WILLIBRORD ACTUEEL 25-12-2016

Jaargang 10, nr. 18 

25-12-2016

WILLIBRORD ACTUEEL

 WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN

VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

geheel vernieuwde website: www.rkkerkvlaardingen.nl

Meerpaal: zaterdag 24 december: Kerstviering met medewerking van “Zanggroep Impuls”. Let op: 19.00 uur inplaats van 18.00 uur.: Zaal open vanaf 18.30 uur.
H. Lucaskerk: Zaterdag 24 december; Kerstavond; 19.30 uur: Woord- en Communieviering; C. Koeleman;. Koor Willibrord. Zaterdag 24 december; 22.00 uur Eucharistieviering E. Clarenbeek. Koor: The Balance. Alle vieringen: Deurcollecte pater Henk Erdhuizen. Zondag 25 december: Kerstmis; Eucharistieviering; CH. Duynstee. Koor Willibrord; deurcollecte pater Erdhuizen.
Pax Christikerk: Zaterdag 24 december; Kerstavond; 19.00 uur: Eucharistieviering; Ch. Duynstee. Gezinsviering met koor Okido. Zaterdag 24 december; 22.00 uur Woord- en Communieviering; C. Koeleman. Koor Liriko; deurcollecte pater Henk Erdhuizen. Zondag 25 december: Kerstmis; Eucharistieviering; CH. Duynstee. Koor Impuls deurcollecte pater Erdhuizen.

DEZE WEEK
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.
Speciale aandacht voor de brief van pater Henk Erdhuizen, waarin hij verslag doet van zijn belevenissen in Bolivia. Misschien kunt u hem en zijn werk steunen door uw gebed en als kerstcadeau een financiële
bijdrage geven. Eveneens is het nieuwe bisdomblad uit.

Dringend! Gezocht! Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk,
voor één á twee dagdelen in de week, OCHTEND, MIDDAG OF AVOND. Computer ervaring is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.
Inmiddels heeft één persoon zich gemeld. Gelukkig! Maar hoe meer mensen er zijn, des te beter zijn de werkzaamheden te verdelen.

Levende Kerststal
Traditiegetrouw wordt op de tweede kerstdag 26 december in de Lucaskerk te Vlaardingen een levende kerststal georganiseerd. Het kerstverhaal wordt met de hulp van leerlingen van verschillende basisscholen uit Vlaardingen uitgebeeld en er zullen bekende kerstliedjes worden gezongen.
De kinderen kunnen na de voorstelling de echte schapen bewonderen en op de foto met Maria, Jozef en het Kindeke Jezus. Na afloop staat er een kopje koffie of thee klaar en er is beschuit met muisjes om de geboorte van het kerstkind te vieren.
Mocht uw kind het leuk vinden om herdertje of engel te zijn in de levende kerststal, dan kunt u contact opnemen met de organisatie via de Facebookpagina van de Levende Kerststal of een email sturen.
Het kerstverhaal zal deze dag twee keer worden verteld, de eerste voorstelling begint om 14.00 uur en de tweede om 15.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op de Facebookpagina van de Levende Kerststal.
Iedereen is op deze dag van harte welkom. Lucaskerk Hoogstraat 26 a/b, 3131 BN Vlaardingen https://www.facebook.com/levendekerststalvlaardingen
Email: levendekerststalvlaardingen@gmail.com

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vormselproject
Begin 2017 start binnen onze parochie De Goede Herder weer een Vormselproject, waarbij jongeren uit Schiedam, Vlaardingen en Maassluis als één groep gezamenlijk worden voorbereid op het ontvangen van het heilig sacrament van het Vormsel. Het project is bedoeld voor jongeren geboren in 2003 en 2004. Het Vormsel zal worden toegediend op zondag 18 juni 2017. Het voorbereidingsproject zal bestaan uit acht bijeenkomsten, die plaatsvinden in de Pax Christikerk in Vlaardingen- Holy. Aan het eind van het project maken de jongeren zelf de keuze of ze wel of niet het sacrament van het Vormsel willen ontvangen.
De informatie- ouderavond (alleen bedoeld voor u als ouder(s)) wordt gehouden op zondag 22 januari 2017 in de Pax Christikerk, Reigerlaan 51 in Vlaardingen om 20.00 uur. Op deze avond kunt u laten weten of uw kind mee gaat doen met het voorbereidingsproject en de definitieve aanmelding doen.
Voor meer informatie en aanmelden voor de informatieouderavond kunt u terecht bij Marian Bergwerf via e-mail: g.bergwerf@planet.nl . Graag aanmelden uiterlijk 6 januari 2017.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 31 december: Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 1 januari 2017; Eucharistieviering; H. Egging; Samenzang.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 1 januari 2017: Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek. Samenzang.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.

Tijdens de Kerstvakantie is het secretariaat gesloten.
Op 8 januari zijn wij weer open.

Tot slot een Kerst- en Nieuwjaarswens

Voor wie eenzaam zijn, wensen wij u liefde
Voor wie zich down voelen, wensen wij u vreugde.
Voor wie bezorgd zijn, wensen wij U vrede
en voor wie zich leeg voelen, wensen wij u hoop.

GEZEGENDE KERSTDAGEN en een GELUKKIG 2017