WILLIBRORD ACTUEEL 29-01-2017

Jaargang 10, nr. 22

29-01-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 28 januari; 18.00 uur; Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 29 januari; 09.30 uur: Woord- en Communieviering ; parochiaan; samenzang; Deurcollecte P.C.I. 19.00 uur: Taizéviering in de Bethelkerk.
Pax Christikerk: Zondag 29 januari: 11.00 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman; Samenzang; Kinderwoorddienst 10+: Deurcollecte P.C.I.

DEZE WEEK
De openingstijden van het secretariaat zijn gewijzigd.
Die veranderingen zijn te vinden onder het kopje secretariaat aan de achterzijde van de WA.

Uitnodiging:
Hierbij nodigen wij de kerkgangers van de Pax Christikerk uit om a.s. zondag om 10.30 uur de
liederen te komen oefenen die deze zondag tijdens de viering gezongen worden.
Laat u niet weerhouden en doe met ons mee.

Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.
Speciale aandacht voor het halfjaarlijkse Programmaboekje van de Windwijzer.
De windwijzer biedt een gevarieerd programma. U vindt er zeker iets bij wat u belangstelling heeft.
Tevens liggen er de inschrijfformulieren voor de speelfilm de Idol.
Op de documententafels l ligt tevens het Katholiek Nieuwsblad. Dit is een “inkijk exemplaar”
Als U belangstelling heeft voor een abonnement van dit weekblad, neem dan contact op met:
Jan van Adrichem, telefoon 010-4349038

Collecte PCI op 29 januari
Dit weekend is er een deurcollecte voor de Parochiële Caritatieve Instelling (P.C.I.).
De P.C.I. biedt hulp bij het oplossen van financiële problemen d.m.v. een directe financiële ondersteuning en/of het verwijzen naar hulp verlenenden instanties.
Tien mensen werden afgelopen half jaar door de P.C.I. geholpen, o.a. een moeder met een geldelijke bijdrage voor de studie van haar dochter. De dochter gaat voor het eerst naar het voortgezet onderwijs. Zoals u waarschijnlijk weet, worden niet alle schoolkosten vergoed.
Ook kon de P.C.I. bijdragen in de verhuis- en inrichtingskosten van een mevrouw, die een andere huurwoning nodig had, omdat trappen lopen niet meer mogelijk was. Met uw gift kan P.C.I. weer andere mensen in nood helpen.
Mocht u nog een computer, laptop of tablet over hebben, de P.C.I. neemt hem graag in ontvangst, want bij het voortgezet onderwijs wordt elke leerling geacht iets dergelijks te hebben, terwijl menigeen het geld niet heeft voor de aanschaf.
Laat het de P.C.I. weten: pci@goedeherderparochie.nl
U kunt uw gift ook overmaken naar NL18 RABO 0125 4132 62 ten name van P.C.I. De Goede Herder. Dank voor uw gift.

Kloosterweekend
Wie een paar dagen de rust en het ritme van het kloosterleven wil ervaren kan nog mee naar de zusters Benedictinessen in Oosterhout. Naast het bijwonen van de gebedsdiensten van de zusters is er ook tijd voor bezinning en recreatie. Met de gastenzuster verdiepen we ons in de psalmen, waarover we met haar en elkaar in gesprek gaan. De kloostergasten worden goed van eten en drinken voorzien.
De kamers (meest eenpersoons) zijn eenvoudig maar goed.
WANNEER: Vrijdag 26 mei 09.15 uur tot en met zondag 28 mei 15.00 uur.
WAAR: Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901HX Oosterhout.
KOSTEN: € 70,00 inclusief alle maaltijden en koffie/thee; exclusief reiskosten.
Aanmelden vóór 15 februari via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Filmmiddag 5 februari in de Pax Christikerk.
Iedereen kent wel de talentenshows op televisie. Idols, The Voice of Holland enz. Over de hele wereld worden dit soort programma’s uitgezonden, ook in het Midden-Oosten.
De hartverwarmende speelfilm, The Idol, vertelt het waargebeurde verhaal van de Palestijnse zanger Mohammad Assaf, die met zijn overwinning bij Arab Idol zijn thuisland Palestina in 2013 een zeldzame overwinningsroes bezorgde.
De Palestijns- Nederlandse regisseur Hany Abu-Assad toont de zware omstandigheden waaronder Mohammed, eerst als jongetje in Gaza, later als twintiger, zich ontwikkelt tot zanger.
Op de achtergrond speelt voortdurend de Israëlische bezetting een rol, zoals wanneer Mohammed en zijn vrienden – onder wie zijn stoere zusje dat aan nierfalen lijdt – langs de afscheidingsmuur fietsen.
Van de huwelijksfeesten waar hij als zingend kind debuteerde tot de enorme druk die hij ervaart als tijdens de finale van Arab Idol heel Palestina aan de buis gekluisterd zit, belichaamt Mohammed steeds zijn land, dat snakt naar vrijheid.
Na het bekijken van de film gaan we met elkaar in gesprek o.l.v. pastor Kees Koeleman
Datum en tijd en plaats:Zondagmiddag 5 februari 2017, aanvang: 13.30 uur, Reigerlaan 51 Vlaardingen
Wanneer u ’s ochtends ook de viering bijwoont in Pax Christikerk om 11.00 uur kunt u gerust blijven in de kerk, na de viering en het koffiedrinken zal er eenvoudige lunch zijn.
Kosten: Een vrijwillige bijdrage voor de film wordt op prijs gesteld. De kosten voor de lunch bedragen
2 euro 50
Aanmelding:
Voor de lunch dient u zich aan te melden. Dit kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 4 februari; 18.00 uur; Woord- en Communieviering.
H. Lucaskerk: Zondag 5 februari; 09.30 uur: Woord- en Communieviering ; C. Koeleman; Kinderkoor Okido; Voorstellen Eerste communicanten; Wereldwinkel Tijdens de viering zal pastor Kees Koeleman het H. Doopsel toedienen aan twee kinderen, Otis Moen Termeer en Olivia Gill Julia Termeer.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: Zondag 5 februari: 11.00 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee; koor Liriko;
Deurcollecte la Granja.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin.
U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.