WILLIBRORD ACTUEEL 13-03-2016

Jaargang 9, nr. 26

13-03 2016

 WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 12 maart; 18.00 uur: Geen viering.
H. Lucaskerk: zondag 13 maart; 9.30 uur; vijfde zondag in de veertigdagentijd; Eucharistieviering; pater E.Clarenbeek. Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 13 maart; 11.00 uur vijfde zondag in de veertigdagentijd;Anders dan Andersviering; H. Egging. Combo o.l.v. Ruud Halkes

DEZE WEEK
            Leesinfo: Het programmaboekje van de Windwijzer en het Bisdomblad “Tussenbeide” liggen voor u klaar op de bekende infoplekken.

Voedselinzamelingsactie
Op Aswoensdag, 10 februari, is het bisdom Rotterdam ook dit jaar weer gestart met een bisdom- brede voedselinzamelingsactie. Alle parochies worden van harte uitgenodigd gedurende de vastentijd voedsel in te zamelen voor de plaatselijke voedselbank. Dit onder het motto: ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’. Iedere zondag gedurende de vastentijd kunt u uw meegebrachte goederen deponeren in de daarvoor bestemde manden in de kerk. Tijdens de Chrismamis (de mis waarin de Heilige Oliën gewijd worden) op woensdag 23 maart 2016 nodigt bisschop Van den Hende iedere parochie uit om bij de offerande symbolisch een voedselpakket aan te dragen. De voedselinzamelingsactie wordt dit jaar georganiseerd in het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Anders-dan-Anders-viering:

Zondag 13 maart 2016

Geloof en popmuziek komen weer samen in deze viering.  Voorganger: pastor Henri Egging. m.m.v. het Combo o.l.v. Ruud Halkes. Het thema is: “Durf te vertrouwen” Pax Christikerk om 11.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd

Annesty International Lucaskerk
Op zondag 13 maart vraagt Amnesty International in de Hl. Lucaskerk uw aandacht voor een drietal zaken:
Vrijlating en medische zorg voor een Chinese activiste die zes jaar gevangenisstraf uit moet zitten;
Uiten van bezorgdheid over een Palestijnse politica en mensenrechtenactiviste die in Israël gevangen zit onder meer op grond van bezwarende getuigenverklaringen die onder dwang zijn afgelegd;
Vrijlating voor een kritische schrijver in Saudi- Arabië.
Voor alle zaken liggen voorbeeldbrieven naar autoriteiten op het kerkplein mee te nemen en zelf te versturen.
Mensenrechtenactiviste Khalida Jarrar uitte felle kritiek op de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Op 2 april van het vorig jaar werd ze gearresteerd, waarschijnlijk om haar de mond te snoeren. In januari van dit jaar nam ze plaats in een commissie die zich bezighoudt met de toetreding van Palestina tot het Internationaal Strafhof In het nog tegen haar lopende proces zijn bezwarende getuigenverklaringen toegelaten die onder dwang zijn afgelegd. Vooralsnog kan ze niet haar rol in genoemde commissie spelen.
U kunt een brief aan de ambassade van Israël ondertekenen waarin we onze bezorgdheid tonen over de zaak van Khalida Jarrar. We zullen deze zondag in de kerk ook weer goed nieuws melden.

Stichting “Food for all
Op Palmzondag zal er in de hal van de Pax Christikerk weer een stand staan van Stichting. Food For All
met prachtige Ethiopische kunstnijverheid artikelen.
U heeft er vast van gehoord: de droogte en honger in Ethiopië zijn dit jaar weer schrikbarend.
Door de Ethiopische artikelen te kopen kunt u een steentje bij dragen om in elk geval een klein beetje van die nood te lenigen! Want de opbrengst van de verkoop van de artikelen gaat naar de noodhulp die via FFA wordt gegeven. Van harte aanbevolen!

ACTUELE MEDEDELINGEN

U kunt zich nog opgeven voor de vastenactie pelgrim wandeltochten op 17-18 en 19 maart in Vlaardingen – Maassluis en Schiedam. Opgave via www.vastenactie.nl, eventueel ook voor één dag.
De pelgrims willen zich ook graag door U laten sponsoren, de opbrengst, naast de eigen bijdrage van de wandelaars,is bestemd voor het vastenactie project, “water bron van alle leven”, in Oeganda.
Uw sponsor bijdrage kunt U deponeren in de grote vastenactie doos op de tafel in de hal van de kerk.
Bij voorbaat dank voor Uw medewerking Piet van Baar, MOV/ZWO.

Multicultureel Festival 2016
Ook dit jaar organiseert Vele Vlaardingers Eén Huis in het kader van de Geuzenmaand een fantastisch Multicultureel Festival in de Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Onbekend maakt onbemind, daarom willen wij elkaar beter leren kennen in Vlaardingen. Het Multicultureel Festival is een mooie positieve manier om mensen van alle culturen met elkaar te verbinden. Het wordt dan ook een verbindende en inspirerende avond die mogelijk wordt gemaakt door tientallen vrijwilligers.
Artiesten, lekkernijen, traditionele kleding en prachtige acts uit alle windstreken van de wereld. Dans mee op swingende Turkse muziek. Proef heerlijke hapjes uit Azië en bewonder de prachtige kleding uit Afrika en het Midden-Oosten. Maak een wereldreis door allerlei culturen in een overvolle zaal met heerlijke hapjes en een spetterend programma. U wordt muzikaal ontvangen op vrijdag 18 maart 2016 vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur start het programma. Kaartjes zijn voor 5 euro verkrijgbaar via de website van de Stadsgehoorzaal of loop binnen bij Vele Vlaardingers Eén Huis. Bezoekadres van de Stadsgehoorzaal is Schiedamseweg 51 3134 BB Vlaardingen. Voor informatie zie onze website (www.vveh.nl) of volg ons op Facebook, Linkedin en Twitter.

Kerk in Nood
De Avond van de Martelaren
Op de avond van de martelaren staan we stil bij mensen die het afgelopen jaar hun passie voor Christus met de dood moesten bekopen. En dat zijn er veel. Ër zijn meer martelaren dan ooit”’, betreurde Paus Franciscus afgelopen jaar nog bij de zaligverklaring van de Libanese martelaar Flavianus Melki.
De avond van de martelaren is op vrijdag 18 maart in de St. Nicolaasbaseliek, Prins Hendrikkade 73 te Amsterdam. (tegenover CS Amsterdam) Begint om 18.30 uur met een Eucharistieviering.
De gebedsavond duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 19 maart; 18.00 uur: Eucharistieviering; pater J. de Lange
H. Lucaskerk: zondag 20 maart; 9.30 uur; Palmzondag; Woord- en Communieviering C. Koeleman
Samenzang.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen
10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 20 maart; 11.00 uur; Palmzondag Eucharistieviering: Pater E. Clarenbeek;
koor Liriko; Kinderwoorddienst/ 10+ Wereldwinkel

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp
(010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol
(010- 4748007). Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.