WILLIBRORD ACTUEEL 09-10-2016

Jaargang 10, nr. 7  

09-10-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 8 oktober 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
H.Lucaskerk: zondag 9 oktober; 9.30 uur;:Woord- en Communieviering; parochiaan;
Koor Willibrord. Deurcollecte VVEH.
Pax Christikerk: zondag 9 oktober; 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee. Samenzang;
Kinderwoorddienst/ 10+. Deurcollecte VVEH.

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.

Op zondag 9 oktober zal het Pauluskoor van onze buurkerk het Kerkcentrum Holy een drietal Marialiederen tijdens de eucharistieviering ten gehore brengen.
Dat gaat vast heel mooi worden. Dit hebben ze in juni ook in de H.Lucaskerk gedaan.

Zondag 9 oktober is er zowel in de Pax als de Lucas de deurcollecte voor VVEH, of te wel Vele Vlaardingers Één Huis. Zij zetten zich in voor een positieve, veilige, vreedzame en open samenleving in onze stad. VVEH heeft zich in het verleden veel gericht op het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten voor allerlei doelgroepen, maar gaat zich nu meer richten op het verbinden van partijen. De hoogste prioriteit van VVEH is het tijdig signaleren van ontwikkelingen binnen of tussen diverse multiculturele/ religieuze groeperingen die de veiligheid direct beïnvloeden en daarna het bij elkaar brengen van direct betrokkenen. Daarnaast brengt VVEH tijdens het Breed Overleg partijen bij elkaar rondom thema’s die de aanwezigen zelf inbrengen en die passen bij de doelstelling van VVEH.
Om mensen en organisaties los van speciale thema’s maar via het hart te verbinden, stimuleert VVEH de convenantpartners om duidelijk te maken wat zij te bieden hebben aan “de Vlaardinger”.
In het pand aan de Hoogstraat wordt deze informatie verzameld en getoond. Zo kan elke Vlaardinger die iets zoekt of wil, bij VVEH vinden wat de convenantpartners bieden. Dit brede scala kost veel geld en daarvoor is uw bijdrage heel erg nodig. Daarom wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen.

Op zondagmiddag 9 oktober is er in de St. Jan- Visitatiekerk weer een zangworkshop.
Het is de tweede keer dat we dit organiseren. Op 6 maart jl. hebben we met vele parochianen (rond de veertig) gezongen, en ook gebeden in de aansluitende vesperviering. Het was een boeiend, inspirerend gebeuren. Men vroeg om een herhaling van deze activiteit en dit gaan we doen op 9 oktober.
Licht en Donker is het thema. We richten ons op de Advent en de Kersttijd, maar er zijn liederen bij die het hele jaar door gezongen kunnen worden.
Aanvang workshop: 13.00 uur. Om 15.00 uur is de Vesperviering, waarin we een paar liederen zingen uit de workshop. (Zie ook Kerk aan de Waterweg, pagina.17).
Iedereen is welkom om mee te zingen. Toegang: een vrije bijdrage.

Mediteren kun je leren
Maandagavond 10 oktober start pater Avin Kunnekkadan met een meditatietraining voor beginners. De avonden worden gegeven in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen van 20.00 uur- 22.00 uur. ( inloop vanaf 19.45 ) Bij voldoende belangstelling worden de volgende avonden in onderling overleg afgesproken. Meditatie kan veel voor je betekenen, spanning en stress kun je ermee te lijf gaan en het kan je leven op vele manieren positief veranderen. Het kan je helpen om in het dagelijks leven meer in harmonie en vrede te leven. Deze trainingsavonden staan open voor iedereen! Van harte welkom. Opgeven via e-mailadres geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl (vermelden: mediteren kun je leren)

A.s. donderdag 13 oktober is er weer ouderensoos. Iedereen is welkom vanaf 50+
Vanaf half 10 kunt u binnenlopen. Duurt tot 12.00 uur.

