WILLIBRORD ACTUEEL 13-12-2015

Jaargang 9, nr. 15 13 december 2015

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

3e zondag van de Advent

Meerpaal:         zaterdag 12 dec.;18.00 uur; Viering
Lucaskerk:                 Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek en pastor M. Heikens m.m.v. Willibrordkoor en The Balance. Deurcollecte Adventsactie. Wereldwinkel
Pax Christikerk:           zondag 13 dec. 11.00 uur; Eucharistieviering; pater A. Kunnekkadan m.m.v. koor Liriko, deurcollecte voor la Granja. Kinderwoorddienst/10+ Annesty, wereldwinkel.

DEZE WEEK
Lucaskerk 10 jaar
Op 13 december staan we in de Lucaskerk stil bij het feit dat de kerk 10 jaar geleden in gebruik werd genomen. We willen dit vieren met parochianen en gasten. We openen de dag met een feestelijke viering die start om half 11. Voorgangers zijn pater Clarenbeek en pastor Mirjam Heikens. Na de viering drinken we feestelijk koffie en wordt er een lunch verzorgd door Lucas’ Cooking. ’s Middags (tussen 2 en 4 uur) heeft het programma een ander karakter. In de kerk zijn er diverse kramen, en doeactiviteiten voor jong en oud. Ook is er een open podium waar gedichten worden voorgedragen en muziek wordt gemaakt. Wilt u meedoen? Kom gewoon die middag langs, of meld u van te voren via m.heikens@goedeherderparochie.nl. We hopen op bezoekers van binnen en buiten de kerk. Van harte welkom!

Leesinformatie.
Op de bekende plekken in de beide kerken ligt voor u de laatste brief van dit jaar van Pater Henk Erdhuizen klaar. Hierin schrijft hij zijn indrukwekkende ervaringen van de afgelopen maanden. U kunt de pater steunen met uw gebed en wellicht ook met een gift op NL33ABNA0414500075 t.n.v. ontwikkelingswerk pater H. Erdhuizen te ’s Heerenberg. Daarnaast ligt ook het nieuwe bisdomblad klaar.

Wereldwinkel
De stand van de wereldwinkel is weer aanwezig in de Pax op zondag 13 december in plaats van zondag 20 december. De artikelen zullen met zorg worden uitgekozen voor het aanstaande kerstfeest. Wellicht zitten er leuke en mooie cadeaus bij die u aan uw familie, kennissen of vrienden kunt geven.

Start van het heilig jaar van barmhartigheid op 13 december
Paus Franciscus nam het initiatief om een Jaar van Barmhartigheid te houden. Dit heilig jaar benadrukt Gods vergevende liefde en roept op om de werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen. Op zondag 13 december om 10.30 uur wordt het Jaar van Barmhartigheid voor ons bisdom geopend door bisschop Van den Hende tijdens een eucharistieviering in de Liduinabasiliek in Schiedam. Deze eucharistieviering wordt live uitgezonden op NPO2. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze viering. De andere kerken van de parochie zijn op zondag 13 december overigens op de gebruikelijke tijden geopend.

Gerarduskalender 2016
Na de viering in de H. Lucaskerk is de Gerarduskalender 2016 zoals gebruikelijk te verkrijgen bij de heer Piet van Mil. De prijs is slechts € 6,75 De kalender is een scheurkalender met een blad voor elke dag. De kalender wordt van harte bij u aanbevolen. Het is een leuk cadeau voor de feestdagen.

Kerstbuffet in Vlaardingen: mensen ontmoeten tijdens een maaltijd
Op 2e Kerstdag organiseren enkele kerken gezamenlijk alweer voor de 6e keer een gezellige Kerstbijeenkomst. Alle mensen, jong en oud, samen of alleen, zijn op deze dag van harte welkom in de Windwijzer, aan de Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. Vorig jaar waren we blij verrast door de grote opkomst. Dit jaar zijn we naar een grotere ruimte op zoek gegaan en hebben deze in de Windwijzer gevonden. De zaal gaat open vanaf 12.30 uur. De middag zal tot ongeveer 16.00 uur duren. Voor de maaltijd kunt u een vrijwillige bijdrage geven. Heeft U zin om te komen, dan kunt U zich tot 23 December opgeven bij Berthe de Leede tel 0102470804 of Ingrid Kind 0104741404. U kunt ook emailen naar ingridkind@hotmail.com Tot ziens op 2e Kerstdag? U steunt er een goed doel mee.

