WILLIBRORD ACTUEEL 08-01-2017

Jaargang 10, nr. 19

08-01-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

 

DEZE WEEK
Kerkdiensten van dit weekend

Meerpaal: Zaterdag 7 januari; Geen viering

H. Lucaskerk: Zondag 8 januari 2017; Woord- en Communieviering C. Koeleman;
Koor Willibrord.
Deurcollecte werelddiaconie in eigen stad; Wereldwinkel

Pax Christikerk: Zondag 8 januari 2017: Eucharistieviering; A. Kunnekkadan SVD,
alle koren onder leiding van Liriko: Kinderwoorddienst/ 10+
Deurcollecte werelddiaconie in eigen stad.

In beide kerken is na de viering van de zondag
een gezellig samenzijn
om met elkaar de beste wensen uit te wisselen en te proosten
op het nieuwe jaar 2017

Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.

Gezocht! Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk, voor één á twee dagdelen in de week, OCHTEND, MIDDAG OF AVOND. Computer ervaring is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.
Inmiddels heeft één persoon zich gemeld. Gelukkig! Maar hoe meer mensen er zijn, des te beter zijn de werkzaamheden te verdelen.

Ouderensoos 50+
A.s. donderdag 12 januari is er om 10 uur weer soos in de Pax Christikerk.
Inloop vanaf half 10. Iedereen vanaf 50+ is dan welkom.
Dit samenzijn zal in het teken staan van de Nieuwjaarsreceptie.
Natuurlijk vergezeld van een hapje en een drankje.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Inspiratiebijeenkomst rondom 40dagentijd / vastenactie maandagavond 23 januari 2017. 40dagentijdcampagne http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/kom-in-actie/campagnes

MOVZWO nodigt u uit om met project ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus” aan de slag te gaan tijdens de veertigdagentijd en Pasen 2017.
In 2016 was in de regio Waterweg voor de 40dagentijd – lijdenstijd Vastenaktie aan de beurt, in 2017 komt Kerk in Actie in beeld. .
Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus”.
Het regionaal diaconaal project dichtbij voor dit jaar is een werkplaats voor de Pauluskerk in Rotterdam.
We zijn blij dat deze bijeenkomst gedragen wordt door landelijk Kerk in Actie. Inleidingen en presentaties worden verzorgd door Elise Kant, Gemeente adviseur Kerk in Actie voor onze regio, o.a. de classes Delft, Rotterdam, Schiedam
Burret Olde, predikant in algemene dienst bij de Protestantse Kerk in Nederland.
Ook voor hen hopen wij dat zij een breed oecumenisch publiek hebben, uit Schiedam – Vlaardingen – Maassluis – en ….
Iedereen is welkom, vooral aan werkgroepen liturgie en diaconie, (leken-)voorgangers, mensen vanuit koren, symbolisch bloemschikken, kindernevendienst, basisscholen vragen we om de inspiratieavond niet te missen.
Maandagavond 23 januari van kwart voor acht tot kwart voor tien in de Lucas’ kerk – Hoogstraat 26 Vlaardingen Graag vooraf opgeven via movzwo@hetnet.nl
U bent van harte welkom!
Franz Jansen, voorzitter werkgroep MOVZWO

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 14 januari; Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 15 januari; Eucharistieviering; CH. Duynstee; samenzang. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 15 januari: Eucharistieviering; Ch. Duynstee; samenzang; deurcollecte la Granja.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.