WILLIBRORD ACTUEEL 15-05-2016

 Jaargang 9, nr. 34  

15-05-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 14 mei; Eucharistieviering; J. de Lange
H. Lucaskerk: zondag 15 mei; Eerste Pinksterdag; 9.30 uur; Eucharistieviering pater E.Clarenbeek.
Willibrordkoor. Deurcolecte Pinksteractie Missie en Diaconie
Pax Christikerk: zondag 15 mei ; Eerste Pinksterdag; 11.00 uur; Woord- en Communieviering
C. Koeleman; Pax Pinksterkoor o.l.v. Dick Nels.  Deurcollecte Pinksteractie Missie en Diaconie. Op tweede Pinksterdag zijn er in beide kerken geen vieringen

DEZE WEEK
Leesinfo:
Regelmatig kunt u hier lezenswaardige brochures vinden zoals het Bisdom Magazine; 60 jaar Bisdom in het Heilig jaar van de Barmhartigheid, overzicht van de activiteiten in het kader van het jaar van de barmhartigheid, de brief van Henk Erdhuizen.
Bijna elke week komt er wat nieuws bij. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

PINKSTERAKTIE 2016
Met Pinksteren is er deurcollecte om diaconaal en missionair te helpen. We doen dit als deelgemeente Willibrord al jaren samen met de Protestantse Gemeente. Het totale bedrag dat u met elkaar geeft wordt over vijf projecten verdeeld. (zie de folder)
Stichting PAX Kinderhulp, Schuldhulpmaatje en Noodfonds Vluchtelingen Vlaardingen hopen een aardig bedrag van een paar duizend euro te ontvangen.
Moge de Pinkster-Geest u inspireren tot een barmhartige gift.
In de folder die vorig weekend is uitgedeeld en nu nog in de infohoek te vinden is, staan de projekten beschreven.
Het bankrekeningnr. in de folder is niet volledig het moet zijn: NL18 FVLB 0635 8114 13
tnv Diaconie Prot Gemeente Vlaardingen – Pinksteractie.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Geloofsverdieping: Creatieve middag in het teken van barmhartigheid
Barmhartigheid heeft te maken met onze houding ten opzichte van de noodlijdende ander. De zeven werken van Barmhartigheid zijn daar een mooi Bijbels beeld en opdracht van. Maar mogen of moeten we ook barmhartig zijn voor onszelf, en zo ja, kunnen we dat?……
Aan de hand van Levensparels gaan we met dit thema bezinnend, mediterend en creatief aan de slag. Bezinning op het thema Barmhartigheid en creatieve verwerking aan de hand van het maken van een armband met Levensparels.
Begeleiding door Elly Barendregt.
Deze middag wordt gehouden in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51, 3136 JJ Vlaardingen
Donderdagmiddag 26 mei van 13:30 – 16:00 uur (inloop vanaf 13:15)
Opgave vooraf is noodzakelijk vanwege het bestellen van het materiaal.
Opgeven kan tot uiterlijk 19 mei. Maximaal aantal deelnemers 10
De kosten voor deze middag bedragen € 10,00

Geloofsverdieping: Zien, bewogen worden en in beweging komen
Nog één avond over SPIRITUALITEIT van BARMHARTIGHEID
Wat bezielt ons om ons in te zetten voor andere mensen? In het ‘Jaar van Barmhartigheid’ willen wij daar uitdrukkelijk bij stilstaan. ‘Omzien naar de ander’ is niet alleen een taak van vrijwilligers actief in de diaconie. Stil staan bij wat ons beweegt om mensen te helpen en voor hen op te komen.
Woensdagavond 1 juni 2016 van 20.00 tot 22.00 uur. (inloop 19.45 uur)
In de Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL , Maassluis
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

CANTATEDIENST BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 22 mei 2016, aanvang 17.00 uur
Uitgevoerd wordt: Cantate ‘Brich dem Hungrigen dein Brot’, BWV 39, van Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Een van Bach’s mooiste cantates met een overweldigend beginkoor en een thema dat velen moet aanspreken. Een cantate met een duidelijke boodschap over de manier waarop mensen met elkaar om zouden moeten gaan.
De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in samenwerking met de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost.
Voorganger: ds. Guus Fröberg.
Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen, www.cantatesvlaardingen.nl, info@cantatesvlaardingen.nl.

Inspirerende ontmoeting aan tafel met Dick Couvée
Op donderdag 26 mei is er in De Windwijzer een lunchgesprek met Dick Couvée, diaconaal predikant in de Rotterdamse Pauluskerk. In september 2008 trad ds. Dick Couvée er als diaconaal predikant in dienst, als opvolger van de bekende predikant ds. Hans Visser. Onder ds. Dick Couvée is de Pauluskerk in Rotterdam uitgegroeid van een herberg voor ontheemden naar een ontmoetingsplaats voor arm en rijk. De wederzijdse inspiratie van arm en rijk staan daarbij centraal. Te midden van de veelkleurige bezoekers voelt ds. Couvée zich als een vis in het water. Behalve in het open huis investeerde de kerk in onder meer maatschappelijk werk en creatieve en bezinnende bezigheden. In de kerk, waar avondgebeden worden gehouden en elke zondag diensten plaatshebben, komen dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden, psychiatrische patiënten en uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook heeft de Pauluskerk een functie voor eenzame mensen uit de buurt, vooral ouderen. De Pauluskerk vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor een rechtvaardige samenleving.
Tussen de gangen van de lunch door, vertelt Dick Couvée over zijn ervaringen in de Pauluskerk en over wat hem beweegt in het werken op deze mooi maar soms oom moeilijke plek met mensen die aan de rand en over de rand van de samenleving gedrukt worden.
Toegang € 10,00 (dit is inclusief de maaltijd. Graag voor af opgeven via: info@dewindwijzer.nl
Aanvang lunch 12 uur, inloop vanaf 11.45 uur. Windwijzer, Schiedamseweg 95.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 14 mei; Eucharistieviering; J. de Lange
H. Lucaskerk: zondag 22 mei; 9.30 uur; Eucharistieviering pastor Egging. Willibrordkoor.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 22 mei; 11.00 uur; Woord- en Communieviering, leden van 3D
samenzang.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een
doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.