WILLIBRORD ACTUEEL 19-06-2016

 Jaargang 9, nr. 39  

19-06-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Geen viering
H. Lucaskerk: zondag PLUS 19 juni; 11.00 uur; Woord en Communieviering, C. Koeleman. Koor: Impuls
Pax Christikerk: Gesloten i.v.m. Zondag PLUS in de H. Lucaskerk.

DEZE WEEK
Vervoer voor en door parochianen in Vlaardingen?
Op zondag 19 juni is de Pax Christikerk gesloten omdat dan de Zondag- plus viering wordt gehouden in de Lucaskerk. Het kan zijn dat het voor u heel moeilijk is om op eigen gelegenheid naar die andere kerk te komen. Het is dan jammer dat u daardoor niet in de gelegenheid bent om naar deze speciale viering naar de H. Lucaskerk te gaan.
Bent u één van de mensen, waarvoor die andere kerk net te ver weg is om op eigen gelegenheid naar toe te gaan? Zou u wel met iemand willen meerijden?
Laat het zo spoedig mogelijk aan ons weten via de secretariaten (telefonisch of per e-mail, zie achterzijde van dit WA). Daarnaast willen we graag weten wie incidenteel doorgeven aan een van de secretariaten.

Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.
Deze week vragen wij uw speciale aandacht voor de brief van pater Henk Erdhuizen in Bolivia.
Pater Henk werkt hier op verzoek van de provinciaal van zijn orde de Salesianen in de gevangenissen
en op diverse straatkinderprojecten. Door intensief de jongeren te begeleiden hopen de Salesianen
op een betere toekomst voor hen. Het werken wordt hem steeds moeilijker gemaakt door de overheid,
waar macht en corruptie hoogtij vieren.
Waarom blijf ik nog hier, zal u zich wellicht afvragen? Het antwoord is echter duidelijk:
Er zijn voor de jongeren en de kinderen..Dit kan alleen dankzij U.
Onderwijs, kleding en een dak boven hun hoofd bieden.
Hen laten geloven in zichzelf, dat zij mooie mensen zijn, ondanks dat zij aan de arme kant van de samenleving staan.
Wij hopen daarom dat u het werk van Henk een warm hart blijft toedragen en hem financieel wilt
blijven steunen.
Het rekeningnummer daarvoor is:
NL33ABNA0414500075 t.n.v. ontwikkelingswerk Pater H. Erdhuizen te ’s- Heerenberg.
Het is een ANBI nummer, d.w.z. dat de giften voor u aftrekbaar zijn.
Indien u de nieuwsbrief per e-mail wenst te ontvangen, kunt u een berichtje sturen naar
w.erdhuizen@gmail.com

ACTUELE MEDEDELINGEN
Geloofsverdieping: Een dag in het Klooster
We zijn een dag te gast bij de zusters Benedictinessen van de O.L.V. Abdij in Oosterhout.
Er staat ons een boeiend en intensief programma te wachten. In het klooster vieren we de eucharistie en we wonen de middagdienst en de vespers bij.
Tijdens de koffie vertelt een zuster over het leven in de kloostergemeenschap.
We gebruiken er de zelf meegebrachte lunch. Een kopje soep en fruit bieden de zusters ons aan.
Er is gelegenheid voor een wandeling in de tuin of langs de andere kloosters in de omgeving.
Na de middagdienst gaan we in gesprek over een psalm.
Om 17.00 uur wonen we de vespers bij, om daarna weer huiswaarts te keren.
Plaats: O.L.V. Abdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout Datum: Zaterdag 25 juni 2016.
Om 8.00 uur vertrek vanaf het centraal station in Schiedam.
We reizen per eigen vervoer. Bij opgave vermelden of u beschikt over vervoer en wilt rijden.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres:
geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl
Het maximum aantal deelnemers is 20.
Voor het verblijf in het klooster wordt een bijdrage van € 10,00 gevraagd.
Vervoerskosten zijn hierbij niet inbegrepen.

R.K. Deelgemeenschap Andreas, Petrus en Paulus

Patroonsfeest 26 juni

09.30 uur Feestelijke Eucharistieviering in de kerk

10.45 uur Koffie en thee met boterkoek en cake in de Nartex

11.30 uur Aanvang van de festiviteiten op het kerkplein:
– Genieten met een glaasje wijn, bier of fris
– Verbaas je bij het goochelen door Anton Tanesha
– Schminken voor de kinderen
– Leef je uit op het springkussen
– Verloting

13.00 uur Lekker eten voor iedereen:
– BBQ, haringkar, ijskar, salades
– Gratis pannenkoeken voor de kinderen

16.00 uur Afsluiting van het patroonsfeest
Parochianen uit Schiedam en Vlaardingen zijn van harte welkom.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 25 juni; 18.00 uur; Woord- en Communieviering; C. Siebel
H. Lucaskerk: zondag 26 juni; 9.30 uur;. Eucharistieviering; pater Ch. Duynstee; Willibrordkoor. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 26 juni; 11.00 uur; Eucharistieviering, Ch. Duynstee; Gezinsviering met koor Okido

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.