Levende kersstal in de H. Lucaskerk
Ook dit jaar zal weer op 2e kerstdag zal in de Lucaskerk het kerstspel opgevoerd worden. We zijn op zoek naar kinderen die hieraan mee willen doen als herdertje engeltje of koning. Ook zijn we nog op zoek naar het kindje. Kinderen worden om 13.00 uur in de kerk verwacht. Het spel wordt 2x opgevoerd om 14.00 uur en om 15.00 uur. Daarnaast vragen we u om te komen helpen met opbouwen, kinderen aankleden, beschuit met muisjes klaarmaken en opruimen. Tijdens het spel zingen we met elkaar bekende kerstliedjes. De schapen zullen in de stal aanwezig zijn. Om ook volgend jaar dit feest voor groot en klein te kunnen laten doorgaan zoeken we enthousiaste mensen, die de organisatie van ons overnemen. Voor aanmelden en nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Marianne Kalb 06 209 294 34 mariannekalb@hotmail.com

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vrijwilligers gevraagd:

De Voedselbank hoopt van 14 t/m 18 december in heel veel winkels in Rotterdam en omgeving een inzamelingsactie te houden. Voor het inzamelen zijn 2 personen per winkel nodig. Eén persoon deelt folders uit bij het toegangspoortje van de winkel, de ander neemt de artikelen in ontvangst. De in te zamelen producten zijn macaroni, aardappelpuree, spaghetti, rijst, pastasaus. In Vlaardingen betreft het de supermarkt Hoogvliet aan de Parallelweg 8. Wie wil zich een dagdeel beschikbaar stellen? Bel naar: 06395.126.17 Kan ook via de site: www.voedselbank.nl/samenvoordevoedselbank

Expositie kerststallen in Bedevaartkerk
Unieke collectie voor het eerst in Brielle te zien. Dit jaar organiseert de Bisschoppelijke Brielse Commissie voor de eerste keer een Kerststallenexpositie in de Bedevaartkerk van de Heilig Martelaren van Gorcum aan de Rik 5 te Brielle. Tientallen kerststallen en kerstgroepen zijn te bezichtigen, van velerlei aard en afkomstig uit een uitgebreide privécollectie, en verzameld in binnen en buitenland. In een van de zijgangen achter de kerk zal in kerstsfeer koffie en thee met wat lekkers, warme chocomel enz. verkrijgbaar zijn. Tijdens de kerststallenexpositie zijn er gidsen aanwezig om de bezoekers te informeren over de gebeurtenissen uit 1572 en de moord op de 19 martelaren van Gorcum, die in deze kerk herdacht wordt. De toegang tot de expositie is gratis, een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud van de kerk wordt zeer op prijs gesteld.

Deze eerste editie van de kerststallenexpositie is van dinsdag 15 t/m zondag 20 december 2015.
De openingstijden zijn van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom in de Bedevaartkerk in Brielle, De Rik 5 (even buiten het centrum). Meer informatie over kerk en bezoekmogelijkheden: www.martelarenvangorcum.nl..

VIERINGEN VOOR DE VOLGENDE WEEK

4e zondag van de Advent

Meerpaal:         zaterdag 19 dec.: 18.00 uur; Geen viering
Lucaskerk:                 zondag 20 dec. 9.30 uur; Woord en Communieviering; parochiaan C. Siebel; Samenzang, Wereldwinkel. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk:           zondag 20 dec. 11.00 uur; Eucharistieviering; pastor H .Egging; Samenzang. Kinderwoorddienst/ 10+ Wereldwinkel.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (0104344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 0104350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (0104748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (0104741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 0104702679 of per email: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00 14.00 uur; telefoon 0104741790 of per email: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 0629037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.