WILLIBRORD ACTUEEL 22-01-2017

Jaargang 10, nr. 21

22-01-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 21 januari; 18.00 uur; Woord- en Communieviering C. Siebel
H. Lucaskerk: Zondag 22 januari; 09.30 uur: Eucharistieviering CH. Duynstee, Oecumenische viering:; Koor van de Bethelkerk; Gezinsviering met koor Okido
Pax Christikerk: Zondag 22 januari: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D, Gezinsviering met koor Okido

DEZE WEEK
De openingstijden van het secretariaat zijn gewijzigd.
Die veranderingen zijn te vinden onder het kopje secretariaat aan de achterzijde van de WA.

Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.
Speciale aandacht voor het halfjaarlijkse Programmaboekje van de Windwijzer.
De windwijzer biedt een gevarieerd programma. U vindt er zeker iets bij wat u belangstelling heeft.
Tevens liggen er de inschrijfformulieren voor de speelfilm de Idol

A.s. zondag/ vandaag zal In de Pax Christikerk weer de stand voor Annesty International aanwezig zijn.

Gezocht! Administratieve medewerk(st)er voor het secretariaat van de Pax Christikerk, voor één á twee dagdelen in de week, OCHTEND, MIDDAG OF AVOND. Computer ervaring is noodzakelijk.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Anne van der Horst tel. 06272 41418.
Inmiddels heeft één persoon zich gemeld. Gelukkig! Maar hoe meer mensen er zijn, des te beter zijn de werkzaamheden te verdelen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Inspiratiebijeenkomst rondom 40dagentijd / vastenactie maandagavond 23 januari 2017. 40dagentijdcampagne http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd /kom-in-actie/campagnes

MOVZWO nodigt u uit om met project ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus” aan de slag te gaan tijdens de veertigdagentijd en Pasen 2017.
In 2016 was in de regio Waterweg voor de 40dagentijd – lijdenstijd Vastenaktie aan de beurt, in 2017 komt Kerk in Actie in beeld. .
Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus”.
Het regionaal diaconaal project dichtbij voor dit jaar is een werkplaats voor de Pauluskerk in Rotterdam.
We zijn blij dat deze bijeenkomst gedragen wordt door landelijk Kerk in Actie. Inleidingen en presentaties worden verzorgd door Elise Kant, Gemeente adviseur Kerk in Actie voor onze regio, o.a. de classes Delft, Rotterdam, Schiedam
Burret Olde, predikant in algemene dienst bij de Protestantse Kerk in Nederland.
Ook voor hen hopen wij dat zij een breed oecumenisch publiek hebben, uit Schiedam – Vlaardingen – Maassluis – en ….
Iedereen is welkom, vooral aan werkgroepen liturgie en diaconie, (leken-)voorgangers, mensen vanuit koren, symbolisch bloemschikken, kindernevendienst, basisscholen vragen we om de inspiratieavond niet te missen.
Maandagavond 23 januari van kwart voor acht tot kwart voor tien in de Lucas’ kerk – Hoogstraat 26 Vlaardingen Graag vooraf opgeven via movzwo@hetnet.nl
U bent van harte welkom!
Franz Jansen, voorzitter werkgroep MOVZWO

Filmmiddag 5 februari in de Pax Christikerk.
Iedereen kent wel de talentenshows op televisie. Idols, The Voice of Holland enz. Over de hele wereld worden dit soort programma’s uitgezonden, ook in het Midden-Oosten.
De hartverwarmende speelfilm, The Idol, vertelt het waargebeurde verhaal van de Palestijnse zanger Mohammad Assaf, die met zijn overwinning bij Arab Idol zijn thuisland Palestina in 2013 een zeldzame overwinningsroes bezorgde.
De Palestijns- Nederlandse regisseur Hany Abu-Assad toont de zware omstandigheden waaronder Mohammed, eerst als jongetje in Gaza, later als twintiger, zich ontwikkelt tot zanger.
Op de achtergrond speelt voortdurend de Israëlische bezetting een rol, zoals wanneer Mohammed en zijn vrienden – onder wie zijn stoere zusje dat aan nierfalen lijdt – langs de afscheidingsmuur fietsen.
Van de huwelijksfeesten waar hij als zingend kind debuteerde tot de enorme druk die hij ervaart als tijdens de finale van Arab Idol heel Palestina aan de buis gekluisterd zit, belichaamt Mohammed steeds zijn land, dat snakt naar vrijheid.
Na het bekijken van de film gaan we met elkaar in gesprek o.l.v. pastor Kees Koeleman
Datum en tijd en plaats:Zondagmiddag 5 februari 2017, aanvang: 13.30 uur, Reigerlaan 51 Vlaardingen
Wanneer u ’s ochtends ook de viering bijwoont in Pax Christikerk om 11.00 uur kunt u gerust blijven in de kerk, na de viering en het koffiedrinken zal er eenvoudige lunch zijn.
Kosten: Een vrijwillige bijdrage voor de film wordt op prijs gesteld. De kosten voor de lunch bedragen
2 euro 50
Aanmelding:
V oor de lunch dient u zich aan te melden. Dit kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 28 januari; 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 29 januari; 09.30 uur: Woord- en Communieviering ; parochiaan; samenzang; Deurcollecte P.C.I. 19.00 uur: Taizéviering in de Bethelkerk. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed. 
Pax Christikerk: Zondag 29 januari: 11.00 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman; samenzang; Kinderwoorddienst 10+ Deurcollecte P.C.I.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.