WILLIBRORD ACTUEEL 18-09-2016

Jaargang 10, nr. 4  

18-09-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 17 september; 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 18 september; 9.30 uur;.Woord- en Communieviering; Parochiaan;
Koor The Balance Thema vredesweek met deurcollecte
Pax Christikerk: zondag18 september; Woord- en Communieviering 3D; Samenzang; Zonnebloem

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt. Nu b.v. intekenlijsten aanbod Geloofsverdieping; de Pax Vredeskrant, Folder met cursusaanbod Leerhuis Spiritualiteit, etc.

Op zondag 18 september worden In de hal van de Pax Christikerk weer de loten voor de Zonnebloem verkocht. Deze loterij wordt van harte bij u aanbevolen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Verslag over een cultuurreis naar Syrië op 18 september
In de Serie ‘Zin op Zondag”, is op 18 September kunsthistorica Wily Atema te gast in De Windwijzer. Dit jaar kwamen ze vooral uit Syrië: mensen die alles wat voor hun vertrouwd was moesten verlaten. Zij hadden geen andere keus dan te vluchten. Wat was die wereld die zij verlieten? Wat zijn de achtergronden van de oorlog die daar woedt? Wat is de rol van de Westerse wereld? Welke rol speelt de religie? Willy Atema reisde door dit land toen geweld nog niet aan de orde van de dag was. Daarna is het land haar alleen maar meer gaan boeien. Willy houdt een cultuur- historische lezing die voor iedereen begrijpelijk is. Zij gaat nadrukkelijk in op de achtergronden van een wereld waaruit zovelen uiteindelijk geen andere keus hadden dan te vluchten. Een enkele keer vraagt Ahmed op deze middag onze aandacht. Hij is een van die mensen die uit Syrië komt. Hij begeleidt zichzelf op de oet en zingt liederen van verlangen. Indrukwekkend om hem op deze middag te horen. Natuurlijk gaat het uiteindelijk ook deze middag om u. U, een van de mensen die behoort tot een land, waar zij die hun thuis moesten verlaten, zijn terecht gekomen.
Het programma start om 15.00 uur. Ter bestrijding van de kosten zal er een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Locatie:De Windwijzer, Schiedamseweg 95 te Vlaardingen.
U kunt zich opgeven via info@dewindwijzer.nl of telefonisch bij De Windwijzer, tel.010-434 78 87.

Vredesmarkt en expositie
Zaterdag 24 september is er een Vredesmarkt bij KADE40 met informatie- en verkoopstands van o.a. Annesty, Vluchtelingenwerk en de Wereldwinkel. De Vredesmarkt wordt om 13.00 uur geopend door David de Beer, adviseur in post- conflictgebieden overal in de wereld. De werken die op 19 september tijdens de workshops zijn gemaakt door groepen van de taalcursus van Vluchtelingenwerk Vlaardingen en VOS Internationale schakelklas worden deze middag geëxposeerd en door de makers gepresenteerd.
Daarnaast zijn er verschillende muziekoptredens van o.a. rapper/ dichter Alison Martens en koor de Colores en zijn er Fair Trade hapjes en drankjes verkrijgbaar. De markt duurt tot 15.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nelleke van der Luit, 010-4349551 of per email: nellekevd46@kpnmail.nl of Gisela Clement 010- 4345507 email: giselaclement@gmail.com

Taizé viering.
Op 25 september is er weer een Taizé- viering in de Bethelkerk. De viering begint om 19.00 uur.

FILM EN GESPREK
Donderdag 6 oktober begint de reeks van filmmiddagen.
We beginnen met de film “Het zevende zegel”
In deze beroemde film van Ingmar Bergman worden in het beeld van een ridder, die van een kruistocht terugkomt en oog in oog komt te staan met de dood, de manieren getekend, waarop wij met grote levensvragen omgaan: Wanhopig zoekend, cynisch, wat naïef de toekomst verwachtend, enz. Of wijs en bij ieder mens het goede zoekend.
De film is sterk gebaseerd op middeleeuwse verhalen, maar verbeeldt ook de verschillende vragen, die nu in ons leven. De filmmiddagen bestaan uit film en nagesprek om de thema’s van de film met elkaar te bespreken en betekenis te geven voor ons eigen leven .
De films voor de 13 en 20 oktober worden gekozen in samenspraak met de deelnemers er kan o.a. gekozen worden uit:
a. HET LEVEN VAN PI. b. DEAD MAN WALKING. c. HET LEVEN VAN HILDEGARD VON BINGEN. d. THE MESSAGE: ontstaan van de Islam., enz
U bent ook van harte welkom als u 1 of 2 middagen kunt bijwonen.
Begeleiding: Leo. Raph de Jong o.p.
Locatie: kerk van St. Jan/Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam
Data: 6, 13 en 20 oktober. Van 13.30 uur tot 16.30 uur
Donatie: €5,00 of naar draagkracht.
Aanmelden via: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel: 0180-859955 www.leerhuisspiritualiteit.nl

Vrijdagavond 7 oktober: Ds. Nico ter Linden komt naar Vlaardingen
Onze Lieve Heer heeft vreemde kostgangers.
Nico ter Linden heeft er vele mogen ontmoeten, in de dorpspastorie van Stompetoren, in de gevangenis van Alkmaar, in een ziekenhuis in Nijmegen, in de Pompekliniek (een kliniek voor tbs- gestelden) en gedurende vele jaren in de Westerkerk in Amsterdam.
Van deze ontmoetingen heeft hij ontroerend verteld.
Bij tijd en wijle zal ieder mens zichzelf daarin kunnen herkennen.
Dat lukt Nico ter Linden niet in de laatste plaats door zijn gevatte, relativerende verteltrant .
Een gepaste ‘voltreffer bijvoorbeeld is: ‘Er zijn er ook die spreken over de hemel als hebben zij de tickets reeds op zak. Ze vinden zichzelf eigenlijk een cadeautje en vragen zich niet af of de Heer van de hemel er wellicht anders over denkt.
Nico ter Linden zal ons van zijn ontmoetingen deelgenoot maken,op vrijdagavond 7 oktober 2016, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 te Vlaardingen.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor deze avond hoeft u zich vooraf niet op te geven.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 24 september; 18.00 uur; Woord- en Communieviering, J.v.d. Zande
H. Lucaskerk: zondag 25 september; H. Lucaskerk is gesloten.
10.00 uur; Oecumenische viering in de Bethelkerk. L.Meijer en ds Fröberg.
19.00 uur Taizéviering in de Bethelkerk
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 25 september; Woord- en Communieviering C. Koeleman.
Gezinsviering met koor Okido. Thema Vredesweek met deurcollecte.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord