WILLIBRORD ACTUEEL 04-12-2016

Jaargang 10, nr. 15 

04-12-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 3 december 18.00 uur: Eucharistieviering Pastor E. Clarenbeek.
H. Lucaskerk: zondag 4 december 09.30 uur; Woord- en Communieviering; C. Koeleman; met samenzang. Wereldwinkel. Amnesty.
Pax Christikerk: zondag 4 december 11.00 uur; Eucharistieviering Pastor E. Clarenbeek, m.m.v. Liriko. Adventsactie Solidaridad met deurcollecte. Kinderwoorddienst en 10+ groep. Amnesty.

DEZE WEEK
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.

Zowel in de Pax als in de Lucas is aanstaande zondag Amnesty Vlaardingen aanwezig met producten waarvan de opbrengst voor het werk van Amnesty bestemd is.
December is de maand van het licht, van kaarsen en kaarten om te sturen aan familie, vrienden en bekenden. Wat is er nu mooier dan dit te combineren met steun aan Amnesty International.
Na de viering bent u welkom bij de tafel om onze voorraad kaarten en kaarsen te bekijken en wellicht iets te kopen. Van harte welkom.

De nieuwe Gerarduskalender 2017 is weer uit en te verkrijgen bij de heer Piet van Mil, na de zondags-
viering in de H. Lucaskerk en na het Rozenkransgebed op dinsdagmiddag. De prijs is 6 euro, 75.
Ook te bestellen bij mevrouw Marianne Kamp, Voorstraat 49 , telefoonnummer 06-16023546,
Misschien een leuk cadeautje voor de komende feestdagen.

Donderdag 8 december: Ouderensoos in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51. Programma is bloemschikken. Binnenloop vanaf half 10, begin 10 uur. Vanaf 50+ is iedereen welkom.

Kerk met Stip
Onlangs waren enkele mensen van de Willibrord deelgemeenschap aanwezig in de wekelijkse gebedsdienst in de Schiegevangenis. ‘Barmhartigheid’ was het thema van de dienst en Pastor Frank Kaazenbroot had daarbij de muzikale medewerking van drie Kaapverdische mannen. Ontroerend wanneer een gedetineerde psalm 86 bidt en een ander uit Mattheus 25 leest, waar Jezus zijn volgelingen voorhoudt dat God zich identificeert met mensen in nood; dus ook met gevangenen. Christenen mogen hen niet laten vallen.
Wij kunnen blijk geven van die barmhartigheid wanneer we komende weken handschoenen en dassen beschikbaar stellen voor de mannen in de Schie, die hun dagelijkse rondje op de binnenplaats ook in de winter niet willen missen. In de hal van de kerk staat een doos of mand voor de inzameling.

Gezocht! Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk, voor één á twee dagdelen in de week. Computer ervaring is noodzakelijk. Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Mars voor het Leven – zaterdag 10 december 2016, 13.00 uur – Spuiplein – Den Haag
Deze mars valt precies op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten. Wij komen op voor de rechten van de ongeboren medemens. Nederland loopt voorop met de invoering van de NIP-test, de test bij zwangere vrouwen die de ongeboren kinderen met een afwijking selecteert met als doel om abortus voor te stellen. Ons kabinet stelt verder een wet voor, waarbij de mogelijkheid van euthanasie uitdrukkelijk wordt uitgebreid tot “mensen die hun leven voltooid achten”. In maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
Het thema ‘leven’ is hoogst actueel. Gods woord zegt tegen politici, artsen, rechters en iedereen: “Gij zult niet doden”. Kom op 10 december naar de mars in Den Haag, bid en loop mee. Kom niet voor de sprekers, de ontmoeting of de zang, maar kom uit overtuiging! Er komen dit jaar meer bussen dan ooit, zie www.schreeuwomleven.nl
Oproep EHBO
Heeft u EHBO? Wij zoeken dringend mensen die met een EHBO-tas willen meelopen. Neem direct contact met ons op: tel. 035 624-4352, info@schreeuwomleven.nl. Voor de ordedienst zoeken we mannen vanaf 18 jaar. Meld u bij ons aan, zodat we u instructies kunnen toesturen.

