WILLIBRORD ACTUEEL 12-02-2017

Jaargang 10, nr. 24

12-02-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 11 februari; 18.00 uur; Eucharistieviering pater E. Clarenbeek.
H. Lucaskerk: Zondag 12 februari; 09.30 uur: Eucharistieviering pater E. Clarenbeek; Koor: Willibrordkoor.
Pax Christikerk: Zondag 12 februari: 11.00 uur; Eucharistieviering pastor H. Egging; Koor Impuls.

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.
Speciale aandacht voor het halfjaarlijkse Programmaboekje van de Windwijzer.
De windwijzer biedt een gevarieerd programma. U vindt er zeker iets bij wat u belangstelling heeft.
Op de documententafels l ligt tevens het Katholiek Nieuwsblad. Dit is een “inkijk exemplaar”
Als U belangstelling heeft voor een abonnement van dit weekblad, neem dan contact op met:
Jan van Adrichem, telefoon 010-4349038

Verkoop huispaaskaars
In de Lucaskerk start de verkoop van de huispaaskaars op zondag 19 februari.
De lijst ligt op het kerkplein.
In de Pax Christikerk is de verkoop al gestart en ook hier ligt de intekenlijst op de tafel in de hal.

Annesty International
In de H. Lucaskerk wordt op zondag 12 februari weer aandacht gevraagd voor zaken die Amnesty International wereldwijd bepleit.
* In Turkije moet een gevangen gemeenteraadslid dringend geopereerd worden. Zij zit echter al bijna een jaar in de gevangenis zonder de medische zorg die ze nodig heeft, omdat ze door de politie is neergeschoten.
* In Brazilië werden meer dan 116 gevangenen gedood in conflicten tussen criminele bendes.
Er zijn maatregelen nodig om de gevangenisomstandigheden te verbeteren.
* In de Filippijnen ligt een wetsontwerp klaar om de doodstraf weer in te voeren.
We roepen de president van de Senaat op om tegen dit voorstel te stemmen.
Voor deze drie zaken liggen brieven klaar om mee te nemen.
* Een brief naar de ambassade van de Filippijnen in Den Haag in het Nederlands kunt u met u op het kerkplein ondertekenen om van onze kant te pleiten tegen de herinvoering van de doodstraf in de Filippijnen.

Oproep nieuwe leden Willibrordkoor
Het Willibrordkoor wil graag een oproep doen voor nieuwe koorleden, een oproep voor mensen die graag zingen. Voor het Willibrordkoor zoeken wij dames en heren die ons koor komen versterken.
Eens in de veertien dagen zingen wij tijdens de viering.
De repetitie is op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Lucaskerk.
Wij zien graag nieuwe leden tegemoet, Diny Tjepkema Secretaris Willibrordkoor.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Digitale retraite in de veertigdagentijd
Op 1 maart begint de 40-dagentijd 2017. Om de 40-dagentijd bewuster mee te maken, heb ik vorig jaar meegedaan met een digitale retraite. Ik was er blij mee. De nieuwe digitale retraite is inmiddels klaar: Spreek Heer, ik luister. Deze keer zijn de teksten geschreven door Marc De la Marche sj.
Wie zich hiervoor aanmeldt via de website: www.ignatiaansbidden.org ontvangt elke avond een e-mail met een Bijbeltekst en een suggestie voor gebed. Daarnaast is er in onze parochie de mogelijkheid om uw ervaringen met anderen te delen. Dit doen we op 16 en 27 maart en 10 april ’s avonds in de Wilgenburg achter de Liduinabasiliek.
Ter kennismaking en voorbereiding komen we op maandagavond 20 februari bij elkaar,
van 20.00-21.30 uur.
Voor de uitwisselingsgroep vragen wij u zich via onderstaand mail-adres aan te melden.
Doet u mee?! Pastor Kees Koelemanc.koeleman2@kpnplanet.nl

Kloosterweekend
Wie een paar dagen de rust en het ritme van het kloosterleven wil ervaren kan nog mee naar de zusters Benedictinessen in Oosterhout. Naast het bijwonen van de gebedsdiensten van de zusters is er ook tijd voor bezinning en recreatie. Met de gastenzuster verdiepen we ons in de psalmen, waarover we met haar en elkaar in gesprek gaan. De kloostergasten worden goed van eten en drinken voorzien.
De kamers (meest eenpersoons) zijn eenvoudig maar goed.
WANNEER: Vrijdag 26 mei 09.15 uur tot en met zondag 28 mei 15.00 uur.
WAAR: Onze Lieve Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901HX Oosterhout.
KOSTEN: € 70,00 inclusief alle maaltijden en koffie/thee; exclusief reiskosten.
Aanmelden vóór 15 februari via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk.

Bedevaarten naar BEAURAING
Een kleine stad aan de rand van de Ardennen, werd een druk bezochte bedevaartsplaats. De pelgrims komen niet alleen uit België zelf maar ook vanuit Nederland en het nabije Frankrijk.
Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal verschenen aan vijf eenvoudige kinderen de meisjes Fernande (15) en Gillertje (13) Voisin, Andrée (14) en Gilberte (9) Degeimbre en de jongen Albert Voisin (11). Eenvoudig is het nog altijd gebleven.
De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een spoorwegviaduct, waarover druk treinverkeer z’n gang gaat. Er staat een vriendelijk beeld van Maria met het Gouden Hart, zoals zij hier wordt aangeroepen. Rondom is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale bleef er vreemd aan: men voelt zich bij Maria in Beauraing gemakkelijk thuis.
Ook uit het bisdom Rotterdam hebben steeds meer mensen de weg weten te vinden naar dit heilzame oord. BEDEVAARTEN 2017:
Zaterdag 13 t/m dinsdag 16 mei
Maandag 21 t/m donderdag 24 augustus
Zaterdag 16 t/m dinsdag 19 september
(In september is zorg aanwezig)

Prijs € 300,–

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 18 februari; 18.00 uur; Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 19 februari; 09.30 uur: Woord- en Communieviering; parochiaan;
koor The Balance. Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 19 februari: 11.00 uur; Woord- en Communieviering L. Meijer; Samenzang

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin.
U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.