goed om mensen met vragen hiernaar te verwijzen. De lijst met gestelde vragen en antwoorden zal regelmatig geactualiseerd worden.

http://www.vlaardingen.nl/Inwoners/Vluchtelingen

Geloofsverdieping: Dichter bij

Een avond informatie en bezinning over het evangelie van Lucas onder leiding van pastor Charles Duynstee. Het komend liturgisch jaar staat het Evangelie van Lucas centraal. De verhalen van Lucas scoren hoog op de lijst van bekende Bijbelverhalen. Het kerstverhaal over Jezus’ geboorte in de stal, de parabel van de barmhartige   Samaritaan en die van de verloren zoon komen allen bij hem voor. Het Lucas evangelie is echter méér dan een verzameling losse verhalen. Het is een zorgvuldig gecomponeerd geheel, waarin ieder verhaal zijn eigen plaats inneemt. In de Lucas’ verhalen schuilt een grote kritische kracht. Tijdens deze avond willen we deze kracht opnieuw ontdekken. Deze avond wordt gehouden in de St. Jan de Doper- Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99 te Schiedam op maandagavond  23 november van 20:00 – 22:00 uur. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Geloofsverdieping: Lichtmaaltijd over het ‘Jaar van Barmhartigheid’ 

Terwijl de dagen steeds  korter worden en de avond vroeg valt willen wij u uitnodigen voor een  Lichtmaaltijd. Wij blikken die avond vooruit op het  ‘Jaar van Barmhartigheid’ dat een week later, op 8 december zal worden geopend. Het ‘Jaar van Barmhartigheid’ is een ‘Heilig Jaar’, compleet met ‘heilige deur’ en een aflaat voor wie daar doorheen gaat om te biechten en eucharistie te vieren. Wat beoogt paus Franciscus met het ‘Jaar van Barmhartigheid’? En wat kunnen wij er zelf mee, in onze parochie, in ons eigen leven. Onder het genot van een smakelijke maaltijd staan wij daar bij stil. De inleider van deze avond is pastor Henri Egging, De maaltijd wordt verzorgd door Lucas Cooking. Deze avond wordt gehouden in de H.Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen op dinsdagavond 1 december van 18:00 uur – 22:00 uur De kosten voor deze avond zijn € 7,50. In verband met de voorbereiding van deze activiteit moet u zich vooraf aanmelden via e-mail:geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl, dit kan tot 27 november.

ACTUELE MEDEDELINGEN                    

Cantantedienst Bethelkerk Vlaardingen.

Uitgevoerd wordt Cantate ‘Schwingt freudig euch empor’, BWV 36, van Johann Sebastian Bach (1685- 1750). Op zondag 29  november om 17.00 uur zal in Vlaardingen de vierde Bach-cantate van dit seizoen worden uitgevoerd: ‘Schwingt freudig euch empor’. Bach schreef deze cantate in Leipzig voor de eerste adventszondag van 1731. De intocht van Jezus in Jeruzalem (swingend, zoals in het openingskoor te horen valt) is het     uitgangspunt van de cantatetekst. Bach hergebruikt een bestaande cantate die hij schreef ter gelegenheid van de verjaardag van vorstin Charlotte in 1725. De recitatieven verving hij door het bekende koraal ‘Nun komm der Heiden Heiland’ en het koraal ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’. De bezetting van strijkers en hobo d’amore’s oogt eenvoudig, maar Bach heeft ze zeer creatief in alle mogelijke samenstellingen ingezet. Prachtige aria’s, duetten en koordelen. De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht- Oost. Er zijn tekstboekjes beschikbaar.

De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Annette Rogers (sopraan), Annette Vermeulen (alt), Hans van Dijk (tenor) en Andreas Goetze (bas). De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte. Voorganger is ds. Guus Fröberg.

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen, www.cantatesvlaardingen.nl,info@cantatesvlaardingen.nl.

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

Meerpaal: zaterdag 28 nov. 18.00 uur: Geen Viering.
Lucaskerk: zondag 29 nov., Eerste zondag van de advent, 9.30 uur; Catechumenenzalving, Eucharistieviering; pastor H. Egging, samenzang. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 29 nov. Eerste zondag van de advent; 11.00 uur; Woord en Communieviering; werkgroep 3 D m.m.v. zanggroep Impuls. Kinderwoorddienst/ 10+; Wereldwinkel. Deurcollecte Adventsactie.

Ziekenbezoek          

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp  (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol  (010- 4748007).  U mag ook Mevr. M. Kramers (010-4741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van  berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl  In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL:  06-29037132

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.