WILLIBRORD ACTUEEL 17-01-2016

Jaargang 9, nr. 18 17 january 2016

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 16 januari: Eucharistieviering; pastor J. de Lange

Lucaskerk: zondag 17 januari; 9.30 uur; Oecumenische viering in de H. Lucaskerk. Voorgangers: pastor C. Duynstee en Ds Fröberg; Samenzang

Pax Christikerk: zondag 17 januari; 10.30 uur; Oecumenische viering in KCH. Pax Christikerk gesloten. Voorgangers: L. Meijer en Ds. Schiethart m.m.v. zanggroep Impuls

DEZE WEEK
Amnesty International in de H. Lucaskerk
Op zondag 17 oktober vraagt Amnesty International in de Hl. Lucaskerk uw aandacht voor een drietal zaken: Een oproep om de verblijfplaats bekend te maken van een gearresteerd gezin van 8 personen in Syrië. Van het gezin is sinds 11 maart 2013 niets meer vernomen; Aandringen op een nieuwe, eerlijke rechtszaak voor een terdoodveroordeelde minderjarige dader in Iran; Aandringen op de onmiddellijke vrijlating van een journalist in Oezbekistan. Hij is een van de langst vastzittende journalisten ter wereld. Voor alle zaken liggen voorbeeldbrieven naar autoriteiten op het kerkplein mee te nemen en zelf te versturen. Op achttienjarige leeftijd werd Saman Naseem in 2011 gearresteerd en na een bekentenis onder dwang ter dood veroordeeld. Het vonnis werd na een half jaar vernietigd vanwege de leeftijd van Saman. Er volgde ion 2013 opnieuw een veroordeling. In juli 2015 werd dit ook weer ongedaan gemaakt. Gevreesd wordt dat hij bij een nieuwe rechtszaak opnieuw de doodstraf krijgt opgelegd. U kunt een brief aan de ambassade van Iran ondertekenen waarin we vragen om gedaan te krijgen dat Saman een eerlijke rechtszaak krijgt en eveneens dat hij niet opnieuw de doodstraf krijgt opgelegd. We hopen deze zondag ook weer goed nieuws te kunnen melden.

Afscheid Ds. Ton van Erp.
Ds. Ton van Erp neemt afscheid op zondag 24 januari om 15.00 uur in Kerkcentrum Holy, naast de Pax Christikerk. Er zal een afscheidsdienst zijn met o.a. als spreker pater Charles Duynstee. Iedereen die hem een warm hart toedraagt is van harte welkom. Na afloop van de dienst is er een informeel samenzijn.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Pelgrimstocht Vastenactie, de inschrijving staat open.
VLAARDINGEN/MAASSLUIS/SCHIEDAM Drie dagen wandelen. Samen onderweg, bezinnend en ontmoetend door het gebied van de Nieuwe Waterweg. Met Vlaardingen, Maassluis en Schiedam als vertreken eindpunten. Dat is het programma voor de jaarlijkse pelgrimage in de Vastentijd georganiseerd door Vastenactie, in samenwerking met de plaatselijke katholieke en protestantse kerken. De Pelgrimstocht wordt gehouden van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 maart 2016. De voorbereidingen van het diaconaal en oecumenische getinte programma zijn in volle gang en de inschrijving is geopend. Deelneemsters en deelnemers kunnen voor alle drie de dagen inschrijven, maar ook naar keuze één of twee dagen deelnemen. Naast de wandeling overdag is er iedere avond ook een informatieavond gepland die te maken heeft met de thematiek van de Vastenactie 2016, Water, bron van alle leven, met de regio Nieuwe Waterweg en met het Vastenactieproject in Oeganda. Ook aan de thematiek van de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken wordt aandacht besteed tijdens de dagtochten en de informatieavonden. De Pelgrimstocht is niet alleen een bezinning op wat soberheid en solidariteit, ingebed in een spiritualiteit van de gerechtigheid, kunnen betekenen. Het is ook een sponsortocht voor het Vastenactieproject in Oeganda. Daar geeft de organisatie Socadido voorlichting aan boeren hoe om te gaan met de veranderende weersomstandigheden en de opwarming van het klimaat. Ook stimuleert Socadido microkredieten voor vrouwen om te zorgen voor meer markttoegang. Tenslotte wil Socadido een bijdrage leveren om kinderen en jongeren al vroeg te leren omgaan met de gevolgen van de opwarming. Schooltuintjes spelen daarbij een grote rol. Nieuw dit jaar is dat deelneemsters en deelnemers kosteloos kunnen verblijven bij gastgezinnen. Dat geldt overigens alleen voor deelneemsters en deelnemers die alle drie de dagen deelnemen. Verblijf in een gastgezin is mogelijk van woensdag 16 tot en met zondag 20 maart 2016. Verblijven in een hotel ter plaatse kan ook. Er zijn afspraken gemaakt dat Vastenactiepelgrims daar tegen een gereduceerd tarief kunnen verblijven. De kosten voor deelname aan de Pelgrimstocht zelf bedragen 10, per dag. Mensen die willen deelnemen aan de door de organisatie aangeboden lunch en warme avondmaaltijd betalen daarvoor nog eens 10, per dag. Uiteraard komen daar voor diegenen die in een hotel willen verblijven nog de kosten voor overnachting en ontbijt bij, maar die moeten rechtstreeks met het hotel verrekend worden. Uitgebreide informatie is te lezen op http://www.vastenactie.nl/pelgrimstocht

Contact met de organisatie krijgt u via pelgrimstocht@vastenactie.nl Directe informatie via movzwo@hetnet.nl 0630565296 Oriëntatiedag Vronesteyn Zondag 13 maart van 14.00 17.00 uur  Op het woord van de Heer gooien de leerlingen hun netten uit voor de vangst. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.’ En ze laten alles in de steek om Hem te volgen. (Lc.5, 10) Het priesterschap en diaconaat zijn geen gewone beroepen in onze tijd. Het is een roeping, je wordt er voor geroepen. Door wie? Door God. Hij roept. Ken je dat gevoel, dat de Heer jou roept om alles neer te leggen en Hem te volgen? Ben je geraakt door het evangelie van Jezus? Voel je de liefde van God en wil jij als priester of diaken werken in zijn Kerk?

Kom dan naar de Oriëntatiedag op zondag 13 maart aanstaande. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar, het programma loopt tot 17.00 uur. Je bent van harte welkom op Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg Meer weten? Neem contact op met rector Walter Broeders, T: 0703873804 of 06 2714 0117; of meld je aan via de email: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl

Kijk ook eens op:
www.vromesteyn.nl
www.priesterworden.nl
www.diakenworden.nl

 VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Meerpaal: zaterdag 23 januari: 18.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek

Lucaskerk: zondag 24 januari; 9.30 uur; Woord en Communieviering; diaken T. v. d. Meer met medewerking van het Willibrordkoor. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.  

Pax Christikerk: zondag 24 januari; 11.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek; Samenzang.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (0104344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 0104350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (0104748007). U mag ook Mevr. M. Kramers (0104741090) bellen. Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 0104702679 of per email: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00 – 14.00 uur; telefoon 0104741790 of per email: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl 

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 0629037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.