WILLIBRORD ACTUEEL 11-09-2016

Jaargang 10, nr. 3  

11-09-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 10 september; 18.00 uur Geen viering (rectificatie)
H. Lucaskerk: zondag 11 september; 9.30 uur;.Eucharistieviering; CH. Duynstee, Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 11 september; 11.00 uur; Eucharistieviering pater CH. Duynstee; Samenzang,

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijkt of er iets van uw gading bij ligt. Nu b.v. gebedskaart van Moeder Teresa, intekenlijsten Geloofsverdieping; het programma van de activiteiten in de Vredesweek.

Vooraankondiging verkoop Zonnebloemloten
Op zondag18 september worden In de hal van de Pax Christikerk weer de loten worden voor de Zonnebloem verkocht.
Wij kunnen deze loterij ten bate van het werk van de Zonnebloem van harte bij u aanbevelen.

Website Deelgemeenschap Willibrord.
Vanaf heden heeft deelgemeenschap Willibrord een vernieuwde website. Een site waarop veel informatie te vinden is. Zo staat het Willibrord actueel iedere week op de site, het overzicht van de vieringen is er te vinden, ook de digitale edities van Kerk aan de Waterweg en ’t Vaartje hebben een plek op de site gekregen. We proberen de site zo actueel mogelijk te houden. Mist u informatie, heeft u ideeën om de site nog beter en informatiever te maken of zijn gegevens verouderd, wilt u dit dan melden via het e-mailadres dat aan het einde van dit bericht staat.
Alleen dan kunnen we de site zo actueel en volledig mogelijk maken.

Vredesweek, 16 tot 25 september
Komende week start de Vredesweek. De openingsviering “VREDE VERBINDT” op vrijdagavond 16 september om 19.30 uur wordt verzorgd door de Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1 te Vlaardingen, samen met medewerkenden uit Hindu- tempel – Remonstrantenkerk – Leger des Heils – Nieuwe Apostolische kerk – Islamitische gemeenschap – Bahá’í – Vele Vlaardingers Eén Huis – Aidoun (Vluchtelingen) – Protestantenkerk (met . ds. Erwin de Fouw – meditatie over verzoeningsicoon van Pax Christi International) en Willibrordparochie ( met pastor Henri Egging – verhaal over barmhartigheid en “in de ban van paus Franciscus” ).
Eens, lang geleden gingen heel veel mensen al op zaterdag naar de kerk, nog wat langer geleden ook op vrijdagavond, begin van de wekelijks sabbat- viering.
Zou het dit jaar op vrijdagavond ook een viering met u kunnen zijn …? De grote kerk van de Nazarener staat met deze viering open voor heel veel mensen .
Het thema kan met aanwezigheid van veel mensen dan al zichtbaar worden :
VREDE VERBINDT – WELKOM

Film Dheepan op vrijdag 16 september in de Windwijzer, Schiedamseweg 95
Op Vrijdag 16 september vertoont De Windwijzer, in het kader van de vredesweek, de film Dheepan (Frankrijk/2015). Dheepan is een man die op Sri Lanka als Tamiltijger heeft meegevochten in de burgeroorlog. Hij doet alsof hij getrouwd is met Yalini om samen met hun zogenaamde dochtertje te kunnen vluchten naar Frankrijk en daar asiel aan te vragen. Hun plan slaagt en Dheepan vindt werk als conciërge in een flatgebouw. Het gebouw staat in een slechte wijk met veel armoede en criminaliteit. Dheepan en Yalini bouwen een fragiel bestaan op, maar door de omstandigheden in de wijk worden ze opnieuw met geweld geconfronteerd – het geweld dat ze juist wilden ontvluchten….Dheepan is een bijzonder realistisch en indringend portret van vluchtelingen die proberen een bestaan op te bouwen onder moeilijke omstandigheden – een actuele film in deze tijden van grote stromen vluchtelingen! De aanvangstijd van de film is 20.00 uur en de toegang is € 5,-

Kunt u bakken ? Bak dan mee !
Op zaterdagmiddag 17 september begint de Vredesweek.
Dan willen we in de Lucaskerk 200 nieuwe vluchtelingen in Vlaardingen welkom heten.
Hoe kun je dat beter doen dan deze mensen gastvrij te ontvangen met een onvervalst stukje eigen gebakken taart, cake of koek.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Kunt en wilt u iets bakken, meld dit dan bij Cora en Paul Snoeren: corapaulsnoeren@chello.nl of bel naar 2260733.
Als u geen bakker bent, maar u wilt toch iets bijdragen, dan kunt u iets dergelijks natuurlijk ook kopen. Kunt u dit dan ook doorgeven aan hen?
Die welkomstmiddag voor de nieuwe mensen duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Wij vinden het erg leuk als veel parochianen deze mensen welkom heten en willen ontmoeten.
Voor meer informatie kunt u met Cora en Paul contact opnemen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Verslag over een cultuurreis naar Syrië op 18 september
In de Serie ‘Zin op Zondag”, is op 18 September kunsthistorica Wily Atema te gast in De Windwijzer. Dit jaar kwamen ze vooral uit Syrië: mensen die alles wat voor hun vertrouwd was moesten verlaten. Zij hadden geen andere keus dan te vluchten. Wat was die wereld die zij verlieten? Wat zijn de achtergronden van de oorlog die daar woedt? Wat is de rol van de Westerse wereld? Welke rol speelt de religie? Willy Atema reisde door dit land toen geweld nog niet aan de orde van de dag was. Daarna is het land haar alleen maar meer gaan boeien. Willy houdt een cultuur- historische lezing die voor iedereen begrijpelijk is. Zij gaat nadrukkelijk in op de achtergronden van een wereld waaruit zovelen uiteindelijk geen andere keus hadden dan te vluchten. Een enkele keer vraagt Ahmed op deze middag onze aandacht. Hij is een van die mensen die uit Syrië komt. Hij begeleidt zichzelf op de oet en zingt liederen van verlangen. Indrukwekkend om hem op deze middag te horen. Natuurlijk gaat het uiteindelijk ook deze middag om u. U, een van de mensen die behoort tot een land, waar zij die hun thuis moesten verlaten, zijn terecht gekomen.
Het programma start om 15.00 uur. Ter bestrijding van de kosten zal er een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Locatie:De Windwijzer, Schiedamseweg 95 te Vlaardingen. U kunt zich opgeven via info@dewindwijzer.nl of telefonisch bij De Windwijzer, tel.010-434 78 87.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 17 september; 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 18 september; 9.30 uur;.Woord- en Communieviering; Parochiaan; Koor The Balance; Thema vredesweek met deurcollecte
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 18 september; Woord- en Communieviering 3D; Samenzang; Zonnebloem

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord