WILLIBRORD ACTUEEL 31-01-2016

Jaargang 9, nr. 20 31 januari 2016

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 30 januari: 18.00 uur; Geen viering

H. Lucaskerk:
zondag 31 januari; 9.30 uur; Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman. Samenzang. Deurcollecte PCI par. De Goede Herder.

Pax Christikerk:  zondag 31 januari; 11.00 uur; Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman. Gezinsviering met medewerking van kinderkoor Okido. Deurcollecte PCI par. De Goede Herder.

DEZE WEEK
Leesinfo: Het programma van de Windwijzer ligt voor u klaar op de bekende info- plekken.

Collecte voor de P.C.I.
De Parochiële Caritas Instelling biedt hulp bij het oplossen van financiële problemen van privé personen dicht bij huis, misschien wel bij u in de straat. Dat gezin met 5 kinderen dat wij onlangs 2 bedden konden geven, die alleenstaande moeder die haar zorgpremie niet kon betalen, dat gezin dat eindelijk een verblijfsstatus kreeg maar geen geld had om de vereiste identiteitsbewijzen aan te schaffen. Dit zijn voorbeelden van individuele hulp die de PCI het afgelopen half jaar heeft geboden. PCI geeft ook aan instanties, zoals de voedselbank en vluchtelingenwerk. Graag bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. Giften zijn ook welkom op rekening  NL18RABO 0125 4132 62 t.n.v.  PCI De Goede Herder. Voor meer informatie: zie de folder. Daarin ook de adressen waar personen, die hulp nodig hebben, zich kunnen melden.

Gezinsviering in de Pax Christikerk
Aanstaande zondag 31 januari is er weer een gezinsviering om 11.00 uur in de Pax Christi kerk. Natuurlijk zingt ook Okido er weer bij. Het belooft een leuke en bijzondere viering te worden. Het thema ia:Zoeken en Vinden. Voor de jongste kinderen is er weer crèche met enthousiaste opvang. We hopen zondag veel kinderen en ouders/verzorgers te zien.

Reis naar Lourdes
Van 21 tot 28 mei
wordt er van uit de deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus in Maassluis een reis naar Lourdes georganiseerd. Er zijn nog plaatsen vrij, dus u kunt nog deelnemen aan deze waardevolle reis. Er zijn mogelijkheden om te reizen per vliegtuig, bus en misschien ook per trein. In Lourdes komt de groep weer samen. Meer informatie kunt u inwinnen bij Loes van der List, telefoon 010- 5911760.

ACTUELE MEDEDELINGEN

Pelgrimstocht Vastenactie, de inschrijving staat open.
VLAARDINGEN/MAASSLUIS/SCHIEDAM – Drie dagen wandelen. Samen onderweg, bezinnend en ontmoetend door het gebied van de Nieuwe Waterweg. Met Vlaardingen, Maassluis en Schiedam als    vertrek- en eindpunten. Dat is het programma voor de jaarlijkse pelgrimage in de Vastentijd georganiseerd door Vastenactie, in samenwerking met de plaatselijke katholieke en protestantse kerken. De Pelgrimstocht wordt gehouden van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 maart 2016. Deelneemsters en deelnemers kunnen voor alle drie de dagen inschrijven, maar ook één of twee dagen deelnemen. Naast de wandeling overdag is er iedere avond ook een informatieavond gepland, die te maken heeft met de thematiek van de Vastenactie 2016, ‘Water, bron van alle leven’, met de regio Nieuwe Waterweg en met het Vastenactieproject in Oeganda. Ook aan de thematiek van de Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken wordt aandacht besteed  tijdens de dagtochten en de informatieavonden. De Pelgrimstocht is niet alleen een bezinning op wat soberheid en solidariteit, ingebed in een spiritualiteit van de gerechtigheid, kunnen betekenen. Het is ook een sponsortocht voor het Vastenactieproject in Oeganda. Daar geeft de organisatie Socadido voorlichting aan boeren hoe om te gaan met de veranderende weersomstandigheden en de opwarming van het klimaat. Ook stimuleert Socadido microkredieten voor vrouwen om te zorgen voor meer markttoegang. Tenslotte wil Socadido een bijdrage leveren om kinderen en jongeren al vroeg te leren omgaan met de gevolgen van de opwarming. Schooltuintjes spelen daarbij een grote rol. Nieuw dit jaar is dat deelneemsters en deelnemers kosteloos kunnen verblijven bij gastgezinnen. Dat geldt overigens alleen voor deelneemsters en deelnemers die alle drie de dagen deelnemen. Verblijf in een gastgezin is mogelijk van woensdag 16 tot en met zondag 20 maart 2016. Verblijven in een hotel ter plaatse kan ook. Er zijn afspraken gemaakt dat Vastenactie- pelgrims daar tegen een gereduceerd tarief kunnen verblijven. De kosten voor deelname aan de Pelgrimstocht zelf bedragen €10,- per dag. Mensen die willen deelnemen aan de door de organisatie aangeboden lunch en warme avondmaaltijd betalen daarvoor nog eens €10,- per dag. Uiteraard komen daar voor diegenen die in een hotel willen verblijven nog de kosten voor overnachting en ontbijt bij, maar die moeten rechtstreeks met het hotel verrekend worden.

Uitgebreide informatie is te lezen op vastenactie.nl/pelgrimstocht Contact met de organisatie krijgt u via pelgrimstocht@vastenactie.nl. Directe informatie via movzwo@hetnet.nl 06- 30565296.

Oriëntatiedag  Vronesteyn  Zondag 13 maart  van 14.00 – 17.00 uur
Op het woord van de Heer gooien de leerlingen hun netten uit voor de vangst. Jezus roept hen en zegt tegen Petrus: ‘Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen.’ En ze laten alles in de steek om Hem te volgen. (Lc.5, 10) Het priesterschap en diaconaat zijn geen gewone beroepen in onze tijd. Het is   een roeping, je wordt er voor geroepen. Door wie? Door God. Hij roept.Ken je dat gevoel, dat de Heer jou roept om alles neer te leggen en Hem te volgen? Ben je geraakt door het evangelie van Jezus? Voel je de liefde van God en wil jij als priester of diaken werken in zijn Kerk?
Kom dan naar de Oriëntatiedag op zondag 13 maart aanstaande. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar, het programma loopt tot 17.00 uur. Je bent van harte welkom op Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg
Meer weten? Neem contact op met rector Walter Broeders, T: 070-3873804 of  06 2714 0117; of meld je aan via de e-mail: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
Kijk ook eens op:
www.vromesteyn.nl
www.priesterworden.nl
www.diakenworden.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Meerpaal:
zaterdag 6 februari; 18.00 uur; Pastor J. de Lange

H. Lucaskerk: zondag 7 februari; 9.30 uur; Woord- en Communieviering; pastor C. Koeleman. Samenzang. Wereldwinkel. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 7 februari; 11.00 uur; Eucharistieviering, pastor C. Duynstee m.m.v. koor Liriko, deurcollecte voor la Granja, Annesty

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van  berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl  In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL:  06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.