WILLIBRORD ACTUEEL 04-09-2016

Jaargang 10, nr. 2  

04-09-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 3 september; 18.00 uur; Woord- en Communieviering; C.Siebel
H. Lucaskerk: zondag 4 september; 9.30 uur;.Woord- en Communieviering; C.Siebel; Samenzang; Wereldwinkel
Pax Christikerk: zondag 4 september; Eucharistieviering pater CH. Duynstee; Koor Liriko met deurcollecte voor la Granja, Annesty International

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt. Ook de gebedskaart van Moeder Teresa ligt hier evenals het programma van de activiteiten in de Vredesweek.

Vooraankondiging verkoop Zonnebloemloten 
Op zondag18 september worden In de hal van de Pax Christikerk weer de loten worden voor de Zonnebloem verkocht. Wij kunnen deze loterij ten bate van het werk van de Zonnebloem van harte bij u aanbevelen.

Website Deelgemeenschap Willibrord.
Vanaf heden heeft deelgemeenschap Willibrord een vernieuwde website. Een site waarop veel informatie te vinden is. Zo staat het Willibrord actueel iedere week op de site, het overzicht van de vieringen is er te vinden, ook de digitale edities van Kerk aan de Waterweg en ’t Vaartje hebben een plek op de site gekregen. We proberen de site zo actueel mogelijk te houden. Mist u informatie, heeft u ideeën om de site nog beter en informatiever te maken of zijn gegevens verouderd, wilt u dit dan melden via het e-mailadres dat aan het einde van dit bericht staat.

Alleen dan kunnen we de site zo actueel en volledig mogelijk maken. Neemt u eens een kijkje op de website. Te bereiken via http://www.rkkerkvlaardingen.nl Heeft u kopij voor de website: Stuur een mail naar: koalsie@upcmail.nl.

Zaligverklaring moeder Teresa
A.s. zondag 4 september zal paus Franciscus in Rome Moeder Teresa heilig verklaren. Bij gelegenheid van deze bijzondere gelegenheid heeft het bisdom Roermond gebedskaarten gemaakt. De gebedskaarten worden nu ook in het bisdom Rotterdam beschikbaar uitgedeeld. Vanwege de heiligverklaring van moeder Teresa zal op vrijdag 9 september een plechtige eucharistieviering worden gehouden in het bisdom Rotterdam. Deze gezongen eucharistieviering vindt plaats in de Kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam om 9.30 uur. Alle belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Mgr. Van den Hende is hoofdcelebrant in deze viering. Dit gebeurt op verzoek van de zusters van moeder Teresa, die al sinds de jaren ’70 actief zijn in de stad Rotterdam. De zusters van moeder Teresa, die Missionaries of Charity worden genoemd, zullen ook zelf deelnemen aan deze plechtigheid. De heiligverklaring van moeder Teresa is een van de hoogtepunten van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Wereldwijd staat moeder Teresa van Calcutta bekend als helper van armen en kleinen. In het gezicht van iedere mens in nood herkende zij het gelaat van Christus, die gezegd heeft: ‘Wat je aan de minste der Mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan.” (Mt. 25).

ACTUELE MEDEDELINGEN
Workshop ‘Go with the Flow!’
In het kader van het project ‘Baanloos…en dan?’ biedt trainer, clown en dramadocent Jacqueline van der Ploeg op dinsdag 6 september in De Windwijzer een vrolijke, leerzame en inspirerende workshop aan, met als thema ‘Go with the Flow!!!’ Zelf zegt ze er het volgende over:”Heb je het idee dat er weinig flow in je leven zit?

Dat je voornamelijk aan het overleven bent? Dat elke dag hetzelfde is?” Doe dan mee met de workshop ‘Go with the flow’ en ontdek: Dat je een stroom van ideeën en ingevingen in je hebt. Dat het heel simpel is om daar verbinding mee te maken Dat dit je gemakkelijk zelf elke dag kunt doen. Dat dit verrassende, waardevolle momenten oplevert. Onder ieders leven ligt een stroom van onverwachte mogelijkheden. Hij ligt voor het grijpen en je kunt er ZO inspringen, alleen: We kijken vaak NET de andere kant op of onze gedachten worden in beslag genomen door iets anders. Op deze vrolijke, waardevolle ochtend ontdek je dat het ook anders kan: Go with the flow! De bijeenkomst begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. Deelname aan de workshop is gratis. Wel graag vooraf opgeven. U kunt u opgeven via info@dewindwijzer.nl of telefonisch bij De Windwijzer, tel. 010 – 434 78 87.

Kunt u bakken ? Bak dan mee ! 
Op zaterdagmiddag 17 september begint de Vredesweek. Dan willen we in de Lucaskerk 200 nieuwe vluchtelingen in Vlaardingen welkom heten. Hoe kun je dat beter doen dan deze mensen gastvrij te ontvangen met een onvervalst stukje eigen gebakken taart, cake of koek.  Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Kunt en wilt u iets bakken, meld dit dan bij Cora en Paul Snoeren: corapaulsnoeren@chello.nl of bel naar 2260733. Als u geen bakker bent, maar u wilt toch iets bijdragen, dan kunt u iets dergelijks natuurlijk ook kopen. Kunt u dit dan ook doorgeven aan hen? Die welkomstmiddag voor de nieuwe mensen duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur. Wij vinden het erg leuk als veel parochianen deze mensen welkom heten en willen ontmoeten. Voor meer informatie kunt u met Cora en Paul contact opnemen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal:
zaterdag 10 september; 18.00 uur; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek
H. Lucaskerk: zondag 11 september; 9.30 uur;.Eucharistieviering; CH. Duynstee, koor Willibrord Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 11 september; Eucharistieviering pater CH. Duynstee; Samenzang,

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten. Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747. Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007). Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132 
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord