WILLIBRORD ACTUEEL 02-10-2016

Jaargang 10, nr. 6 

02-10-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 1 oktober september; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 2 oktober; 9.30 uur;:Eucharistieviering H. Egging. Samenzang, Wereldwinkel
Pax Christikerk: zondag 2 oktober; 11.00 uur; Eucharistieviering E. Clarenbeek.
Koor Liriko met deurcollecte La Granja; Annesty

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.

Film en gesprek: Donderdag 6 oktober begint de reeks van filmmiddagen in de St. Jan/ Visitatie te Schiedam.
We beginnen met de film “Het zevende zegel” In deze beroemde film van Ingmar Bergman worden in het beeld van een ridder, die van een kruistocht terugkomt en oog in oog komt te staan met de dood, de manieren getekend, waarop wij met grote levensvragen omgaan: Wanhopig zoekend, cynisch, wat naïef de toekomst verwachtend, enz. Of wijs en bij ieder mens het goede zoekend.
De film is sterk gebaseerd op middeleeuwse verhalen, maar verbeeldt ook de verschillende vragen, in ons leven. De filmmiddagen bestaan uit film en nagesprek om de thema’s van de film met elkaar te bespreken en betekenis te geven voor ons eigen leven .
De films voor de 13 en 20 oktober worden gekozen in samenspraak met de deelnemers.
Er kan o.a. gekozen worden uit: a. HET LEVEN VAN PI.b. DEAD MAN WALKING.
c. HET LEVEN VAN HILDEGARD VON BINGEN.d. THE MESSAGE: ontstaan van de Islam, enz.
U kunt ook 1 of 2 middagen bijwonen. Begeleiding: Leo. Raph de Jong o.p.
Locatie: Kerk van St. Jan/Visitatie, Mgr. Nolenslaan 99, 3119 EB Schiedam
Data: 6, 13 en 20 oktober. Tijd: Van 13.30 uur tot 16.30 uur. Donatie: €5,00 of naar draagkracht.
Aanmelden via: info@leerhuisspiritualiteit.nl of tel: 0180-859955 www.leerhuisspiritualiteit.nl

DS. NICO TER LINDEN MET LEZING: ONZE LIEVE HEER HEEFT VREEMDE KOSTGANGERS.
Nico ter Linden heeft er vele mogen ontmoeten, in de dorpspastorie van Stompetoren, in de gevangenis van Alkmaar, in een ziekenhuis in Nijmegen, in de Pompekliniek (een kliniek voor tbs- gestelden) en gedurende vele jaren in de Westerkerk in Amsterdam. Van deze ontmoetingen heeft hij ontroerend verteld. Bij tijd en wijle zal ieder mens zichzelf daarin kunnen herkennen.
Dat lukt Nico ter Linden niet in de laatste plaats door zijn gevatte, relativerende verteltrant .
Een gepaste voltreffer bijvoorbeeld is: “Er zijn er ook die spreken over de hemel als hebben zij de tickets reeds op zak. Ze vinden zichzelf eigenlijk een cadeautje en vragen zich niet af of de Heer van de hemel er wellicht anders over denkt.”
Nico ter Linden zal ons van zijn ontmoetingen deelgenoot maken op vrijdagavond 7 oktober 2016, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 in de H. Lucaskerk, Hoogstraat 26 te Vlaardingen.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Voor deze avond hoeft u zich vooraf niet op te geven.

Mediteren kun je leren
Maandagavond 10 oktober start pater Avin Kunnekkadan met een meditatietraining voor beginners. De avonden worden gegeven in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen van 20.00 uur- – 22.00 uur. ( inloop vanaf 19.45 )
Bij voldoende belangstelling worden de volgende avonden in onderling overleg afgesproken.
Meditatie kan veel voor je betekenen, spanning en stress kun je ermee te lijf gaan en het kan je leven op vele manieren positief veranderen. Het kan je helpen om in het dagelijks leven meer in harmonie en vrede te leven. Deze trainingsavonden staan open voor iedereen! Van harte welkom.
Opgeven via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl (vermelden: mediteren kun je leren)
ACTUELE MEDEDELINGEN
Marialiederen
Op zondag 9 oktober zal het Pauluskoor van onze buurkerk het Kerkcentrum Holy een drietal Marialiederen tijdens de eucharistieviering ten gehore brengen.
Dat gaat vast heel mooi worden. Dit hebben ze in juni ook in de H. Lucaskerk gedaan.

Op zondagmiddag 9 oktober is er in de St. Jan-Visitatiekerk weer een zangworkshop.
Het is de tweede keer dat we dit organiseren. Op 6 maart jl. hebben we met vele parochianen (rond de veertig) gezongen, en ook gebeden in de aansluitende vesperviering.
Het was een boeiend, inspirerend gebeuren.
Men vroeg om een herhaling van deze activiteit en dit gaan we doen op 9 oktober.
Licht en Donker is het thema. We richten ons op de Advent en de Kersttijd, maar er zijn liederen bij die het hele jaar door gezongen kunnen worden.
Aanvang workshop: 13.00 uur. Om 15.00 uur is de Vesperviering, waarin we een paar liederen zingen uit de workshop. (Zie ook Kerk aan de Waterweg, pgn. 17).
Iedereen is welkom om mee te zingen. Toegang: een vrije bijdrage.

Meditatieve Bijbelavonden
Deze avonden lezen we de bekende bijbelverhalen op een andere manier. We gaan ze “naar binnen lezen”. Ze gebeuren niet ergens buiten ons, in die oude andere wereld, maar binnen in ons, iedere dag opnieuw. Ze hebben ieder van ons, persoonlijk, op dit moment in ons leven iets te zeggen.
Naar deze persoonlijke betekenis gaan we op zoek.
We lezen de Bijbeltekst van de komende zondag met elkaar hardop, nemen de tijd in stilte om ieder voor zich te kijken wat er in ons opkomt na het lezen. Daarna wisselen we uit, horen we wat het verhaal ieder van ons te zeggen heeft. Zo zien we het verhaal vanuit vele perspectieven en ervaren we het verhaal met ons hart. Bijbelkennis is niet noodzakelijk
Plaats: Pax Christi kerk, Reigerlaan 51,3136 JJ Vlaardingen.
Data en tijd: Vrijdagavonden 14 oktober en 11 november, van 20.00-22.00 uur. (inloop vanaf 19.45).
Aanmelden: Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via de intekenlijsten in de hal van de H. Lucas of Pax Christikerk.
Het maximum aantal deelnemers per groep is 8. Zijn er meer aanmeldingen, dan plannen we extra data.
VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 8 oktober 18.00 uur; september; Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: zondag 9 oktober; 9.30 uur;:Woord- en Communieviering; parochiaan;
Koor Willibrord. Deurcollecte VVEH.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: zondag 9 oktober; 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee. Samenzang;
Kinderwoorddienst/ 10+. Deurcollecte VVEH.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord