WILLIBRORD ACTUEEL 23-10-2016

Jaargang 10, nr. 9  

23-10-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 22 oktober 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 23 oktober; 9.30 uur;:Eucharistieviering H.Egging; koor Willibrord.
kerkcollecte Wereldmissiedag

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.

Het rozenkrans bidden is voortaan vooraf 25 oktober op dinsdagmiddag om 14.00 uur in de H. Lucaskerk op de Hoogstaat, in plaats van dinsdagavond.

Het koor The Balance geeft op 13 november een concert in de Lucaskerk op de Hoogstraat met het thema : met The Balance naar de Film.

Zin op Zondag – Wij zijn de eersten niet….
De Windwijzer organiseert in de serie ‘Zin op Zondag’ op zondag 23 oktober van 15.00 – 16.30 uur een bijeenkomst over Allerzielen/ Allerheiligen. Waar het bij allemaal om gaat is de aandacht voor hen die gestorven zijn. Het programma ‘Zin op Zondag’ doet u stil staan, laat u mijmeren en met verschillende vormen van herinneren nadenken over het leven zelf. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamse- weg 95 te Vlaardingen. Opgeven via: info@dewindwijzer.nl of telefoonnrr: Windwijzer: 010 – 434 78 87.

Vormen van Herinneren: met als thema VOETSPOREN.
Tijd: zaterdag 5 november; begraafplaats Emaus. Vormen van herinneren.
Tijd: van 19.00 – 21.00 uur.

“Jezelf overstijgen”over de 7 geestelijke Werken van Barmhartigheid, begeleid door pastor Kees Koeleman Naast de zeven concrete Werken van Barmhartigheid zijn er ook zeven Geestelijke Werken:
De twijfelenden raad geven; de bedroefden troosten; de zondaars vermanen; lastige mensen geduldig verdragen; bidden voor levenden en doden; onwetenden onderrichten; beledigingen vergeven.
In 2 avonden zoeken we naar de vertaalslag van de oude woorden naar nieuwe begrippen en beelden
rondom onze omgang met elkaar.
data : donderdag 27 oktober en donderdag 3 november. Tijd: van 20 – 22 uur ( inloop vanaf 19.45 )
waar : De Wilgenburg- achter de kerk- parkeren kan gratis links voor de kerk op het parkeerterreintje.

Creatieve Verwendag
Op zaterdag 29 oktober is er in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95, van 10.00 – 16.00 uur een Creatieve Verwendag. Inloop vanaf 09.30 uur. Op deze verwendag gaat het om een hele dag lekker creatief bezig zijn. Een hele dag lang kunt u in een vijftal workshops kennismaken met percussie, knutselen, zingen, creatief schrijven en teksten versieren en afdrukken. De workshops worden verzorgd door ervaren docenten.
Om 15.15 uur zullen er vanuit de verschillende workshops korte presentaties gegeven worden van wat er is gemaakt en ingestudeerd. Tussen de middag is er voor alle deelnemers en medewerkers een heerlijke lunch. Cultureel Centrum Kade 40 zal gevraagd worden om informatie te geven over haar programma-aanbod.
Deelname aan de dag en de lunch zijn gratis. Wel graag opgave vooraf (voor de hele dag!) via: info@dewindwijzer.nl. of telefonisch tel. 010 – 434 78 87.
Iedereen vanaf 12 jaar kan deelnemen. Er is geen kinderprogramma en geen kinderopvang.
Het hele programma wordt u GRATIS aangeboden.

Wij wensen hen troost en kracht en Gods Zegen toe.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Open Podium in De Windwijzer op zaterdag 5 november locatie: de Schiedamseweg 95 ,vanaf 14.00 uur
Als u iets te gehore wilt brengen, dan kunt u zich daar nog voor opgeven. Er is gelegenheid voor jong en oud om solo of met andere samen muziek ten gehore te brengen (pop, klassiek, volksmuziek, instrumentaal of zang). Ook kunt u uw gedichten voordragen,een zelfgeschreven verhaal voorlezen of een kort stukje cabaret brengen. Elke deelnemer kan ongeveer 7 minuten optreden. Een piano,microfoons, een geluidinstallatie en podiumverlichting zijn aanwezig. U kunt zich aanmelden voor het Open podium bij giselaclement@gmail.com of tinie@nobelsoft.com

Geloven bij het leven
‘Geloven’ is een vreemd woord. Wanneer iemand zegt ’ik geloof dat..’, bedoelt zij waarschijnlijk dat zij iets vermoedt, iets denkt te weten. Maar als iemand tegen je zegt ’ik geloof in jou’, dan is het bedoeld als een bevestiging. De ander geeft jou vertrouwen. Als wij de geloofsbelijdenis zeggen, dan beamen wij dat die oude woorden over God waarheid zijn. Toch zijn de eerste woorden van de geloofsbelijdenis niet ‘ik geloof dat…’, maar ‘ik geloof in God’. Eigenlijk begint ‘in God geloven’ niet met kennis, maar met een houding: ik vertrouw op God, ik verlaat mij op Hem. .In twee avonden staan wij stil bij de woorden van de geloofsbelijdenis (het Symbolon van Nicea-Constantinopel en de Twaalf Artikelen van het geloof) en wat die kunnen betekenen in ons leven.
De avonden zijn in de H. Lucaskerk op maandag 7 en 21 november van 19.30-21.30 uur
(Inloop vanaf 19.15 uur), en worden begeleid door pastor Henri Egging.

Meditatieve Bijbelavond vrijdagavond 11 november van 20.00 uur tot 22.00 uur. (inloop vanaf 19.45 uur) Ook al heeft u de eerste gemist, bent u toch welkom op de tweede avond.
Deze avond lezen we de bekende bijbelverhalen op een andere manier. We gaan ze “naar binnen lezen”.
Ze gebeuren niet ergens buiten ons, in die oude andere wereld, maar binnen in ons, iedere dag opnieuw.
Ze hebben ieder van ons, persoonlijk, op dit moment in ons leven iets te zeggen. Naar deze persoonlijke betekenis gaan we op zoek. We lezen de Bijbeltekst van de komende zondag met elkaar hardop, nemen de tijd in stilte om ieder voor zich te kijken wat er in ons opkomt na het lezen. Daarna wisselen we uit, horen we wat het verhaal ieder van ons te zeggen heeft. Zo zien we het verhaal vanuit vele perspectieven en ervaren we het verhaal met ons hart. Bijbelkennis is niet noodzakelijk Plaats: Pax Christi kerk, Reigerlaan 51,3136 JJ te Vlaardingen. Aanmelden: Vooraf aanmelden is noodzakelijk, bij voorkeur via het e-mailadres: geloofsverdieping@goedeherderparochie.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 29 oktober 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 30 oktober; 9.30 uur;:Eucharistieviering Ch. Duynstee, Samenzang
woensdag 2 november Allerzielen; 19.00 uur; Eucharistieviering; Ch.Duynstee
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 30 oktober; 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D, Koor Impuls
Wereldwinkel
woensdag 2 november; Allerzielen; 19.30 uur; Woord- en Communieviering;
C. Koeleman; Koor Liriko

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.