Meditatieve Bijbelavonden
Deze avonden lezen we de bekende bijbelverhalen op een andere manier. We gaan ze “naar binnen lezen”. Ze gebeuren niet ergens buiten ons, in die oude andere wereld, maar binnen in ons, iedere dag opnieuw. Ze hebben ieder van ons, persoonlijk, op dit moment in ons leven iets te zeggen.
Naar deze persoonlijke betekenis gaan we op zoek.
We lezen de Bijbeltekst van de komende zondag met elkaar hardop, nemen de tijd in stilte om ieder voor zich te kijken wat er in ons opkomt na het lezen. Daarna wisselen we uit, horen we wat het verhaal ieder van ons te zeggen heeft. Zo zien we het verhaal vanuit vele perspectieven en ervaren we het verhaal met ons hart. Bijbelkennis is niet noodzakelijk
Plaats: Pax Christi kerk, Reigerlaan 51,3136 JJ Vlaardingen.
Data en tijd: Vrijdagavonden 14 oktober en 11 november, van 20.00-22.00 uur. (inloop vanaf 19.45).
Aanmelden: Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl of via de intekenlijsten in de hal van de H. Lucas of Pax Christikerk. Maximum aantal deelnemers per groep is 8. Bij meer aanmeldingen plannen we extra data.

ACTUELE MEDEDELINGEN
De PCI vraagt een laptop
Bij de Parochiële Caritas Instelling is een vraag binnengekomen voor een laptop. Het hoeft geen nieuwe te zijn, of een snelle. Mocht iemand een äfdankertje” hebben, dan kan hij/zij mailen naar pci.bestuur@goedeherderparochie.nl PCI neemt dan contact met u op. Bij voorbaat dank. Bedankt.

Schrijver avond met Willem Jan Otten in De Windwijzer.
Op donderdag 13 oktober vindt in De Windwijzer een schrijversavond plaats met Willem Jan Otten, op donderdag om 20.00 uur.
Willem Jan Otten is een veelzijdig schrijver: romans, gedichten, toneelteksten, essays. Zijn werk is ook al vele malen bekroond. Zo won hij in 2005 de Libris literatuurprijs voor zijn roman Specht en zoon.
Zijn oeuvre werd al in 1999 bekroond met de Constantijn Huygensprijs en in 2014 kreeg hij voor zijn beschouwend proza de P.C. Hooftprijs. In 1999 sloot Otten zich aan bij de Rooms-katholieke kerk en sindsdien speelt het geloof een grote rol in zijn werk. Eén van zijn meest recente projecten is de vertaling van het boek My bright abyss van de Amerikaan Christian Wiman. Wiman groeide op in een gelovig gezin, maar verloor zijn geloof in de loop van zijn leven. Een ongeneeslijke ziekte en heel veel pijn wierpen hem terug op fundamentele vragen – ook geloofsvragen. Willem Jan Otten heeft dit indrukwekkende boek vertaald onder de titel Mijn heldere afgrond. Naast zijn eigen werk zal ook deze vertaling ter sprake komen tijdens de schrijversavond. Entree € 10,- (inclusief een kopje koffie of thee)
U kunt zich opgeven via info@dewindwijzer.nl of telefonisch bij De Windwijzer, tel. 010 – 434 78 87.
De Windwijzer bevind zicht aan de Schiedamseweg 95

Open Podium in De Windwijzer.
Op zaterdag 5 november is er in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 ,vanaf 14.00 uur weer een Open Podium.
Als u iets te gehore wilt brengen, dan kunt u zich daar nog voor opgeven. Er is gelegenheid voor jong en oud om solo of met andere samen muziek ten gehore te brengen (pop, klassiek, volksmuziek, instrumentaal of zang). Ook kunt u uw gedichten voordragen,een zelfgeschreven verhaal voorlezen of een kort stukje cabaret brengen. Elke deelnemer kan ongeveer 7 minuten optreden. Een piano,microfoons, een geluidinstallatie en podiumverlichting zijn aanwezig. U kunt zich aanmelden voor het Open podium bij giselaclement@gmail.com of tinie@nobelsoft.com

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 15 oktober 18.00 uur; Woord- en Communieviering; J.v.d.Zande
H. Lucaskerk: zondag 16 oktober; 9.30 uur;:Eucharistieviering CH. Duynstee; Samenzang
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 16 oktober; 11.00 uur; Eucharistieviering; H.Egging; Samenzang.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.