WILLIBRORD ACTUEEL 27-03 2016

Jaargang 9, nr. 28

27-03 2016

 WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal:
Stille zaterdag 26 maart; 18.00 uur, Eucharistieviering; voorganger pastor J. de Lange; met medewerking van Willibrordkoor.

Lucaskerk:
vrijdag 25 maart: Goede Vrijdag ; 15.00 uur; Kruiswegviering met bloemenhulde; C. Siebel; samenzang
19.30 uur; Kruiswegviering met bloemenhulde; pater E.Clarenbeek
zaterdag 26 maart: Stille Zaterdag; 21.30 uur; Paaswake; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek; koor The Balance. Deurcollecte voor la Granja.
zondag 27 maart; Eerste paasdag; 9.30 uur; Eucharistieviering; Ch. Duynstee. Willibrordkoor; deurcollecte voor la Granja.
maandag 28 maart; tweede paasdag; geen viering.

Pax Christikerk:
Vrijdag; 25 maart; Goede Vrijdag; 15.00 uur; Kruiswegviering met bloemenhulde; werkgroep 3D; Koor Impuls.
19.30 uur; Viering in de H. Lucaskerk, Pax Christikerk gesloten.
Zaterdag 26 maart; Stille Zaterdag; 19.00 uur; C. Koeleman; gezinsviering voor de gehele parochie. Koor Okido. Deurcollecte voor la Granja. Paaswake in de H. Lucaskerk
Zondag 27 maart: 11.00 uur; Eerste paasdag; Eucharistieviering; Ch. Duynstee. Koor Impuls, Deurcollecte voor la Granja.
Maandag 28 maart; Tweede Paasdag; Geen viering.

DEZE WEEK
Leesinfo: Er ligt weer een nieuwe nieuwsbrief van pater Henk Erdhuizen voor U klaar op de bekende infoplekken in beide kerken.
Regelmatig kunt u hier ook andere lezenswaardige brochures vinden, zoals het Bisdom Magazine; 60 jaar Bisdom in het heilig jaar van de barmhartigheid.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Geloofsverdieping: KERKVADER AUGUSTINUS: BARMHARTIG EN ACTUEEL
Augustinus leefde 1600 jaar geleden in Noord- Afrika en toch is deze bisschop met zijn gedachtegoed nog altijd aanwezig in ons midden. Inleider Frank Kazenbroot, nu gevangenisaalmoezenier, kwam in Schiedam als kind Dominicaanse religieuzen tegen en als scholier Augustijnen, allen volgelingen van de kloosterregel van Augustinus. Jarenlang leefde Frank in een kloostergemeenschap ‘volgens de regel van Augustinus’. Hij schreef een boek over deze inspirerende regel.
In deze lezing zal Frank vertellen over het leven en werken van Augustinus en duidelijk maken dat Augustinus geestelijke houvast biedt in onzekere tijden. In verbondenheid met anderen op weg naar God gaan, de extremen vermijden en met innerlijke rust. Met behulp van enige boeken van en over Augustinus wordt duidelijk dat hij een barmhartige kerkvader is geweest en nog altijd verrassend actueel. De oude Augustinus biedt Mindfulness en maatschappelijke verantwoordelijkheid in een!
Inleiding en gesprek o.l.v. Frank Kazenbroot
Deze avond wordt gehouden in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 te Vlaardingen.
Woensdagavond 6 april van 20.00 – 21.30 uur (inloop 19.45 uur)
. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Kozakken Ensemble in de Petrus en Pauluskerk.
Op 10 april 2016 om 14.00 uur geeft Het Kozakken Ensemble een concert in de Petrus en Paulus kerk, Andreasplein 1 te Maassluis.
Het programma bestaat uit Byzantijnse gezangen en Oosterse liederen.
Dirigent: Ludmila Romanova
Kaarten € 7,50 incl. consumptie. Kinderen vrij entree.
Kaarten zijn na afloop van de zondagsvieringen verkrijgbaar in de – Nartex van de kerk;
secretariaat Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, Maassluis;
Marianne Soors, Bloemhof 7, Maassluis
Ad Sosef, Windmolen 1, Maassluis
– Eveneens bij de ingang van de kerk, direct voorafgaand aan het concert
De opbrengst is bestemd voor het pastorale werk van de Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus

Jaarlijkse kleding actie voor Mensen in NOOD
Op zaterdag 16 april van 09. 00 uur tot 12. 00 uur kunt U bij de Pax Christi kerk en de Bethelkerk Uw nog bruikbare gebruikte kleding Inleveren.
Graag Uw kleding inleveren in goed gesloten zakken welke makkelijk te verplaatsen zijn.
De kleding is bestemd voor de hulp welke “Mensen in Nood” geeft aan mensen in probleem gebieden over de hele wereld. Momenteel wordt veel hulp verschaft aan de vluchtelingen uit Syrië in andere conflict gebieden.

We(r)ken van Barmhartigheid: Pax Christikerk verzamelt jeans in voor mannen
van 18 tot circa 40 jaar die gedetineerd zijn in De Schie te Rotterdam.
Heeft u gebruikte jeans over? In de hal van de kerk staat een krat in de periode van
16 april tot en met 1 mei.
Heeft U geen jeans over? Nieuw ondergoed of slippers zijn ook van harte welkom.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 2 april: 18.00 uur: Viering
H. Lucaskerk: zondag 3 april; 9.30 uur; Beloken Pasen. Eucharistieviering H. Egging. Samenzang; Wereldwinkel

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen
10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk:zondag 3 maart; 11.00 uur; Beloken Pasen; Woord- en Communieviering 3 D.
Koor Liriko met deurcollecte la Granja, Annesty.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp
(010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol
(010- 4748007). Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT ( Let op gewijzigde tijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.