WILLIBRORD ACTUEEL 29-05-2016

 Jaargang 9, nr. 36  

29-05-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 28 mei; 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 29 mei; 9.30 uur; Eucharistieviering pater E. Clarenbeek. Koor: The Balance.
Pax Christikerk: zondag 29 mei; 11.00 uur; Woord- en Communieviering, Pastor C. Koelemans. Impuls

DEZE WEEK
Leesinfo: Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

Geloofsverdieping: Zien, bewogen worden en in beweging komen
Woensdagavond 1 juni 2016 van 20.00 uur tot 22.00 uur, (inloop 19.45 uur).
Nog één avond over SPIRITUALITEIT van BARMHARTIGHEID
Wat bezielt ons om ons in te zetten voor andere mensen? In het ‘Jaar van Barmhartigheid’ willen wij daar uitdrukkelijk bij stilstaan. ‘Omzien naar de ander’ is niet alleen een taak van vrijwilligers actief in de diaconie. Stil staan bij wat ons beweegt om mensen te helpen en voor hen op te komen.
In de Andreas, Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1, 3144 PL , Maassluis.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Pinksteren in de gevangenis
In de gevangenis de Schie te Rotterdam hebben we de kerkdiensten met Pinksteren extra feestelijk kunnen vieren dankzij de bijdragen vanuit de parochie De Goede Herder. Allereerst hadden parochianen enorm veel kaarten gemaakt en geschreven om de gedetineerden te bemoedigen. Deze kaarten hingen als een slinger boven de hoofden en na de kerkdiensten konden de aanwezigen een of meerdere kaarten naar hun cel meenemen. Deze kaarten worden de komende tijd nog vaak herlezen en als ik een cel binnenkom, zie ik dat zij een prominente plaats hebben gekregen. Ten tweede waren er vanuit de parochie heerlijke cakes,koeken en appeltaart ingevoerd. Na de kerkdiensten genoot iedereen van deze traktatie. Ten derde was er, ook in het kader van de weken van barmhartigheid, kleding ingezameld. Het is nu eenmaal zo dat er mannen in de gevangenis terecht komen die vrijwel geen kleding bij zich hebben. Soms is er geen contact met familie buiten en is men dan heel blij met een jeans en een T-shirt, een jas of een paar schoenen. Aan het einde van de kerkdiensten werd er hartelijk geapplaudisseerd om de parochianen van De Goede Herder te bedanken voor hun gaven. Op deze wijze kunnen we als kerkgemeenschappen iets laten zien van Gods barmhartigheid in deze moeilijke wereld. We willen geen mensen afschrijven en vergeten. Ook gedetineerden zijn kinderen van God die onze aandacht en zorg nodig hebben. Beste parochianen, héél hartelijk dank voor deze zeer geslaagde Pinksteractie!. Frank Kazenbroot, pastor in gevangenis De Schie.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Musical Maria
Het Pauluskoor (Kerkcentrum Holy) wil rond april/mei 2017 de musical ‘Maria’ uitvoeren. De musical vervlecht thema’s uit het leven van Maria met levensverhalen van mensen zoals u en ik. Het koor heeft zangers genoeg, maar zoekt solisten, acteurs voor grote en kleine spreekrolletjes,medewerkers voor o.a. decor opbouw, grime, geluid, fotografie, catering, kleding, naaien, pr. regisseren of allerlei hand en spandienst. (bij elkaar rond 100 personen).Vindt u het leuk om mee te werken dan kunt u mailen naar ericvanrongen@upcmail.nl of g.meer790@upcmail.nl Voor meer info kunt u bellen naar Bert vd Meer
(06-10800625) of kijken op www.musicalmaria.nl en op www.maria.demusicalzoetermeer.nl
Aanmeldformulieren zijn ook in de kerk te vinden op de voor info gebruikelijke plek. Het koor heeft aangeboden om u al een beetje te laten kennismaken met de musical. Op zondag 5 juni zullen ze de woord- en communiedienst in de Lucaskerk met drie liederen komen op luisteren.

Zegening klokkentoren Brielle
Op zaterdag 4 juni a.s. gaan de klokken luiden voor de Martelaren van Gorcum te Brielle.
Op deze dag zal Mgr. J. van den Hende de recent gerestaureerde klokkentoren zegenen bij het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum (De Rik 5, Brielle), voorafgaand aan de eucharistieviering die om 11.00 uur begint.
De klokkentoren komt oorspronkelijk van de H. Jacobuskerk te Oude Wetering die aan de eredienst is onttrokken. De houten stellage is geplaatst voor op het terrein van de Bedevaartskerk.
Na de eucharistieviering is er tijd voor ontmoeting en een eenvoudige lunch en zal pater L. van Ulden o.f.m. aansluitend een lezing houden over het belang en de geschiedenis van klokken.
Het programma ziet er als volgt uit:
10.30 uur: Start/ Zegenen klokkentoren
11.00 uur: Eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant.
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: Lezing door Pater L. van Ulden, o.f.m. over het belang en de geschiedenis van klokken
14.00 uur: Afsluiting Iedereen is van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich telefonisch aanmelden via 010 – 2815171 of via f.wout@bisdomrotterdam.nl.
Aanmelden bij voorkeur vóór maandag 30 mei.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 28 mei; 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 5 juni; 9.30 uur;. Woord- en Communieviering, mw. C. Siebel,
samenzang. Wereldwinkel aanwezig. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen
10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 5 juni; 11.00 uur; Eucharistieviering, pater E. Clarenbeek, Liriko.
Kerkenbandzondag, Kinderwoorddienst en 10+ groep. Deurcollecte La Granja.

ZIEKENBEZOEK

Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp  (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.

Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol  (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van  berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl  In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL:  06-29037132  

Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.