WILLIBRORD ACTUEEL 20-11-2016

Jaargang 10, nr. 13  

20-11-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

geheel vernieuwde website: www.rkkerkvlaardingen.nl

Meerpaal: zaterdag 19 november 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 20 november, 9.30 uur, Feest van Christus Koning; Woord- en
Communieviering; parochiaan; Samenzang, Deurcollecte PCI.
Pax Christikerk: zondag 20 november; 11.00 uur; Feest van Christus Koning; Woord- en Communieviering C. Koeleman; Samenzang; Deurcollecte PCI.

DEZE WEEK
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.

Het rozenkrans bidden is voortaan op dinsdag MIDDAG om 14.00 uur in de H. Lucaskerk op de Hoogstaat.

De nieuwe Gerarduskalender 2017 is weer uit en te verkrijgen bij de heer Piet van Mil, na de zondagsviering
in de H. Lucaskerk en na het Rozenkransgebed op dinsdagmiddag. De prijs is 6 euro, 75.
Of bij mevrouw Marianne Kamp, Voorstraat 49 , telefoonnummer 06-16023546,
Misschien een leuk cadeautje voor de komende feestdagen.

Kerk met Stip
Onlangs waren enkele mensen van de Willibrord deelgemeenschap aanwezig in de wekelijkse gebedsdienst in de Schiegevangenis. ‘Barmhartigheid’ was het thema van de dienst en Pastor Frank Kaazenbroot had daarbij de muzikale medewerking van drie Kaapverdische mannen. Ontroerend wanneer een gedetineerde psalm 86 bidt en een ander uit Mattheus 25 leest, waar Jezus zijn volgelingen voorhoudt dat God zich identificeert met mensen in nood; dus ook met gevangenen. Christenen mogen hen niet laten vallen.
Wij kunnen blijk geven van die barmhartigheid wanneer we komende weken handschoenen en dassen beschikbaar stellen voor de mannen in de Schie, die hun dagelijkse rondje op de binnenplaats ook in de winter niet willen missen. In de hal van de kerk staat een doos of mand voor de inzameling.

Geloven bij het leven
‘Geloven’ is een vreemd woord. Wanneer iemand zegt ’ik geloof dat..’, bedoelt zij waarschijnlijk dat zij iets vermoedt, iets denkt te weten. Maar als iemand tegen je zegt ’ik geloof in jou’, dan is het bedoeld als een bevestiging. De ander geeft jou vertrouwen. Als wij de geloofsbelijdenis zeggen, dan beamen wij dat die oude woorden over God waarheid zijn. Toch zijn de eerste woorden van de geloofsbelijdenis niet ‘ik geloof dat…’, maar ‘ik geloof in God’. Eigenlijk begint ‘in God geloven’ niet met kennis, maar met een houding: ik vertrouw op God. In twee avonden staan wij stil bij de woorden van de geloofsbelijdenis (het Symbolon van Nicea-Constantinopel en de Twaalf Artikelen van het geloof) en wat die kunnen betekenen in ons leven.
Plaats: H. Lucaskerk Wanneer: maandag 21 november van 19.30-21.30 uur (Inloop vanaf 19.15 uur).
Er is al één avond geweest, maar wilt u naar de tweede bijeenkomst, dan bent u van harte welkom.
Begeleiding door pastor Henri Egging.

Een impulsviering. Zondag 27 november vindt er in de Pax Christikerk weer een speciale viering plaats, waarin wordt voorgegaan door 3D en gezongen door Impuls. Het thema van deze viering is: FF wachten. We wachten op deze eerste zondag van de advent op de komst van Jezus. Maar er zijn nog zoveel dingen waar we op wachten, die we verwachten . . . .
Zoals voorgaande themavieringen is de opzet van deze ´impulsviering´ anders dan gebruikelijk. Naast de gebruikelijke liedjes zingt Zanggroep Impuls enkele popsongs, o.a. van John Lennon en Michael Jackson. Er is die zondag ook kinderwoorddienst. De eerste in een serie van vier van het adventproject.

Op zondag 27 november om 17.00 uur wordt de cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, BWV 62 , van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd in de Bethelkerk te Vlaardingen. Tevens wordt uitgevoerd het ‘Prope est Dominus’ van J.G.Rheinberger.

Taizéviering. Zondag 27 november, 19.00 uur in de H. Lucaskerk. We zingen liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Gastheren en gastvrouwen gezocht voor aanloophuis
Aanloophuis ‘De Groene Luiken’, aan de Oosthavenkade 8 is weer op zoek naar vrijwilligers die het
het leuk vinden om één of twee keer per maand dienst te doen als gastvrouw of gastheer.
Wij vragen van de vrijwilligers dat ze een luisterend oor hebben en voor een gezellige en gastvrije
sfeer in het aanloophuis kunnen zorgen. Minimum leeftijd voor de vrijwilligers is 25 jaar.
Aan het werken in het aanloophuis gaan een intakegesprek en een verplichte basistraining vooraf.
Die training wordt gegeven op zaterdag 21 januari(overdag) en op de woensdagavonden 25 jan, ,
1, 8 en 22 februari. Om een afspraak te maken voor een intakegesprek, kunt u contact opnemen met Rob Herwaarden, tel. 010 – 434 68 55 of 06 – 424 06 350 of een mailtje sturen naar: diaconaalconsulent@planet.nl .

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 26 november 18.00 uur; Eucharistieviering, pastor J. de Lange
H. Lucaskerk: zondag 27 november, 09.30 uur; Eucharistieviering; pater A. Kunnekkadan SVD, m.m.v. Willibrordkoor
Dinsdagmiddag 14.00 uur rozenkrans bidden
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 27 november; 11.00 uur; Woord- en Communieviering, leden van 3D
m.m.v. Zanggroep Impuls. Kinderwoorddienst en 10+ groep. Wereldwinkel.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.