WILLIBRORD ACTUEEL 10-01-2016

Jaargang 9, nr. 17 10 januari 2016

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 9 januari: geen viering

Lucaskerk: zondag 10 januari; 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek m.m.v. Willibrordkoor; Deurcollecte Diaconie in eigen stad (VVEH)
19.00 uur: Taizé gebedsdienst. Voorganger: parochiaan G. van Bohemen

Pax Christikerk: zondag 10 januari; Nieuwjaarsviering en afscheidsreceptie Mirjam Heikens. Eucharistieviering: pater A. Kunnekkadan m.m.v. alle koren o.l.v. Liriko. Kinderwoorddiens/ t10+; deurcollecte Diaconie in eigen stad (VVEH) Annesty

DEZE WEEK

EEN VREDIG 2016 VREDE VERBINDT
neem in 2016 actief deel aan verbindende activiteitenvrede verbindt
Zaterdag 9 januari 16.00 – 19.00 uur Nieuwjaarsreceptie Stadhuis op de Markt in Vlaardingen

Afscheid Mirjam Heikens

In het kader van het project Kerkopbouw is met pastor Mirjam Heikens destijds een tijdelijk dienstverband aangegaan. Dit dienstverband eindigt per 31-12-2015. Wij danken Mirjam van harte voor al haar werk in onze parochie. Wij zullen als parochiebestuur aan haar afscheid nog op gepaste wijze aandacht besteden. Voor parochianen is er een mogelijkheid om op 10 januari 2016 afscheid te nemen van Mirjam Heikens. Dit afscheid nemen is mogelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen. Deze receptie zal na de viering van 11.00 uur starten en duurt van ± 12.30 uur – 14.00 uur.
Namens het Parochiebestuur De Goede Herder: Wim van der Steen (secretaris).

Pastor Mirjam zegt vaarwel
Begin augustus 2013 kwam ik als ‘vreemde’ pastor aan in parochie De Goede Herder. Als u dit stukje leest, ben ik alweer bijna vertrokken. Het parochiebrede project Kerkopbouw is afgerond, en daarmee is er ook een einde gekomen aan mijn benoeming. Via dit inmiddels vertrouwde Willibrord Actueel wil ik u graag vertellen dat ik een heel goede tijd heb gehad ‘aan de Waterweg’. En natuurlijk óók in de deelgemeenschap van Vlaardingen. Ik ben door allerlei mensen gastvrij ontvangen en wegwijs gemaakt, kon mijn werkervaring al doende flink uitbreiden, had plezierig contact met velen van u, kijk met genoegen terug op verschillende vormen van samenwerking.
Dank voor uw betrokkenheid en vertrouwen in de afgelopen periode, en vaar wel!
Mirjam Heikens, pastoraal werker

Leesinformatie.
Op de bekende plekken in de beide kerken ligt voor u de brief van Pater Henk Erdhuizen klaar. Hierin schrijft hij zijn indrukwekkende ervaringen van de afgelopen maanden. U kunt de pater steunen met uw gebed en wellicht ook met een gift op NL33ABNA0414500075 t.n.v. Stichting Ontwikkelingswerk pater H. Erdhuizen te Terborg. U steunt er een goed doel mee. Daarnaast ligt ook het nieuwe bisdomblad klaar. Wat betreft pater Erdhuizen, let op de juiste benaming anders komt het terug.

Geloofsverdieping: EVANGELII GAUDIUM.
Inleiding en gesprek o.l.v. pater Avin Kunnekkadan,SVD Sinds 13 maart 2013 heeft paus Franciscus de wereld voor zich ingenomen. Hij kiest voor een kerk van de armen, geïnspireerd door de heilige Franciscus van Assisi. De paus laat zich wederom van zijn radicale kant zien: voor een optimistische en vreugdevolle evangelisatie en tegen binnenkerkelijke muggenzifterij. ‘Een evangelist moet er niet uitzien alsof hij net van een begrafenis is teruggekeerd.’ Hij roept mensen op naar buiten te gaan, de vreugde en de liefde van Jezus Christus uit te dragen. In de bijeenkomsten komen diverse aspecten van Evangelii Gaudium aan de orde. Deze avond wordt gehouden in de Pastorie van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans, Singel 104 te Schiedam. Introductieavond: donderdagavond 14 januari, met mogelijkheid voor vervolgavonden op donderdagavonden 21 en 28 januari en 4, 11 en 18 februari van 20.00 – 21.30 uur (inloop 19.45 uur). Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Geloofsverdieping: Filmavond: Dead man walking
Film en nagesprek o.l.v. pastor Kees Koeleman
Een film over de ter dood veroordeelde Matthew Poncelet die een brief schrijft aan Helen Prejean.
Op zijn verzoek brengt zij een bezoek aan de gevangenis. Prejean gaat in op zijn verzoek hem geestelijk bij te staan en bereidt Poncelet voor op zijn aanstaande executie, ondertussen pogend deze om te laten zetten in levenslang. De gemeenschap en de nabestaande reageren vol onbegrip en woede op haar hulp aan de crimineel. Hoewel Prejean Poncelet trouw blijft bezoeken en persoonlijke gesprekken met hem voert, vergoelijkt ze zijn daden niet. In plaats daarvan moedigt ze hem aan om voor zijn sterven de volledige waarheid te vertellen om met zichzelf in het reine te komen. Prejean verdiept zich intussen ook in de andere betrokkenen en aspecten van de ter dood veroordeling. Ze zoekt de ouders van de vermoorde tieners op, bezoekt bijeenkomsten van ouders wiens kinderen door geweld om het leven kwamen, leest artikelen met en over nabestaanden en vraagt naar de methodes en emoties van de mensen die de doodsvonnissen moeten voltrekken. Deze avond wordt gehouden in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen op Vrijdagavond 29 januari 20.00 – 22.00 uur (inloop 19.45 uur)
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Koffieochtend KBO/ Pax Christikerk
Op donderdag 14 januari start de KBO afdeling Vlaardingen met een koffieochtend in de Pax Christikerk. Voortaan elke tweede donderdag van de maand. De eerste keer wordt het een feestelijk samenzijn en wordt deze ochtend gebruikt voor de Nieuwjaarsreceptie. Speciaal zijn uitgenodigd naast leden van de KBO de voormalige leden van de Sterke Reigers. Maar ook parochianen van Vlaardingen van 55+ en ouder zijn eveneens van harte welkom. Het zou fijn zijn als het bestuur veel leden en nieuwelingen een fijn Nieuwjaar zou kunnen wensen. Dit natuurlijk onder het genot van koffie en een drankje. Het zou fijn zijn als u zich aan zou willen melden, zodat er een beetje zicht is op het aantal personen i.v.m. de inkoop van de lekkernijen. Dit kan bij mevr. Diana Vollering: tel: 0102480024 of bij mevr. M. Saarloos; tel: 0102343442

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Meerpaal: zaterdag 16 januari: Eucharistieviering; pastor J. de Lange

Lucaskerk: zondag 17 januari; 9.30 uur; Oecumenische viering in de H. Lucaskerk. Voorgangers: pastor C. Duynstee en Ds Fröberg; Samenzang
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 17 januari; 10.30 uur; Oecumenische viering in KCH. Pax Christikerk gesloten.
Voorgangers: L. Meijer en Ds. Schiethart m.m.v. zanggroep Impuls

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (0104344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 0104350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (0104748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (0104741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit  informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 0104702679 of per email: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00 – 14.00 uur; telefoon 0104741790 of per email: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 0629037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.