WILLIBRORD ACTUEEL 05-03-2017

Jaargang 10, nr. 27

05-03-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 4 maart; Eucharistieviering; E. Clarenbeek
H. Lucaskerk: Zondag 5 maart; 09.30 uur: Woord- en Communieviering parochiaan: samenzang, Wereldwinkel.
Elke donderdagochtend (behalve in de vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 5 maart; 11.00 uur; Eucharistieviering; E. Clarenbeek; Lirikokoor; deurcollecte la Granja; Annesty International.

DEZE WEEK
Opgelet Willibrord Actueel De komende week zal de Willibrord Actueel op donderdag worden gemaakt.
De kopij moet dus donderdag vóór 10 uur aangeleverd zijn.

Avondgebeden. Tijdens de veertigdagentijd wordt elke week een avondgebed gehouden. Een half uurtje in de week om te bezinnen op de tijd naar Pasen. Elke donderdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur.
in de Pax Christikerk, in samenwerking met het Kerkcentrum Holy.

Bestellen huispaaskaars
Zowel in de Pax Christikerk als de H. Lucaskerk bestaat nog de mogelijkheid de huispaaskaars te bestellen.
U kunt uw bestelling op de intekenlijst zetten. Die ligt op de infotafel in de hal.

Oproep nieuwe leden Willibrordkoor: Het Willibrordkoor zoekt nieuwe koorleden. Dames en heren die graag zingen zijn van harte welkom om ons koor te komen versterken. Eens in de veertien dagen zingen wij tijdens de zondagviering. De repetities zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Lucaskerk.
Wij hopen spoedig nieuwe leden te begroeten. Diny Tjepkema Secretaris Willibrordkoor.

Voedselinzamelingsactie ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’
Aswoensdag, 1 maart j.l., is in het bisdom Rotterdam de bisdombrede voedselinzamelingsactie weer van start gegaan. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden en heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. U bent van harte uitgenodigd gedurende de vastentijd voedsel in te zamelen voor de voedselbank bij u in de omgeving. Elke zondag staat er een doos of mand in de hal/op het kerkplein waar u uw gaven in kunt deponeren. In de Goede Week, 9 t/m 15 april, zal de totale opbrengst van onze deelgemeenschap dan aan de plaatselijke voedselbank worden overgedragen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Onze Vader
We gaan twee avonden op zoek naar de betekenis van het Onze Vader. Wat heeft dit gebed ons te zeggen? Wat bidden we als we zeggen: ‘Onze Vader die in de hemel zijt’, ‘uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel ’of uw rijk kome’. Passen deze woorden nog in onze tijd, waarin we toch graag zien dat onze ‘eigen wil geschiedt’ en het koninkrijk van God zo ver weg lijkt.
En wat is de bedoeling van de recente verandering in het Onze Vader ?
Uitleg door- en geloofsgesprek onder leiding van pastor Charles Duynstee.
U bent van harte welkom op de maandagavonden 13 en 20 maart, van 20.00 – 22.00 ( inloop vanaf 19.45 uur ) in de H. Lucaskerk.

Zaterdag 25 maart is er een bloemschik-workshop ‘op weg naar Pasen’ van 10.30 tot 12.30 uur. In de Wilgenburg, Singel 104, Schiedam (achter de Liduina Basiliek) Kosten € 10,-. Aanmelden noodzakelijk tot 15 maart via mw. Van Houten, T. 4731527 of email fvhouten@kabelfoon.nl

Donderdag 30 maart: filmavond ‘Jesus Christ Superstar ‘. in de Wilgenburg, Singel 104, Schiedam (achter de Liduina Basiliek). Inloop 19 uur; start film 19.30 uur. Kosten een vrijwillige bijdrage.

