WILLIBRORD ACTUEEL 28-02-2016

Jaargang 9, nr. 24

28-02-2016

 WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

 

Meerpaal: zaterdag 27 februari; 18.00 uur: Geen viering                                
H. Lucaskerk: zondag 28 februari; 9.30 uur; derde zondag in de veertigdagentijd, Eucharistieviering pater A. Kunnekkadan m.m.v. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 28 februari; 11.00 uur Derde zondag in de veertigdagentijd; Taizé- viering Woord- en Communieviering; Werkgroep 3 D m.m.v. Liriko, keurcollectie voor la Granja. Themaviering Vastenactie met kerkcollecte, Annesty

DEZE WEEK
Leesinfo: Het programma van de Windwijzer ligt voor u klaar op de bekende infoplekken.
Op zondag 6 maart zal in de hal van de Pax de wereldwinkel weer aanwezig zijn.

Uitnodiging paters SVD met PowerPoint presentatie
Wij willen U van harte uitnodigen om het feest van onze congregatie heiligen samen met ons te vieren.
We beginnen met een PowerPoint presentatie over het leven van de Heilige Jozef Freinademetz (missionaris in China) en onze missie hier in Nederland.
We sluiten af met een hapje en een drankje in de Wilgenburg.
Datum: 7 maart 2016 Tijd: 18.30 uur- Welkom
19.00 uur: PowerPoint presentatie.
  Plaats: Wilgenburg, Singel 104, 3112 GS, Schiedam
Wij zouden het fijn vinden als u zich even aanmeldt, uiterlijk 5 maart 2016.
Aanmelden kan via telefoonnummer 0612555768 (Avin) 0684414082 (Richard) en 0684033669 (Edmund Kodzo) of via e-mailadres:svdschiedam@gmail.com  Ook niet aangemeld ben je toch hartelijk welkom.

 De Bovenkamer
Informatiepunt voor mensen met dementie organiseert vanaf maart in “de Windwijzer” elke donderdag van 10.00 – 13.00 uur een inloopkamer voor mensen met dementie die thuis wonen, voor hun familie, mantelzorgers, buren en vrienden. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt er zomaar binnenlopen. De activiteiten zijn niet van tevoren gepland; die hangen af van de behoeften van de gasten. U kunt denken aan wandelen door de oude Vlaardingse straten, bewegen al of niet in ‘t park, muziek maken of beluisteren, schilderen, pannenkoeken bakken,enz. Er is geschoolde begeleiding.
Gevraagd wordt en eigen bijdrage van 2,50 per persoon per keer. Gemeente Vlaardingen steunt het project.

Voedselinzamelingsactie
Op Aswoensdag, 10 februari, is het bisdom Rotterdam ook dit jaar weer gestart met een bisdom- brede voedselinzamelingsactie. Alle parochies worden van harte uitgenodigd gedurende de vastentijd voedsel in te zamelen voor de plaatselijke voedselbank. Dit onder het motto: ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’. Iedere zondag gedurende de vastentijd kunt u uw meegebrachte goederen deponeren in de daarvoor bestemde manden in de kerk. Tijdens de Chrismamis (de mis waarin de Heilige Oliën gewijd worden) op woensdag 23 maart 2016 nodigt bisschop Van den Hende iedere parochie uit om bij de offerande symbolisch een voedselpakket aan te dragen. De voedselinzamelingsactie wordt dit jaar georganiseerd in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Anders-dan-Anders-viering:

Zondag 13 maart 2016

Geloof en popmuziek komen weer samen in deze viering.  Voorganger: pastor Henri Egging.
m.m.v. het Combo o.l.v. Ruud Halkes. Het thema is: “Durf te vertrouwen”
Pax Christikerk om 11.00 uur.  Iedereen is van harte uitgenodigd

