WILLIBRORD ACTUEEL 12-03-2017

Jaargang 10, nr. 28

12-03-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 11 maart; 18.00 uur Woord en Communieviering.
H. Lucaskerk: Zondag 12 maart; 09.30 uur: Eucharistieviering, Pastor Ch. Duynstee. Willibrordkoor.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 12 maart; 11.00 uur; Eucharistieviering, pastor H. Egging. Koor Impuls. Themaviering met deurcollecte Vastenactie.

DEZE WEEK
Avondgebeden. Tijdens de veertigdagentijd wordt elke week een avondgebed gehouden. Een half uurtje in de week om te bezinnen op de tijd naar Pasen. Elke donderdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur.
in de Pax Christikerk, in samenwerking met het Kerkcentrum Holy.

Onze Vader
We gaan twee avonden op zoek naar de betekenis van het Onze Vader. Wat heeft dit gebed ons te zeggen? Wat bidden we als we zeggen: ‘Onze Vader die in de hemel zijt’, ‘uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel ’of uw rijk kome’. Passen deze woorden nog in onze tijd, waarin we toch graag zien dat onze ‘eigen wil geschiedt’ en het koninkrijk van God zo ver weg lijkt.
En wat is de bedoeling van de recente verandering in het Onze Vader ?
Uitleg door- en geloofsgesprek onder leiding van pastor Charles Duynstee.
U bent van harte welkom op de maandagavonden 13 en 20 maart, van 20.00 – 22.00 ( inloop vanaf 19.45 uur ) in de H. Lucaskerk. Graag aanmelden via de intekenlijst in de hal of via het emailadres: koalsie@upcmail.nl

Bestellen huispaaskaars
Zowel in de Pax Christikerk als de H. Lucaskerk bestaat nog de mogelijkheid de huispaaskaars te bestellen.
U kunt uw bestelling op de intekenlijst zetten. Die ligt op de infotafel in de hal.

Oproep nieuwe leden Willibrordkoor: Het Willibrordkoor zoekt nieuwe koorleden. Dames en heren die graag zingen zijn van harte welkom om ons koor te komen versterken. Eens in de veertien dagen zingen wij tijdens de zondagviering. De repetities zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Lucaskerk.
Wij hopen spoedig nieuwe leden te begroeten. Diny Tjepkema Secretaris Willibrordkoor.

Voedselinzamelingsactie ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’
Aswoensdag, 1 maart j.l., is in het bisdom Rotterdam de bisdombrede voedselinzamelingsactie weer van start gegaan. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden en heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. U bent van harte uitgenodigd gedurende de vastentijd voedsel in te zamelen voor de voedselbank bij u in de omgeving. Elke zondag staat er een doos of mand in de hal/op het kerkplein waar u uw gaven in kunt deponeren. In de Goede Week, 9 t/m 15 april, zal de totale opbrengst van onze deelgemeenschap dan aan de plaatselijke voedselbank worden overgedragen.

Bezoek aan de Pauluskerk in Rotterdam, deze vastentijd staat de Pauluskerk in de schijnwerpers omdat het ons “vastenproject – dichtbij” is. Zaterdag 18 Maart van 10.30 tot 12.30 uur ontvangt de Pauluskerk geïnteresseerden en belangstellenden. Iedereen die meer wil weten over het werk van de Pauluskerk of zelf als vrijwilliger actief wil worden, is van harte welkom. Gaarne opgeven voor 15 maart via movzwo@hetnet.nl. Uw opgave wordt bevestigd.
Vanuit Vlaardingen is de Pauluskerk te bereiken met o.a. de bus-trein- en tram 24 vanaf de Loper.

Amnesty International, is vandaag 12 maart aanwezig in de Lucaskerk om aandacht te vragen voor diverse zaken in o.a. China, Rusland en Israël.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Woensdag 22 maart verzorgt Lucas Cooking in de Lucaskerk van 18.00 tot 20.00 uur een vastenmaaltijd.
Imam Bozdag van de moskee aan de Emmastraat vertelt over het vasten binnen de islam. U bent van harte welkom. In verband met een beperkt aantal plaatsen gaarne uw deelname opgeven via movzwo@hetnet.nl.

Zaterdag 25 maart is er een bloemschik-workshop ‘op weg naar Pasen’ van 10.30 tot 12.30 uur. In de Wilgenburg, Singel 104, Schiedam (achter de Liduina Basiliek) Kosten € 10,-. Aanmelden noodzakelijk tot 15 maart via mw. Van Houten, T. 4731527 of email fvhouten@kabelfoon.nl

Donderdag 30 maart: filmavond ‘Jesus Christ Superstar ‘. in de Wilgenburg, Singel 104, Schiedam (achter de Liduina Basiliek). Inloop 19 uur; start film 19.30 uur. Kosten een vrijwillige bijdrage.

Dinsdag 4 april, 9.30 uur in de Windwijzer gaan Gert-Jan Jacobs en Sigrid van der Laan in een workshop met als titel ‘Never Give Up’ met de deelnemers aan de slag met de vraag hoe je als werkzoekende nieuwe mogelijkheden kunt vinden om betaald of vrijwillig een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl De toegang is gratis. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. U kunt reserveren voor de bijeenkomst via info@dewindwijzer.nl.

Tijdens de Geuzenmaand is er een fototentoonstelling in de Windwijzer met het thema “Identiteit”. Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit. Amateurs en profs hebben werk ingeleverd voor deze tentoonstelling.. Geniet van de 38 werken en ontdek uw eigen identiteit.
Van 20 februari tot 7 april 2017 is de expositie te zien op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur of op afspraak. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Paasmandjeszegen, dit is een gebruik dat met name in Oost Europa heel bekend is. Mensen bieden in een mandje een aantal paas-etenswaren aan. De zegening vindt plaats in de Basiliek op paaszaterdag om 12.00 uur door pastor Charles Duynstee.

Bedevaart Banneux Notre Dame, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Binnenkort vinden er meerdere bedevaarten plaats.
Een een-daagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017.
Een vijf-daagse bedevaart(onder medische begeleiding) van vrijdag 19 mei t/m 23 mei 2017.
Een twee-daagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017.
Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u de brochure raadplegen in de hal.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 18 maart geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 19 maart; 09.30 uur: Woord en Communieviering C. Koeleman. Samenzang.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 19 maart; 11.00 uur; Woord en Communieviering 3D. Gezinsviering met koor Okido. Wereldwinkel.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.