Kerst, gezongen en gezegd 2016
Ook dit jaar brengt vocaal ensemble Gaudio in de Grote Kerk van Vlaardingen gewoontegetrouw weer een programma naar de Engelse traditie van het Festival of Lessons and Carols. Zij doet dit onder de titel ‘Kerst, gezongen en gezegd’.Koorzang en samenzang van kerstliederen vormen een sfeervol geheel, afgewisseld met orgelspel, bijbelfragmenten en gedichten. Dit jaar staan naast een aantal bekende advents- en kerstliederen ook het Magnificat in C van Stanford, het verstilde O Magnum Mysterium van Morten Lauridsen en het pastorale ‘l Adieu des bergers van Hector Berlioz op het programma.
Gaudio hoopt ook dit jaar weer veel toehoorders een mooi uur van voorbereiding op Kerstmis te bieden. Na afloop van het programma is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een glaasje glühwein of een kop koffie of thee. Gaudio telt 18 leden. Dirigent is Wouter Blacquière en als organist werkt mee Aad Zoutendijk. De bijbellezingen worden verzorgd door ds. Nico Paap.
Behalve in Vlaardingen zingt Gaudio ook nog in Rotterdam en Delft.
De uitvoeringen zijn op zondag 11 december, 20.00 uur in de Grote Kerk van Vlaardingen, Markt 63, op zaterdag 17 december om 15.30 uur in de Paradijskerk, Nieuwe Binnenweg 25 in Rotterdam en op zondag 18 december om 19.00 uur in de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25, Delft (vesper).
De toegang is gratis. Wel is er een deurcollecte na afloop. Meer informatie vind u op www.gaudio.nl

Begin 2017 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject, waarbij jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis als één groep gezamenlijk worden voorbereid op het ontvangen van het heilig sacrament van het Vormsel. Het project is bedoeld voor jongeren geboren in 2003 en 2004. Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 18 juni 2017. Het voorbereidingsproject zal bestaan uit acht bijeenkomsten, die plaatsvinden in de Pax Christikerk in Vlaardingen-Holy. Aan het eind van het project maken de jongeren zelf de keuze of ze wel of niet het sacrament van het Vormsel willen ontvangen.
De informatie-ouderavond (alleen bedoeld voor u als ouder(s)) wordt gehouden op zondag 22 januari 2017 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen om 20.00 uur. Op deze avond kunt u laten weten of uw kind mee gaat doen met het voorbereidingsproject en de definitieve aanmelding doen.
Voor meer informatie en aanmelden voor de informatieouderavond kunt u terecht bij Marian Bergwerf via e-mail: g.bergwerf@planet.nl . Graag aanmelden uiterlijk 6 januari 2017.

Zin in een gezellig uitje om in de kerststemming te komen?
Op 17 en 18 december presenteert het Vlaardings Musical Gezelschap haar kersthow ‘Zilver’.
Een show vol met sfeer, glitter en vooral veel zilver. In het jaar dat het musicalgezelschap zijn 25-jarig jubileum viert komen zij met een vrolijke show vol herkenbare en verrassende muziek. Na het succes van vorig jaar zullen zij je ook dit keer in kerstsfeer brengen met grote groepsnummers, prachtige duetten en solo’s waarbij de lach ook niet zal ontbreken. Een show voor het hele gezin!
Tijden: za 17 dec. om 14.00 en om 20.30 uur; zo 18 dec. om 14.00 uur.
Plaats: Stadsgehoorzaal, zaal De Harmonie. Kosten: € 13,50.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: zaterdag 10 december 18.00 uur: Geen viering
H. Lucaskerk: zondag 11 december 09.30 uur; Woord- en Communieviering; parochiaan.
Koor Willibrord; Adventsactie Solidaridad met deurcollecte.
Dinsdagmiddag 14.00 uur rozenkrans bidden
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: zondag 4 december 11.00 uur; Eucharistieviering H. Egging; Samenzang; Kinderwoorddienst/10+; Deurcollecte la Granja
m.m.v. Liriko. Thema en deurcollecte voor Solidaridad. Kinderwoorddienst en 10+ groep.
Amnesty en verkoop van kaarten en andere Amnesty produkten.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl In de Pax Christikerk kan dit op woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 12.00- 14.00 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.