WILLIBRORD ACTUEEL 26-02-2017

Jaargang 10, nr. 26

26-02-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 25 februari; 18.00 uur; Eucharistieviering; J. de Lange.
H. Lucaskerk: Zondag 26 februari; 09.30 uur: Eucharistieviering pater A. Kunnekkadan SVD; koor Willibrord; 13.00 uur een doopje
Pax Christikerk: Zondag 26 februari: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D. Samenzang.
Woensdag 1 maart: 19.30 uur; Gezamenlijke Aswoensdagviering voor de Lucas en de Pax; H.Egging; Samenzang

DEZE WEEK
Leesinfo:
Bijna elke week zijn er lezenswaardige brochures te vinden op de bekende infoplekken in beide kerken.
Loop eens langs deze plekken en kijk of er iets van uw gading bij ligt.

Opgelet Willibrord Actueel
De komende 2 weken zal de Willibrord Actueel op donderdag worden gemaakt.
De kopij moet dus donderdag vöör 10 uur aangeleverd zijn.

A.s. zondag kunt u uw palmtakjes van het afgelopen jaar inleveren. Van deze takjes wordt as gemaakt,
die voor de askruisjes op Aswoensdag gebruikt gaan worden.

Verkoop huispaaskaars
Zowel in de Pax Christikerk als de H. Lucaskerk is de verkoop van de nieuwe huispaaskaarsen gestart en kunt u die bestellen door uw bestelling op de intekenlijst te zetten. Die liggen op de infotafel in de hal.

Oproep nieuwe leden Willibrordkoor: Het Willibrordkoor wil graag een oproep doen voor nieuwe koorleden, een oproep voor mensen die graag zingen. Voor het Willibrordkoor zoeken wij dames en heren die ons koor komen versterken. Eens in de veertien dagen zingen wij tijdens de viering. De repetitie is op maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Lucaskerk.
Wij zien graag nieuwe leden tegemoet, Diny Tjepkema Secretaris Willibrordkoor.

Cantors gezocht Pax Christikerk
A.s. zondag is er een viering met samenzang. Het zou fijn zijn als de liederen worden ondersteund door cantorzangers. Wilt u cantorzanger zijn komt u dan om half elf om de liederen alvast door te zingen. ZANGTALENT IS NIET VEREIST. Wie het leuk vindt om mee te zingen, is welkom.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Onze Vader
We gaan twee avonden op zoek naar de betekenis van het Onze Vader. Wat heeft dit gebed ons te zeggen? Wat bidden we als we zeggen: ‘Onze Vader die in de hemel zijt’, ‘uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel ’of uw rijk kome’. Passen deze woorden nog in onze tijd, waarin we toch graag zien dat onze ‘eigen wil geschiedt’ en het koninkrijk van God zo ver weg lijkt.
En wat is de bedoeling van de recente verandering in het Onze Vader ?
Uitlegdoor- en geloofsgesprek onder leiding van pastor Charles Duynstee.
U bent van harte welkom op de maandavonden 13 en 20 maart, van 20.00 – 22.00 (inloop vanaf 19.45 uur ) in de H. Lucaskerk.

Bedevaarten naar BEAURAING
Een kleine stad aan de rand van de Ardennen, werd een druk bezochte bedevaartsplaats.
De pelgrims komen niet alleen uit België zelf maar ook vanuit Nederland en het nabije Frankrijk.
Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal verschenen aan vijf eenvoudige kinderen de meisjes Fernande (15) en Gillertje (13) Voisin, Andrée (14) en Gilberte (9) Degeimbre en de jongen Albert Voisin (11). Eenvoudig is het nog altijd gebleven.
De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een spoorwegviaduct, waarover druk treinverkeer z’n gang gaat. Er staat een vriendelijk beeld van Maria met het Gouden Hart, zoals zij hier wordt aangeroepen. Rondom is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale bleef er vreemd aan: men voelt zich bij Maria in Beauraing gemakkelijk thuis.
Ook uit het bisdom Rotterdam hebben steeds meer mensen de weg weten te vinden naar dit heilzame oord. BEDEVAARTEN 2017:
Zaterdag 13 t/m dinsdag 16 mei; Maandag 21 t/m donderdag 24 augustus
Zaterdag 16 t/m dinsdag 19 september (In september is zorg aanwezig) Prijs € 300,–

High Tea Concert in Witte Kerkje te Maassluis
Op zaterdag 11 maart vindt om 15.00 uur een concert met High Tea plaats van Chr. Kamerkoor Maassluis in het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1.
Het thema van dit concert is: “Britten en andere Britten”.
Een concert met Engelse liederen: van romantisch tot vrolijk en religieus. Naast muziek van Benjamin Britten is er muziek van componisten zoals John Rutter, Bob Chilcott, Malcom Archer en Edward Elgar. Het koor wordt gedirigeerd door Leo den Broeder.De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Aarnoud de Groen. Om in de Engelse sfeer te blijven, organiseert het koor na afloop een High Tea.
U krijgt een keuze voorgeschoteld van diverse soorten thee (of koffie) en heerlijke hartige en zoete hapjes daarbij. Kaarten voor dit concert: verkrijgbaar aan de deur voorafgaand aan het concert of te reserveren via de website van het koor: www.kamerkoormaassluis.nl en kosten €15,00 (voor de jeugd t/m 18 jaar €10,00)

Op zaterdag 18 maart is er een kennismakingsdag met Mothers Prayers, een beweging voor ontmoeting en inspiratie voor biddende moeders in de regio.
Het thema in 2017 is: ‘Wees dankbaar dat we er niet alleen voor staan en maar tijdelijk hoeders zijn van hun zielen.’
Het programma ziet er als volgt uit.:
09.45 uur: Welkom, koffie/ thee 10.00 uur: 10.00 uur: Korte introductie en Mothers Prayers gebed
Pauze
11.15 uur: Inleiding, uitwisseling en vragen 12.30 uur: Lunchen
13.30 uur: Eucharistieviering 14.30 uur: Afsluiting
Locatie: Nolensweg 8, 3317 LE Dordrecht (in het klooster)
Vanaf station Dordrecht CS, stadsbus 3, 4 of 5. Vanaf station Dordrecht Zuid: ongeveer 10 minuten lopen.
Er is voldoende parkeergelegenheid op het kerkplein.
Info en/ of aanmelding: i.v.m. de lunch die aangeboden wordt, u graag aanmelden bij Sylvia Maenhout 06- 47133540 (tussen 20.00 uur en 21.00 uur) of per email: sylvia3koningen@gmail.com, motherprayers_nl@hotmail.com, www.motherprayers.org

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 4 maart; Eucharistieviering; E. Clarenbeek
H. Lucaskerk: Zondag 5 maart; 09.30 uur: Woord- en Communieviering parochiaan: samenzang, Wereldwinkel
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 5 maart; 11.00 uur; Eucharistieviering; E. Clarenbeek; Lirikokoor; deurcollecte la Granja; Annesty International.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.