WILLIBRORD ACTUEEL 12-06-2016

 Jaargang 9, nr. 38  

12-06-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 11 juni; 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: zondag 12 juni; 9.30 uur;. Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek; Kerkenbandzondag met deurcollecte La Granja. Willibrordkoor.
Pax Christikerk: zondag 12 juni; 11.00 uur; Eucharistieviering, pater A. Kunnekkadan SVD; Samenzang

DEZE WEEK
Leesinfo: Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in
beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

Vervoer voor en door parochianen in Vlaardingen?
Op zondag 19 juni is de Pax Christikerk gesloten omdat dan de Zondag- plus viering wordt gehouden in de Lucaskerk. Het kan zijn dat het voor u heel moeilijk is om op eigen gelegenheid naar die andere kerk te komen. Het is dan jammer dat u daardoor niet in de gelegenheid bent om naar deze speciale viering naar de H. Lucaskerk te gaan. Bent u één van de mensen, waarvoor die andere kerk net te ver weg is om op eigen gelegenheid naar toe te gaan? Zou u wel met iemand willen meerijden? Laat het zo spoedig mogelijk aan ons weten via de secretariaten (telefonisch of per e-mail, zie achterzijde van dit WA). Daarnaast willen we graag weten wie incidenteel medeparochianen op willen halen en na de viering ook weer naar huis willen brengen. U kunt dit doorgeven aan een van de secretariaten.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Geloofsverdieping: Een dag in het Klooster
We zijn een dag te gast bij de zusters Benedictinessen van de O.L.V. Abdij in Oosterhout.
Er staat ons een boeiend en intensief programma te wachten. In het klooster vieren we de eucharistie en we wonen de middagdienst en de vespers bij. Tijdens de koffie vertelt een zuster over het leven in de kloostergemeenschap. We gebruiken er de zelf meegebrachte lunch. Een kopje soep en fruit bieden de zusters ons aan. Er is gelegenheid voor een wandeling in de tuin of langs de andere kloosters in de omgeving. Na de middagdienst gaan we in gesprek over een psalm. Om 17.00 uur wonen we de vespers bij, om daarna weer huiswaarts te keren.
Plaats: O.L.V. Abdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout Datum: Zaterdag 25 juni 2016.
Om 8.00 uur vertrek vanaf het centraal station in Schiedam.
We reizen per eigen vervoer. Bij opgave vermelden of u beschikt over vervoer en wilt rijden.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl Het maximum aantal deelnemers is 20.
Voor het verblijf in het klooster wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd. Vervoerskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Meerpaal:  Geen viering
Lucaskerk: zondag PLUS 19 juni; 11.00 uur; Woord en Communieviering C. Koeleman Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk:  Gesloten i.v.m. Zondag PLUS in de H. Lucaskerk. 

ZIEKENBEZOEK

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp  (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol  (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van  berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl  In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

 TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL:  06-29037132  

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.