WILLIBRORD ACTUEEL 17-04-2016

 Jaargang 9, nr. 30  

17-04-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 16 april; 18.00 uur: Woord- en Communieviering; J. v .d. Zande
zaterdag 16 april: 17.00 uur; Patroonsfeest Goede Herder voor alle deelgemeenschappen in de Andreas, Petrus en Pauluskerk in Maassluis. (zie patroonsfeest bij actuele mededelingen)

H. Lucaskerk: zondag 17 april; 9.30 uur;Eucharistieviering H.Egging. Koor the Balance; deurcollecte pater
H. Erdhuizen.

Pax Christikerk: zondag 17 april; 11.00 uur Eucharistieviering; pater H.Egging. Gezinsviering met koor Okido; Thema: een nieuwe kans. Deurcollecte Henk Erdhuizen.

DEZE WEEK
Leesinfo:
Regelmatig kunt u hier lezenswaardige brochures vinden zoals het Bisdom Magazine; 60 jaar Bisdom in het Heilig jaar van de Barmhartigheid, overzicht van de activiteiten in het kader van het jaar van de barmhartigheid, .de brief van Henk Erdhuizen. Bijna elke week komt er wat nieuws bij. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Patroonsfeest van parochie de Goede Herder in teken van “Barmhartigheid”
Het patroonsfeest van parochie De Goede Herder, op zaterdag 16 april van 17.00 tot 21.00 uur in Maassluis, komt geheel in het teken te staan van ‘Barmhartigheid’. Er is een gebedsdienst waarin barmhartigheid centraal staat en een lezing door broeder Wim Verschuren (van de Beweging voor Barmhartigheid. Wij ontmoeten elkaar bij een eenvoudige maaltijd en bij een drankje.
Het programma ziet er als volgt uit:
17.00 uur gebedsdienst (met o.a. twee liederen over barmhartigheid)
18.00 uur eenvoudige maaltijd (soep met broodjes)
19.15 uur lezing over barmhartigheid en aansluitend gesprek
20.00 uur drankje en gezellige afsluiting (tot circa 21.00 uur)
Deze avond van ons gezamenlijke patroonsfeest vindt plaats in de kerk van deelgemeenschap HH. Andreas, Petrus en Paulus, Andreasplein 1 in Maassluis. U bent van harte welkom.
Wilt u graag meerijden, neem dan contact op met Anne v.d. Horst (Pax Christikerk) ) 06-27241418.
De overige vieringen op zaterdagavond 16 april, namelijk om 17.00 uur in de kerk St. Jan- Visitatie en om 18.00 uur in de Liduinabasiliek, gaan niet door in verband met de gezamenlijke viering van het patroonsfeest.

Jaarlijkse kleding actie voor Mensen in NOOD (hulp Syrische vluchtelingen/ andere conflictgebieden)
Op zaterdag 16 april van 09. 00 uur tot 12. 00 uur kunt U bij de Pax Christi kerk en de Bethelkerk uw nog bruikbare gebruikte kleding Inleveren. Graag Uw kleding inleveren in goed gesloten zakken welke makkelijk te verplaatsen zijn.

UITNODIGING om mee te zingen met het PAX PINKSTERKOOR
Op eerste Pinksterdag zingt er een uniek koor in de Pax Christikerk, namelijk het PAX PINKSTERKOOR.
Dit gelegenheidskoor bestaat nu nog niet, wel als u zich opgeeft voor dit koor.
Koorlid, ervaren zanger of iemand die zegt: ik wil wel eens een keertje mee doen: iedereen is welkom.
We oefenen op woensdag 20 april en woensdag 11 mei van 20.15 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen. De viering is op eerste Pinksterdag, 22 mei om 11.00 uur in de Pax Christikerk. Voorganger is: Pastor Kees Koeleman.
Aanmelden bij: Dick Nels( e-mailadres djnels@live.nl ) of Elly Barendregt( koalsie@upcmail.nl 

U doet toch ook mee!?

