WILLIBRORD ACTUEEL 07-02-2016

Jaargang 9, nr. 22 07 februari 2016

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 13 februari; 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 14 februari; 9.30 uur; Eerste zondag in de veertigdagentijd, Eucharistieviering Pater E. Clarenbeek m.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 14 februari; 11.00 uur Eerste zondag in de veertigdagentijd; Eucharistieviering; pastor H. Egging. Samenzang.

DEZE WEEK

Leesinfo: Het programma van de Windwijzer ligt voor u klaar op de bekende info- plekken.

Huispaaskaars (Lucaskerk)

Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Op het kerkplein en voor de Pax op de leestafel  ligt de bestellijst waarbij u een keuze uit 4 reliëfs kunt maken. De prijzen staan op de bestellijst aangegeven. Gelieve bij bestelling deze af te rekenen bij de koster. Laatste besteldag is op 21 februari 2016.                         

ACTUELE MEDEDELINGEN

Levensboeken schrijven
Op dinsdag 16 februari start in De Windwijzer een cursus ‘levensboeken schrijven’. Als 65-plussers herinneringen ophalen en de balans opmaken van je leven. Dat gaan we         doen in een groep waarin we in een gezellige en vertrouwelijke sfeer thema’s de revue laten passeren als: jeugd, ouderlijk huis, opvoeding, schooltijd, relaties, werk, hobby’s, kinderen, kerk enz. Aan de hand van voorwerpen en foto’s worden herinneringen naar boven gehaald. Van uw eigen herinneringen maakt u uiteindelijk uw eigen ‘levensboek’, dat u zelf thuis stukje bij beetje bij elkaar schrijft. De herinnering van de één roept vaak de herinnering van de ander op. Er zullen veel overeenkomsten zijn maar ook veel verschillen. Het is boeiend om daarover met elkaar te praten. De bijeenkomsten worden gehouden op de derde dinsdag van de maand van 12.30 tot 15.00 uur. We beginnen de bijeenkomsten met een gezamenlijke lunch en gaan daarna met elkaar ‘aan het werk’. De leiding van de bijeenkomsten is in handen van Marleen van der Vlies en Rob van Herwaarden. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95 te 3134 BD VLAARDINGEN Kosten € 5,00 inclusief lunch. U kunt u opgeven via info@dewindwijzer.nl of telefonisch bij De     Windwijzer, tel. 010 – 434 78 87.Reis naar Lourdes

Van 21 tot 28 mei wordt er van uit de deelgemeenschap Andreas Petrus en Paulus in Maassluis een reis naar Lourdes georganiseerd.
Er zijn nog plaatsen vrij, dus u kunt nog deelnemen aan deze waardevolle reis. Er zijn mogelijkheden om te reizen per vliegtuig, bus en misschien ook per trein. In Lourdes komt de groep weer samen. Meer informatie kunt u inwinnen bij Loes van der List, telefoon 010- 5911760.

Pelgrimstocht Vastenactie, de inschrijving staat open.
De pastores van onze parochie gaven zich deze week op, zij lopen ieder een dag mee; de preses (voorzitter) van de landelijke protestante kerken ds. Karin van den Broeke  en ook bisschop Hans van den Hende zijn present. Het wordt spannend met hoe velen en met wie zij gaan pelgrimeren. Loopt u mee ? Het Rode Kruis helpt en begeleidt u gratis ! Bent u gastadres voor een of twee personen?? – Gaat u sponsoren? De bijdrage voor het project in Oeganda via de bezemwagen staat al vier weken op hetzelfde te lage bedrag; dat mag veranderen: http://www.vastenactie.nl/kominactie/steuneenactie  VLAARDINGEN/MAASSLUIS/SCHIEDAM – Drie dagen wandelen. Samen onderweg, bezinnend en ontmoetend door het gebied van de Nieuwe Waterweg. Met Vlaardingen, Maassluis en Schiedam als vertrek- en eindpunten. Dat is het programma voor de jaarlijkse pelgrimage in de Vastentijd georganiseerd door Vastenactie, in samenwerking met de plaatselijke katholieke en protestantse kerken (werkgroep movzwo).  De Pelgrimstocht wordt gehouden van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 maart 2016, heeft een diaconaal en oecumenische getinte programma, en  de inschrijving is geopend. Deelneemsters en deelnemers kunnen voor alle drie de dagen inschrijven, maar ook naar keuze één of twee dagen deelnemen. Naast de wandeling overdag is er iedere avond ook een informatieavond gepland die te maken heeft met de thematiek van de Vastenactie 2016, ‘Water, bron van alle leven’.  Uitgebreide informatie is te lezen op http://vastenactie.nl/pelgrimstocht Contact met de organisatie krijgt u via pelgrimstocht@vastenactie.nl Hier kunt u zich opgeven: John Akkermans – Piet van Baar – Dinah Heinsbroek en  Taco van der Meer kunnen u er alles over vertellen. Bij hen is alle  informatie  op te vragen, ook via  movzwo@hetnet.nl  of 06- 30565296

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal:
zaterdag 20 februari; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek.
Lucaskerk: zondag 21 februari; 9.30 uur; Tweede zondag in de veertigdagentijd, Woord- en Communieviering; parochiaan. Samenzang
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 21 februari; 11.00 uur Tweede zondag in de veertigdagentijd; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek. Samenzang

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van  berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl  In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL:  06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.