WILLIBRORD ACTUEEL 10-04-2016

Jaargang 9, nr. 29

10-04-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 9 april: 18.00 uur; Eucharistieviering; E.Clarenbeek
H. Lucaskerk: zondag 10 april; 9.30 uur; Eucharistieviering; pater E.Clarenbeek; Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag10 april; 11.00 uur; Eucharistieviering; A. Kunnekadan SVD; samenzang, kinderwoorddienst / 10+

 DEZE WEEK
Leesinfo:
Regelmatig kunt u hier lezenswaardige brochures vinden zoals het Bisdom Magazine; 60 jaar Bisdom in het Heilig jaar van de Barmhartigheid, de brief van Henk Erdhuizen. Bijna elke week komt er wat nieuws bij. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

Ouderensoos: A.s. donderdag 14 april is er weer de ouderensoos van de KBO. . Iedereen van 50+ is welkom. Dit keer is er naast het gezellig samenzijn een presentatie over de berichtenbox van de belastingdienst en wat u zoal kunt doen met uw DigiD- code. Inloop is van 9.30 tot 10.00 uur. Duurt tot 12.00 uur. We rekenen 1,50 ter dekking van de kosten. U bent van harte uitgenodigd.

In het kader van de weken van Barmhartigheid is er een bijeenkomst gepland voor de vluchtelingen in de H. Lucaskerk. De datum zou 22 of 23 april zijn.
Om verschillende redenen gaat deze bijeenkomst niet door, hoezeer het ons ook spijt.
In september komt er wel een bijeenkomst, nadere informatie hierover volgt ter zijne tijd.

Vorige week is het WA vanwege miscommunicatie niet verschenen. Sorry voor het ongemak.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Kozakken Ensemble in de Petrus en Pauluskerk.
Op 10 april 2016 om 14.00 uur geeft Het Kozakken Ensemble een concert in de Petrus en Paulus kerk, Andreasplein 1 te Maassluis. Het programma bestaat uit Byzantijnse gezangen en Oosterse liederen.
Dirigent: Ludmila Romanova. Kaarten € 7,50 incl. consumptie. Kinderen vrij entree.
Kaarten zijn na afloop van de zondagsvieringen verkrijgbaar in de – Nartex van de kerk;
secretariaat Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis; Marianne Soors, Bloemhof 7 te Maassluis
Ad Sosef, Windmolen 1, Maassluis. Eveneens bij de ingang van de kerk, direct voorafgaand aan het concert
De opbrengst is bestemd voor het pastorale werk van de Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus

Jaarlijkse kleding actie voor Mensen in NOOD
Op zaterdag 16 april van 09. 00 uur tot 12. 00 uur kunt U bij de Pax Christi kerk en de Bethelkerk uw nog bruikbare gebruikte kleding Inleveren.
Graag Uw kleding inleveren in goed gesloten zakken welke makkelijk te verplaatsen zijn.
De kleding is bestemd voor de hulp welke “Mensen in Nood” geeft aan mensen in probleem gebieden over de hele wereld. Momenteel wordt veel hulp verschaft aan de vluchtelingen uit Syrië en in andere conflict gebieden.

We(r)ken van Barmhartigheid:
Pax Christikerk verzamelt jeans in voor mannen
van 18 tot circa 40 jaar die gedetineerd zijn in De Schie te Rotterdam.
Heeft u gebruikte jeans over?
In de hal van de kerk staat een krat in de periode van 16 april tot en met 1 mei.
Heeft U geen jeans over?
Nieuw ondergoed of slippers zijn ook van harte welkom.

Patroonsfeest van parochie de Goede Herder in teken van “Barmhartigheid”
Het patroonsfeest van parochie De Goede Herder, op zaterdag 16 april van 17.00 tot 21.00 uur in Maassluis, komt geheel in het teken te staan van ‘Barmhartigheid’. Er is een gebedsdienst waarin barmhartigheid centraal staat en een lezing door broeder Wim Verschuren (van de Beweging voor Barmhartigheid.
Wij ontmoeten elkaar bij een eenvoudige maaltijd en bij een drankje.
Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 uur gebedsdienst (met o.a. twee liederen over barmhartigheid)
18.00 uur eenvoudige maaltijd (soep met broodjes)
19.15 uur lezing over barmhartigheid en aansluitend gesprek
20.00 uur drankje en gezellige afsluiting (tot circa 21.00 uur)
Deze avond van ons gezamenlijke patroonsfeest vindt plaats in de kerk van deelgemeenschap HH. Andreas, Petrus en Paulus, Andreasplein 1 in Maassluis. U bent van harte welkom.
Wilt u graag meerijden, neem dan contact op met Anne v.d. Horst (Pax Christikerk) ) 06-27241418.
De overige vieringen op zaterdagavond 16 april, namelijk om 17.00 uur in de kerk St. Jan- Visitatie en om 18.00 uur in de Liduinabasiliek, gaan niet door in verband met de gezamenlijke viering van het patroonsfeest.

Geloofsverdieping: BEZOEK JOODS HISTORISCH MUSEUM
Het Joods Historisch Museum is een modern museum over het Jodendom, dat is gevestigd in vier monumentale synagogen bij het Waterlooplein, in het hart van de oude Jodenbuurt.
In drie vaste opstellingen wordt hier de geschiedenis en de cultuur van de joden in Nederland zichtbaar. Namelijk de geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1900, geschiedenis van de joden in Nederland 1900-heden en Joodse religie en traditie staan centraal op de begane grond van de Grote Synagoge.
Met schilderijen, tekeningen, gebruiksvoorwerpen, foto’s, films en moderne 3D-presentaties kan het met recht een multimediaal museum genoemd worden, voor zowel jong als oud.
Begeleiding: pastor Charles Duynstee
Deze dag is in het Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam
Zaterdag 23 april. Verzamelen om 9.00 uur op de Parallelweg (Schieveste) achter Station Schiedam- Centrum in Schiedam. Omstreeks 17.00 uur zijn we weer terug.
Reiskosten, lunch, entreekosten voor het museum (€ 15,00 of museumjaarkaart ).
In verband met het verzamelen in Schiedam verzoeken wij u om u aan te melden voor deze activiteit via e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl.

Zondag 24 april: Ziekenzalving; In verband met de week van de Werken van Barmhartigheid is de ziekenzalving dit jaar op 24 april in de Pax Christikerk om 11 uur. De voorganger is Edward Clarenbeek en Liriko zal het muzikale gedeelte verzorgen. Dus dit jaar niet op de ziekenzondag in september.
Wij hopen dat het een mooie viering wordt, waaraan iedereen kan deelnemen die extra kracht nodig heeft.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 16 april; 18.00 uur: Woord- en Communieviering; J. v .d. Zande
zaterdag 16 april: 17.00 uur; Patroonsfeest Goede Herder voor alle deelgemeenschappen in de Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis.
H. Lucaskerk: zondag 17 april; 9.30 uur;Eucharistieviering H.Egging. Koor the Balance;
deurcollecte pater H. Erdhuizen.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen
10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk:zondag 17 april; 11.00 uur Eucharistieviering; pater H.Egging. Gezinsviering met koor Okido; Deurcollecte Henk Erdhuizen.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp
(010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol
(010- 4748007). Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.