ACTUELE MEDEDELINGEN
Pelgrimstocht Vastenactie, de inschrijving staat open én de sponsoring kan beginnen ! .
De pastores van onze parochie
gaven zich twee wekken geleden al  op, zij lopen ieder een dag mee; vier predikanten van de protestantenkerk,   de preses (voorzitter) van de landelijke protestante kerken ds. Karin van den Broeke en ook bisschop Hans van den Hende zijn presentHet wordt spannend met hoe velen en met wie zij gaan pelgrimeren.  Ook met u?  Of sponsort u hen??  Tot donderdagvond 18-02  hebben zich al 44 mensen definitief gemeld. De komende vier weken groeit het aantal pelgrims!  Loopt u één of twee of drie dagen mee? Het Rode Kruis helpt en begeleidt u gratis ! Bent u gastadres voor een of twee personen? – Gaat u sponsoren??  De bijdrage voor het project in Oeganda via de bezemwagen staat al vijf weken op hetzelfde te lage bedrag; dat mag ,http://www.vastenactie.nl/kominactie/steuneenactie

VLAARDINGEN/MAASSLUIS/SCHIEDAM – Drie dagen wandelen. Samen onderweg, bezinnend en ontmoetend door het gebied van de Nieuwe Waterweg. Met Vlaardingen, Maassluis en Schiedam als vertrek- en eindpunten. Dat is het programma voor de jaarlijkse pelgrimage in de Vastentijd georganiseerd door Vastenactie, in samenwerking met de plaatselijke katholieke en protestantse kerken (werkgroep MOVZWO) . De Pelgrimstocht wordt gehouden van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 maart 2016, heeft een diaconaal en oecumenische getinte programma, en  de inschrijving is geopend. Deelneemsters en deelnemers kunnen voor alle drie de dagen inschrijven, maar ook naar keuze één of twee dagen deelnemen. Naast de wandeling overdag is er iedere avond ook een informatieavond gepland die te maken heeft met de thematiek van de Vastenactie 2016, ‘Water, bron van alle leven’.

Uitgebreide informatie is te lezen op vastenactie.nl/pelgrimstocht Contact met de organisatie krijgt u via pelgrimstocht@vastenactie.nl Hier kunt u zich opgeven. John Akkermans – Piet van Baar – Dinah Heinsbroek en  Taco van der Meer kunnen u er alles over vertellen. Bij hen is alle  informatie  op te vragen, ook via movzwo@hetnet.nl of 06- 30565296

Waterlezing: donderdagavond 17 maart, ’s avonds na de eerste pelgrimstocht , om 19.15 uur, in de Lucas’kerk – op zich al heel bijzonder, en in onze vastenactie niet te missen:

Koos Wieriks, hij was (is) de persoonlijke adviseur van koning Willem Alexander ten tijde dat Willem Alexander voor de VN waterdeskundige was. De in Vlaardingen opgegroeide  Koos Wieriks komt ons vertellen over de  wateronderwerpen op de Ontwikkelingsagenda die vorig jaar oktober door de Verenigde Naties is vastgesteld. Koos Wieriks vertelt ook uit eigen ervaringen hoe belangrijk water wereldwijd is, in het beëindigen van de wereldwijde conflicten en in het werken aan vrede, gerechtigheid en welvaart.  Een boeiend verteller die ook mooie beelden laat zien op donderdagvond 17 maart.

Tentoonstelling : De democratiefabriek
Mobiele, interactieve tentoonstelling over vrede, democratie en burgerschap
Wat zou er kunnen gebeuren als er geen democratie zou zijn, zoals bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog?   De tentoonstelling gaat ook over eigen waarden en normen én actief burgerschap.
Van 15 tot en met 26 maart in de Centrale Bibliotheek, Waalstraat 100.
Toegang is gratis toegankelijk tijdens de openingstijden van de bibliotheek.
De Democratiefabriek is onderdeel van de activiteiten in de Geuzenmaand.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal:
 zaterdag 5 maart; 18.00 uur: Woord- en Communieviering; C. Sebel

H. Lucaskerk: zondag 6 maart; 9.30 uur; vierde zondag in de veertigdagentijd, Woord- en Communieviering; Taco van de Meer; samenzang; Wereldwinkel          
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 6 maart; 11.00 uur vierde zondag in de veertigdagentijd; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek. Koor Impuls. Wereldwinkel.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van  berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl  In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL:  06-29037132  Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.