Kerk met Stip – Pinkstergroet
Op zondag 24 april en 1 mei doet de werkgroep “Kerk met Stip” weer een beroep op u om een pinkstergroet te sturen naar gedetineerden in de Schiegevangenis: een handtekening op een algemene kaart of enkele bemoedigende woorden op een persoonlijk kaartje.
Deze groet van buiten de muren wordt in de bajes zeer gewaardeerd. Via pastor Frank Kazenbroot van De Schie kregen wij positieve reacties van gedetineerden. Onze Pinkstergroet geeft hen een steuntje in de rug bij hun strijd om een beter mens te worden en hoop dat er, nadat zij hun straf hebben uitgezeten, mensen zullen zijn die hen de kans geven een nieuwe weg in te slaan. Laten we gehoor geven aan paus Franciscus, die ons oproept barmhartig te zijn. Onze Pinkstergroet zal, samen met de kaarten uit de andere deelgemeen- schappen van onze parochie, tijdens de Pinksterviering in De Schie aan de gedetineerden worden overhandigd.

We(r)ken van Barmhartigheid:
Pax Christikerk verzamelt jeans in voor mannen
van 18 tot circa 40 jaar die gedetineerd zijn in De Schie te Rotterdam.
Heeft u gebruikte jeans over?
In de hal van de kerk staat een krat in de periode van 16 april tot en met 1 mei.
Heeft U geen jeans over? Nieuw ondergoed of slippers zijn ook van harte welkom.

Geloofsverdieping: BEZOEK JOODS HISTORISCH MUSEUM
Het Joods Historisch Museum is een modern museum over het Jodendom, dat is gevestigd in vier monumentale synagogen bij het Waterlooplein, in het hart van de oude Jodenbuurt.
In drie vaste opstellingen wordt hier de geschiedenis en de cultuur van de joden in Nederland zichtbaar. Namelijk de geschiedenis van de joden in Nederland 1600-1900, geschiedenis van de joden in Nederland 1900-heden en Joodse religie en traditie staan centraal op de begane grond van de Grote Synagoge.
Met schilderijen, tekeningen, gebruiksvoorwerpen, foto’s, films en moderne 3D-presentaties kan het met recht een multimediaal museum genoemd worden, voor zowel jong als oud.
Begeleiding: pastor Charles Duynstee
Deze dag is in het Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam
Zaterdag 23 april. Verzamelen om 9.00 uur op de Parallelweg (Schieveste) achter Station Schiedam- Centrum in Schiedam. Omstreeks 17.00 uur zijn we weer terug.
Reiskosten, lunch, entreekosten voor het museum (€ 15,00 of museumjaarkaart ).
In verband met het verzamelen in Schiedam verzoeken wij u om u aan te melden voor deze activiteit via e-mail: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl.

Zondag 24 april: Ziekenzalving; In verband met de week van de Werken van Barmhartigheid is de ziekenzalving dit jaar op 24 april in de Pax Christikerk om 11 uur. De voorganger is Edward Clarenbeek en Liriko zal het muzikale gedeelte verzorgen. Dus dit jaar niet op de ziekenzondag in september.
Wij hopen dat het een mooie viering wordt, waaraan iedereen kan deelnemen die extra kracht nodig heeft.

CANTATEDIENST BETHELKERK VLAARDINGEN Zondag 24 april 2016, aanvang 17.00 uur.
De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht- Oost.
Uitgevoerd wordt: Cantate ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’, BWV 12, van Johann Sebastian Bach (1685- 1750). Tekstboekjes zijn beschikbaar.
De deurcollecte na afloop vormt een belangrijke pijler om de cantatediensten voort te kunnen zetten.
De collecte wordt dan ook warm aanbevolen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 23 april; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 24 april; 9.30 uur; Woord- en Communieviering werkgroep 3D; Willibrordkoor.

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen
10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk:zondag 24april; 11.00 uur; Eucharistieviering E. Clarenbeek. Gemeenschappelijke ziekenzalving. Koor: Liriko

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp
(010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol
(010- 4748007). Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.