WILLIBRORD ACTUEEL 28-08-2016

Jaargang 10, nr. 1  

28-08-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 27 augustus; Woord- en Communieviering; J. v. d. Zande
H. Lucaskerk: zondag 28 augustus; Eucharistieviering pater A. Kunnekadan, SVD; Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 28 augustus; Startdienst; Woord- en Communieviering 3D met medewerking van alle koren o.l.v. Impuls. Kinderwoorddienst/ 10+ MIVA- deurcolecte

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt.

Startviering 28 augustus
Met de Startviering in de Pax Christikerk op zondag 28 augustus gaan we het nieuwe seizoen weer met frisse moed van start. De viering heeft als thema ‘Welkom terug’ en er wordt gezongen door al onze koren.
Na de viering bent u van harte uitgenodigd voor koffie /thee en een gezellige lunch.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Kunt u bakken ? Bak dan mee !
Op zaterdagmiddag 17 september begint de Vredesweek.
Dan willen we in de Lucaskerk 200 nieuwe vluchtelingen in Vlaardingen welkom heten.
Hoe kun je dat beter doen dan deze mensen gastvrij te ontvangen met een onvervalst stukje eigen gebakken taart, cake of koek.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Kunt en wilt u iets bakken, meld dit dan bij Cora en Paul Snoeren: corapaulsnoeren@chello.nl of bel naar 2260733.
Als u geen bakker bent, maar u wilt toch iets bijdragen, dan kunt u iets dergelijks natuurlijk ook kopen. Kunt u dit dan ook doorgeven aan hen?
Die welkomstmiddag voor de nieuwe mensen duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Wij vinden het erg leuk als veel parochianen deze mensen welkom heten en willen ontmoeten.
Voor meer informatie kunt u met Cora en Paul contact opnemen.

Vooraankondiging verkoop Zonnebloemloten
Op 18 september worden In de hal van de Pax Christikerk weer de loten worden voor de Zonnebloem verkocht.
Wij kunnen deze loterij ten bate van het werk van de Zonnebloem van harte bij u aanbevelen.

Kerkterras
Vanwege de regen zijn we met onze Kerkterras viering uitgeweken naar de Bethelkerk,
maar mensen hebben er zich niet van weerhouden om toch te komen.
De opkomst was zo groot dat er, ondanks de extra stoelen, ook mensen hebben gestaan.
Het verzoek om op gele post-its een wens op te schrijven is massaal opgevolgd.
Heel vaak zijn we wensen tegen gekomen als “Fijn dat we met zo velen bij elkaar gekomen zijn.”
Volgend jaar Kerkterras op het Zomerterras! (Dus goed weer)

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 3 september; 18.00 uur; Woord- en Communieviering; C.Siebel
H. Lucaskerk: zondag 4 september; 9.30 uur;. Woord- en Communieviering C.Siebel; Samenzang; Wereldwinkel

Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk:zondag 4 september; Eucharistieviering pater CH. Duynstee
Koor Liriko met deurcollecte voor la Granja, Annesty International

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord