WILLIBRORD ACTUEEL 27-11-2016

Jaargang 10, nr. 14  

27-11-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 26 november 18.00 uur; Eucharistieviering, pastor J. de Lange
H. Lucaskerk: zondag 27 november, 09.30 uur; Eucharistieviering; pater A. Kunnekkadan SVD, m.m.v. Willibrordkoor
Pax Christikerk: zondag 27 november; 11.00 uur; Woord- en Communieviering, leden van 3D m.m.v. Zanggroep Impuls. Kinderwoorddienst en 10+ groep. Wereldwinkel.

DEZE WEEK
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken. Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.

Het rozenkrans bidden is voortaan op dinsdagMIDDAG om 14.00 uur in de H. Lucaskerk op de Hoogstaat.

De nieuwe Gerarduskalender 2017 is weer uit en te verkrijgen bij de heer Piet van Mil, na de zondagsviering
in de H. Lucaskerk en na het Rozenkransgebed op dinsdagmiddag. De prijs is 6 euro, 75.
Of bij mevrouw Marianne Kamp, Voorstraat 49 , telefoonnummer 06-16023546,
Misschien een leuk cadeautje voor de komende feestdagen.

Kerk met Stip
Onlangs waren enkele mensen van de Willibrord deelgemeenschap aanwezig in de wekelijkse gebedsdienst in de Schiegevangenis. ‘Barmhartigheid’ was het thema van de dienst en Pastor Frank Kaazenbroot had daarbij de muzikale medewerking van drie Kaapverdische mannen. Ontroerend wanneer een gedetineerde psalm 86 bidt en een ander uit Mattheus 25 leest, waar Jezus zijn volgelingen voorhoudt dat God zich identificeert met mensen in nood; dus ook met gevangenen. Christenen mogen hen niet laten vallen.
Wij kunnen blijk geven van die barmhartigheid wanneer we komende weken handschoenen en dassen beschikbaar stellen voor de mannen in de Schie, die hun dagelijkse rondje op de binnenplaats ook in de winter niet willen missen. In de hal van de kerk staat een doos of mand voor de inzameling.

Op zondag 27 november om 17.00 uur wordt de cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’, BWV 62 , van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd in de Bethelkerk te Vlaardingen. Tevens wordt uitgevoerd het ‘Prope est Dominus’ van J.G.Rheinberger.

Taizéviering. Zondag 27 november, 19.00 uur in de H. Lucaskerk.
We zingen liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Gezocht! Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk, voor één á twee dagdelen in de week. Computer ervaring is noodzakelijk. Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Leef mee met de Syrische bevolking. Afgelopen weekend is het laatste ziekenhuis in Oost-Aleppo door bommen verwoest. Een zevenjarig meisje, Iman, kwam tijdens bombardementen op de stad om het leven. Zij was een leerlinge van een school die PAX steunt in Syrië. Terwijl de gruwelijkste wapens worden losgelaten op de burgers in Aleppo blijft de wereld oorverdovend stil.
Veel mensen voelen zich machteloos als het over Syrië gaat. Wegkijken van dit gruwelijke geweld is het ergste dat we nu kunnen doen. Wij vragen je blijf hopen en bidden en ontsteek een kaars of deel een boodschap van hoop via www.paxvoorvrede.nl Leef mee!

Begin 2017 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject, waarbij jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis als één groep gezamenlijk worden voorbereid op het ontvangen van het heilig sacrament van het Vormsel. Het project is bedoeld voor jongeren geboren in 2003 en 2004. Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 18 juni 2017. Het voorbereidingsproject zal bestaan uit acht bijeenkomsten, die plaatsvinden in de Pax Christikerk in Vlaardingen-Holy. Aan het eind van het project maken de jongeren zelf de keuze of ze wel of niet het sacrament van het Vormsel willen ontvangen.
De informatie-ouderavond (alleen bedoeld voor u als ouder(s)) wordt gehouden op zondag 22 januari 2017 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen om 20.00 uur. Op deze avond kunt u laten weten of uw kind mee gaat doen met het voorbereidingsproject en de definitieve aanmelding doen.
Voor meer informatie en aanmelden voor de informatieouderavond kunt u terecht bij Marian Bergwerf via e-mail: g.bergwerf@planet.nl . Graag aanmelden uiterlijk 6 januari 2017.

Gastheren en gastvrouwen gezocht voor aanloophuis
Aanloophuis ‘De Groene Luiken’, aan de Oosthavenkade 8 is weer op zoek naar vrijwilligers die het
het leuk vinden om één of twee keer per maand dienst te doen als gastvrouw of gastheer.
Wij vragen van de vrijwilligers dat ze een luisterend oor hebben en voor een gezellige en gastvrije
sfeer in het aanloophuis kunnen zorgen. Minimum leeftijd voor de vrijwilligers is 25 jaar.
Aan het werken in het aanloophuis gaan een intakegesprek en een verplichte basistraining vooraf.
Die training wordt gegeven op zaterdag 21 januari(overdag) en op de woensdagavonden 25 jan, ,
1, 8 en 22 februari. Om een afspraak te maken voor een intakegesprek, kunt u contact opnemen met Rob Herwaarden, tel. 010 434 68 55 of 06 424 06 350 of een mailtje
sturen naar: diaconaalconsulent@planet.nl .

Zin in een gezellig uitje om in de kerststemming te komen?
Op 17 en 18 december presenteert het Vlaardings Musical Gezelschap haar kersthow ‘Zilver’.
Een show vol met sfeer, glitter en vooral veel zilver. In het jaar dat het musicalgezelschap zijn 25-jarig jubileum viert komen zij met een vrolijke show vol herkenbare en verrassende muziek. Na het succes van vorig jaar zullen zij je ook dit keer in kerstsfeer brengen met grote groepsnummers, prachtige duetten en solo’s waarbij de lach ook niet zal ontbreken. Een show voor het hele gezin!
Tijden: za 17 dec. om 14.00 en om 20.30 uur; zo 18 dec. om 14.00 uur.
Plaats: Stadsgehoorzaal, zaal De Harmonie. Kosten: € 13,50.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 3 december 18.00 uur: Eucharistieviering Pastor E. Clarenbeek.
H. Lucaskerk: zondag 4 december 09.30 uur; Woord- en Communieviering; C.Koeleman; met samenzang. Wereldwinkel.
Dinsdagmiddag 14.00 uur rozenkrans bidden
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 4 december 11.00 uur; Eucharistieviering Pastor E. Clarenbeek,
m.m.v. Liriko. Thema en deurcollecte voor Solidaridad. Kinderwoorddienst en 10+ groep.
Amnesty en verkoop van kaarten en andere Amnesty produkten.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.