WILLIBRORD ACTUEEL 08-05-2016

 Jaargang 9, nr. 33  

 08-05-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 7 mei; Eucharistieviering; E. Clarenbeek
H. Lucaskerk: zondag 8 mei; 9.30 uur; Eucharistieviering pater E.Clarenbeek, Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 8 mei ; 11.00 uur; Eucharistieviering; pastor H.Egging; samenzang.

DEZE WEEK
Leesinfo:
Regelmatig kunt u hier lezenswaardige brochures vinden zoals het Bisdom Magazine; 60 jaar Bisdom in het Heilig jaar van de Barmhartigheid, overzicht van de activiteiten in het kader van het jaar van de barmhartigheid, de brief van Henk Erdhuizen.
Bijna elke week komt er wat nieuws bij. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

Annesty International in de Lucaskerk
Op zondag 8 mei vraagt Amnesty International in de H. Lucaskerk uw aandacht voor een drietal zaken:
– Een eerlijk proces voor Gennady Afanasyev, advocaat en fotograaf in de Russische Federatie.
De heer Gennady Afanasyev kreeg een buitensporige hoge straf op grond van een aanklacht die politiek lijkt te zijn gemotiveerd. Hij zit nu voor zeven jaar in een Russisch strafkamp vlakbij de poolcirkel.
U kunt voor deze man met uw handtekening aandringen op een eerlijk proces en een geloofwaardige aanklacht.
– Onvoorwaardelijke vrijlating van Alaa Brinji, gerespecteerd journalist in Saudi Arabië.
Hij werd onlangs veroordeeld wegens zijn oproep voor godsdienstvrijheid en sprak zijn steun uit voor mensenrechtenverdedigers en de campagne ‘Women To Drive’ (gericht tegen het rijverbod voor vrouwen in Saoudi-Arabië).
– Vrijlating van de prominente Iraanse mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi, die werd opgepakt voor haar mensenrechtenwerk en die niet de zorg krijgt die ze nodig heeft.
Ze voerde onder andere actie tegen de doodstraf in Iran en ontving meerdere prijzen voor haar werk.
Voor alle zaken liggen voorbeeldbrieven naar autoriteiten op het kerkplein mee te nemen en zelf te versturen.
We zullen u deze zondag vast ook weer goed nieuws te kunnen melden.

Geloofsverdieping: Zien, bewogen worden en in beweging komen
Twee avonden over SPIRITUALITEIT van BARMHARTIGHEID
Wat bezielt ons om ons in te zetten voor andere mensen? In het ‘Jaar van Barmhartigheid’ willen wij daar uitdrukkelijk bij stilstaan. ‘Omzien naar de ander’ is niet alleen een taak van vrijwilligers actief in de diaconie. Barmhartigheid is immers een opdracht voor alle gelovigen, ja, voor alle mensen van goede
wil.
In twee avonden staan wij stil bij wat ons beweegt om mensen te helpen en voor hen op te komen.
Hoe leren wij zien dat mensen in nood zijn of onrecht ondervinden?
Hoe worden wij bewogen door hun situatie? Hoe raakt het ons zozeer dat wij niet anders kunnen een ander helpen?
In twee avonden oefenen wij ons in de spiritualiteit van barmhartigheid.
Inleider en gesprek o.l.v. pastor Henri Egging
Deze avond wordt gehouden in de Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL Maassluis
Woensdagavonden 11 mei en 1 juni 2016 van 20.00 tot 22.00 uur. (inloop 19.45 uur)
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

ACTUELE MEDEDELINGEN  

UITNODIGING om mee te zingen met het PAX PINKSTERKOOR
Op eerste Pinksterdag zingt er een uniek koor in de Pax Christikerk, namelijk het PAX PINKSTERKOOR.
Dit gelegenheidskoor bestaat nu nog niet, wel als u zich opgeeft voor dit koor.
Koorlid, ervaren zanger of iemand die zegt: ik wil wel eens een keertje mee doen: iedereen is welkom.
We oefenen op woensdag 20 april en woensdag 11 mei van 20.15 tot 22.00 uur in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, Vlaardingen.
De viering is op eerste Pinksterdag, 22 mei om 11.00 uur in de Pax Christikerk.
Voorganger is: Pastor Kees Koeleman. U doet toch ook mee!?
Aanmelden bij: Dick Nels( e-mailadres djnels@live.nl ) of Elly Barendregt(koalsie@upcmail.nl)
Centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening
Schiedamseweg 95 – 3134 BD Vlaardingen – tel. 010 – 434 78 87

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 14 mei; Eucharistieviering; J. de Lange
H. Lucaskerk: zondag 15 mei; Eerste Pinksterdag; 9.30 uur; Eucharistieviering pater E.Clarenbeek.
Willibrordkoor. Deurcolecte Pinksteractie Missie en Diaconie. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 15 mei ; Eerste Pinksterdag; 11.00 uur; Woord- en Communieviering
C. Koeleman; Pax Pinksterkoor o.l.v. Dick Nels. Deurcollecte Pinksteractie Missie en Diaconie.

Op tweede Pinksterdag zijn er in beide kerken geen vieringen

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.