WILLIBRORD ACTUEEL 03-07-2016

Jaargang 9, nr. 41  

03-07-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 2 juli; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 3 juli; 9.30 uur;. Eucharistieviering H. Egging; Samenzang; wereldwinkel.
Pax Christikerk: zondag 3 juli; Woord- en Communieviering 3D

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

ACTUELE MEDEDEINGEN
Primeur op het Zomerterras: Brede oecumenische viering. Beleef het mee!
Op zondag 21 augustus wordt om 10.30 uur een oecumenische viering gehouden op het terrein van het Zomerterras onder de naam Kerkterras.
Samen met de Bethelkerk, Kerkcentrum Holy, Centrum- West, de Volle Evangelie Gemeente en misschien nog meer kerken organiseert de Willibrorddeelgemeenschap (Lucas en Pax Christi) een oecumenische viering op het terrein van het Zomerterras.
Een mooi nieuw initiatief om niet alleen de muziek van het Zomerterras te delen,maar ook met elkaar, als verschillende geloofsgemeenschappen, ons geloof te vieren.
Op deze zondag zal de Lucaskerk gesloten zijn. Onze voorganger is ook betrokken bij de viering op het Kerkterras. Een extra stimulans om er bij te zijn, te ervaren en er over mee te praten.
Wilt u toch liever naar een viering van de parochie?
De Pax Christikerk is wel open.
Bent u minder goed ter been en hebt u vervoer nodig naar het Kerkterras of de Pax Christi, laat dit dan weten bij het secretariaat.

Oproep voor de startviering 28 augustus
Met de Startviering in de Pax Christikerk op zondag 28 augustus gaan we het nieuwe seizoen weer met frisse moed van start. De viering heeft als thema ‘Welkom terug’ en er wordt gezongen door al onze koren. Na de viering willen we gezellig samen zijn met koffie/ thee, een drankje en zoete en hartige (lunch)hapjes.
Wij zouden het fijn vinden als een aantal parochianen voor dit gezellig samen zijn iets zoets of hartigs willen maken. Wij zorgen voor een eenvoudige lunch.
U kunt zich opgeven bij Jolanda Mooren -telefoon 4751137- wat u gaat maken, zodat we niet allemaal dezelfde hapjes krijgen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit samen zijn aan het begin van het seizoen!

Kunt u bakken ? Bak dan mee !
Op zaterdagmiddag 17 september begint de Vredesweek.
Dan willen we in de Lucaskerk 200 nieuwe vluchtelingen in Vlaardingen welkom heten
Hoe kun je dat beter doen dan deze mensen gastvrij te ontvangen met een onvervalst stukje eigen gebakken taart, cake of koek.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Kunt en wilt u iets bakken, meld dit dan bij Cora en Paul Snoeren: corapaulsnoeren@chello.nl of bel naar 2260733.
Als u geen bakker bent, maar u wilt toch iets bijdragen, dan kunt u iets dergelijks natuurlijk ook kopen. Kunt u dit dan ook doorgeven aan hen?
Die welkomstmiddag voor de nieuwe mensen duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Wij vinden het erg leuk als veel parochianen deze mensen welkom heten en willen ontmoeten.
Voor meer informatie kunt u met Cora en Paul contact opnemen.

Medewerkers “Musical Maria” Opgelet !
Op 13 juli is in het kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan nr. 47 de eerste bijeenkomst voor de mensen die zich als medewerkers voor de musical hebben opgegeven
De afgelopen maanden heeft het Pauluskoor de musical “Maria” gepromoot. Het koor heeft
in een aantal wijkgemeenten èn in de RK H.Lucaskerk, tijdens een kerkdienst een aantal
schitterende liederen uit de musical gezongen. Het is mooi om te ervaren hoe de verschillende voorgangers met het thema Maria omgingen. Maria heeft in haar leven veel meegemaakt; voor het huwelijk zwanger, aangekeken en veroordeeld door de omgeving, bevallen in een stal, moeten vluchten om haar kind en uiteindelijk het overlijden van haar kind.
In de musical “Maria” komen deze thema’s ook aan de orde, maar dan verpakt in een modern verhaal. Mocht u het interessant vinden, dan kunt u als toneelspeler of -speelster nog meedoen. Ik vind het geweldig om te ervaren hoe de musical leeft onder verschillende
mensen. Ook een aantal jonge mensen heeft zich opgegeven.
Bert van der Meer gsm 06-10800625

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 9 juli; Geen viering
H. Lucaskerk:zondag 10 juli; 9.30 uur;. Woord- en Communieviering; C. Koeleman; samenzang

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 10 juli; Eucharistieviering pater A. Kunnekkadan SVD; Samenzang

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.