High Tea Concert in Witte Kerkje te Maassluis
Zaterdag 11 maart om 15.00 uur vindt een concert met High Tea plaats van Chr. Kamerkoor Maassluis in het Witte Kerkje, Constantijn Huygensstraat 1. Het thema van dit concert is: “Britten en andere Britten”.
Een concert met Engelse liederen: van romantisch tot vrolijk en religieus. Naast muziek van Benjamin Britten is er muziek van componisten zoals John Rutter, Bob Chilcott, Malcom Archer en Edward Elgar. Het koor wordt gedirigeerd door Leo den Broeder.De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Aarnoud de Groen. Om in de Engelse sfeer te blijven, organiseert het koor na afloop een High Tea.
Kaarten voor dit concert: verkrijgbaar aan de deur voorafgaand aan het concert of te reserveren via de website van het koor: www.kamerkoormaassluis.nl en kosten €15,00 (voor de jeugd t/m 18 jaar €10,00)

Dinsdag 7 maart, 9.30 uur is in De Windwijzer weer de maandelijkse bijeenkomst van het netwerk ‘Baanloos…en dan?’ voor mensen die zonder werk zitten. Esther van der Velden, econoom bij de Gemeente Vlaardingen houdt een overzichtelijk verhaal.. Vervolgens is er een gesprek met Esther.
Dinsdag 4 april, 9.30 uur gaan Gert-Jan Jacobs en Sigrid van der Laan in een workshop met als titel ‘Never Give Up’ met de deelnemers verder aan de slag met de vraag hoe je als werkzoekende nieuwe mogelijkheden kunt vinden om betaald of vrijwillig een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl De toegang is gratis. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. U kunt reserveren voor de bijeenkomst via info@dewindwijzer.nl.

Oud-burgemeester Blase in Windwijzerdebat
Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen houdt De Windwijzer een Vlaardings politiek debat. Oud-burgemeester Bert Blase geeft een visie op vernieuwing van het politieke systeem. Elma Oosthoek, voormalig stadsdichter en betrokken Vlaardinger, geeft haar visie op de maatschappelijke betekenis van veranderingen in de samenleving. Na de beide inleidingen krijgen vier lokale politici gelegenheid voor een korte reactie: Arnout Hoekstra (SP), Jacky Silos (CDA), Frans Hoogendijk (ONS Vlaardingen) en Neill Voorburg (GroenLinks). Daarna is het debat aan het publiek.
Het debat vindt plaats op zaterdag 11 maart van 15.30 tot 17.15 uur (zaal open 15.00 uur).
In De Windwijzer, Schiedamseweg 95. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.

Tijdens de Geuzenmaand is er een fototentoonstelling in de Windwijzer met het thema “Identiteit”. Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit. Amateurs en profs hebben werk ingeleverd voor deze tentoonstelling.. Geniet van de 38 werken en ontdek uw eigen identiteit.
Van 20 februari tot 7 april 2017 is de expositie te zien op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur of op afspraak. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Bedevaarten naar BEAURAING
Een kleine stad aan de rand van de Ardennen, werd een druk bezochte bedevaartsplaats.
De pelgrims komen niet alleen uit België zelf maar ook vanuit Nederland en het nabije Frankrijk.
Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Bij de plaats van de Verschijningen staat een vriendelijk beeld van Maria met het Gouden Hart. Rondom is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale bleef er vreemd aan. Men voelt zich bij Maria in Beauraing gemakkelijk thuis.
Ook uit het bisdom Rotterdam hebben steeds meer mensen de weg weten te vinden naar dit heilzame oord. BEDEVAARTEN 2017 Zaterdag 13 t/m dinsdag 16 mei; Maandag 21 t/m donderdag 24 augustus
Zaterdag 16 t/m dinsdag 19 september (In september is zorg aanwezig) Prijs € 300,–

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
H. Lucaskerk: Zondag 12 maart; 09.30 uur: Eucharistieviering, Pastor Ch. Duynstee. Willibrordkoor.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 12 maart; 11.00 uur; Eucharistieviering, pastor H. Egging. Koor Impuls. Themaviering met deurcollecte Vastenactie.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.