WILLIBRORD ACTUEEL 15-01-2017

Jaargang 10, nr. 20

15-01-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 14 januari; 18.00 uur; Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 15 januari; 10.00 uur: Eucharistieviering CH. Duynstee; Samenzang
Pax Christikerk: Zondag 15 januari: Eucharistieviering; Ch. Duynstee; Samenzang; Deurcollecte la Granja.

DEZE WEEK
De openingstijden van het secretariaat zijn gewijzigd.
Die veranderingen zijn te vinden onder het kopje secretariaat aan de achterzijde van de WA.

Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.
Speciale aandacht deze week voor het halfjaarlijkse Programmaboekje van de Windwijzer.
De windwijzer biedt een gevarieerd programma. U vindt er zeker iets bij wat u belangstelling heeft.

Gezocht! Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk, voor één á twee dagdelen in de week, OCHTEND, MIDDAG OF AVOND. Computer ervaring is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.
Inmiddels heeft één persoon zich gemeld. Gelukkig! Maar hoe meer mensen er zijn, des te beter zijn de werkzaamheden te verdelen.

Zin op Zondag – Zoektocht naar betekenisvol leven
De Windwijzer organiseert in de serie ‘Zin op Zondag’ op zondag 15 januari van 15.00 – 16.30 uur een bijeenkomst over het boek ‘Leegte achter de dingen; mijn zoektocht naar betekenisvol leven’ van Claartje Kruijff. In de ontmoeting met Claartje Kruijff willen we op het spoor komen van wat voor onszelf betekenisvol leven kan zijn.
In leegte achter de dingen, mijn zoektocht naar betekenisvol leven werd Claartje Kruijff (1971) hoe zij, nadat ze jarenlang werkzaam was als consultant in de Londense City, zich realiseerde dat ze diepgang in haar bestaan miste. Ze besloot van de zoektocht naar de zin van het leven haar beroep te maken en theoloog te worden. Nu is de predikant in de St. Dominicuskerk in Amsterdam.
In Leegte achter de dingen behandelt Kruijff grote en kleine levensvragen over ‘zin en zijn’, waarmee zij in haar eigen leven en in haar werk te maken krijgt. Ze neemt de lezer mee in haar zoektocht naar geluk, betekenis en, bovenal, naar een handleiding om te leven. Op een open en kwetsbare manier doet Kruijff verslag van haar poging betekenis te vinden in het leven en laat ze je nadenken over wat je nu echt belangrijk vindt, in je relaties, in je werk en in het grotere geheel. Ook helpt ze je op weg in al die levensmomenten van vreugde en verdriet.
Voor wie op zoek is naar verbinding en vervulling, zoals de lezers van De kracht van de kwetsbaarheid (Brené Brown) en Een levensregel voor beginners (Wil Derkse).
“Zin op Zondag’ is bedoeld voor mensen die verlangend en op zoek zijn naar zin in hun bestaan. Vanouds is de zondag de dag waarop daarbij stil gestaan wordt. ‘Zin op Zondag’ wil naast de gebruikelijke zondagse eredienst een mogelijkheid bieden voor bezinning aan een ieder die wil bezinnen.
De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Inspiratiebijeenkomst rondom 40dagentijd / vastenactie maandagavond 23 januari 2017. 40dagentijdcampagne http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd /kom-in-actie/campagnes

MOVZWO nodigt u uit om met project ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus” aan de slag te gaan tijdens de veertigdagentijd en Pasen 2017.
In 2016 was in de regio Waterweg voor de 40dagentijd – lijdenstijd Vastenaktie aan de beurt, in 2017 komt Kerk in Actie in beeld. .
Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus”.
Het regionaal diaconaal project dichtbij voor dit jaar is een werkplaats voor de Pauluskerk in Rotterdam.
We zijn blij dat deze bijeenkomst gedragen wordt door landelijk Kerk in Actie. Inleidingen en presentaties worden verzorgd door Elise Kant, Gemeente adviseur Kerk in Actie voor onze regio, o.a. de classes Delft, Rotterdam, Schiedam
Burret Olde, predikant in algemene dienst bij de Protestantse Kerk in Nederland.
Ook voor hen hopen wij dat zij een breed oecumenisch publiek hebben, uit Schiedam – Vlaardingen – Maassluis – en ….
Iedereen is welkom, vooral aan werkgroepen liturgie en diaconie, (leken-)voorgangers, mensen vanuit koren, symbolisch bloemschikken, kindernevendienst, basisscholen vragen we om de inspiratieavond niet te missen.
Maandagavond 23 januari van kwart voor acht tot kwart voor tien in de Lucas’ kerk – Hoogstraat 26 Vlaardingen Graag vooraf opgeven via movzwo@hetnet.nl
U bent van harte welkom!
Franz Jansen, voorzitter werkgroep MOVZWO

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 21 januari; 18.00 uur; Woord- en Communieviering C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 22 januari; Eucharistieviering CH. Duynstee, oecumenische viering. Koor van de Bethelkerk
Gezinsviering met koor Okido. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 22 januari: Woord- en Communieviering 3D, Gezinsviering met koor Okido

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.
HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.