WILLIBRORD ACTUEEL 19-03-2017

Jaargang 10, nr. 29

19-03-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 18 maart; Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 19 maart; 09.30 uur: Woord en Communieviering C. Koeleman. Samenzang.
Pax Christikerk: Zondag 19 maart; 11.00 uur; Woord en Communieviering 3D. Gezinsviering met koor Okido. Wereldwinkel.

DEZE WEEK
Avondgebeden. Tijdens de veertigdagentijd wordt elke week een avondgebed gehouden. Een half uurtje in de week om te bezinnen op de tijd naar Pasen. Elke donderdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur in de Pax Christikerk, in samenwerking met het Kerkcentrum Holy.

Anders-dan-Andersviering
Zondag 26 maart a.s. is er weer een Anders-dan-Andersviering gepland.
Thema zal zijn: Ik kan het, alleen niet alleen.
In de viering wordt gebruik gemaakt van bekende popsongs van o.a. de Dijk, The Beatles en Nick & Simon.
De songs worden live door het Combo van Dick Nels gespeeld. Doe eens Anders en kom naar de Anders-dan-Andersviering!
De viering vindt plaats in de Pax Christikerk te Vlaardingen, aanvang 11.00 uur.
En…………De deur staat voor iedereen wijd open!

Onze Vader
We gaan twee avonden op zoek naar de betekenis van het Onze Vader. Wat heeft dit gebed ons te zeggen? Wat bidden we als we zeggen: ‘Onze Vader die in de hemel zijt’, ‘uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel ’of uw rijk kome’. Passen deze woorden nog in onze tijd, waarin we toch graag zien dat onze ‘eigen wil geschiedt’ en het koninkrijk van God zo ver weg lijkt. En wat is de bedoeling van de recente verandering in het Onze Vader ?
Uitleg door- en geloofsgesprek onder leiding van pastor Charles Duynstee.
De eerste bijeenkomst is al geweest, maar natuurlijk bent u ook welkom om alleen mee te doen aan de tweede bijeenkomst. U bent van harte welkom op de maandagavond 20 maart, van 20.00 – 22.00 ( inloop vanaf 19.45 uur ) in de H. Lucaskerk. Graag aanmelden via de intekenlijst in de hal of via het mail-adres: koalsie@upcmail.nl

Bestellen huispaaskaars
Zowel in de Pax Christikerk als de H. Lucaskerk bestaat nog de mogelijkheid de huispaaskaars te bestellen.
U kunt uw bestelling op de intekenlijst zetten. Die ligt op de infotafel in de hal.

Voedselinzamelingsactie ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’
Aswoensdag, 1 maart j.l., is in het bisdom Rotterdam de bisdombrede voedselinzamelingsactie weer van start gegaan. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden en heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. U bent van harte uitgenodigd gedurende de vastentijd voedsel in te zamelen voor de voedselbank bij u in de omgeving. Elke zondag staat er een doos of mand in de hal/op het kerkplein waar u uw gaven in kunt deponeren. In de Goede Week, 9 t/m 15 april, zal de totale opbrengst van onze deelgemeenschap dan aan de plaatselijke voedselbank worden overgedragen.
ACTUELE MEDEDELINGEN
Woensdag 22 maart gaat de vastenmaaltijd verzorgd door Lucas Cooking in de Lucaskerk van 18.00 tot 20.00 helaas niet door.

Lezing:De kruisiging van Christus in de beeldende kunst
Op donderdag 23 maart houdt in De Windwijzer Lèneke Knipscheer-Hamburger een lezing over ‘De kruisiging van Christus in de beeldende kunst’.
Al eeuwen is er sprake van een relatie tussen theologie en beeldende kunst. Veel thema’s worden uitgebeeld.
Het is erg interessant om te zien hoe de afbeeldingen van deze thema’s in de vroeg christelijk kunst zijn ontstaan, hoe deze zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld en welke theologische redenen daaraan ten grondslag liggen. De kruisiging van Jezus heeft als onderwerp al vanaf het begin van de geschiedenis van de christelijke kerk centraal gestaan, maar in de vroeg christelijke kunst ontbreekt het als thema. Waarom?
Wie en wat is er rond het kruis aanwezig en wat is de betekenis als iets links of rechts van Christus staat?
In vroege tijden werd Christus als ‘triomferende verlosser’ afgebeeld, later meer als de ‘lijdende mens’.
Wat is de oorzaak van deze verandering en wat betekent deze ontwikkeling voor de christelijke kunst van onze tijd? Is er eigenlijk nog wel een christelijke kunst nodig of kan men ook met wereldlijke kunst een vorm van een christelijke boodschap overbrengen? Deze en nog vele andere vragen komen aan de orde tijdens de lezing “de kruisiging van Christus in de beeldende kunst” door
Lèneke Knipscheer-Hamburger. Lèneke Knipscheer-Hamburger (1952) is afgestudeerd aan de Rijks-Universiteit van Utrecht als klinisch pedagoge en als kunsthistorica aan de Rijks-Universiteit te Leiden. Zij is vele jaren werkzaam geweest op de educatieveafdeling van het Museum Boijmans van Beuningen en is sinds 1992 werkzaam op de afdeling educatie van het HaagsGemeente Museum. Kosten: € 7,50 Aanmelden: via info@dewindwijzer.nl. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95 en de avond begint om 20.00 uur.

Zaterdag 25 maart is er een bloemschik- workshop ‘op weg naar Pasen’ van 10.30 tot 12.30 uur. In de Wilgenburg, Singel 104, Schiedam (achter de Liduina Basiliek) Kosten € 10,-.
Aanmelden noodzakelijk tot 15 maart via mw. Van Houten, T. 4731527 of email fvhouten@kabelfoon.nl

Donderdag 30 maart: filmavond ‘Jesus Christ Superstar ‘. in de Wilgenburg, Singel 104, Schiedam (achter de Liduina Basiliek). Inloop 19 uur; start film 19.30 uur. Kosten een vrijwillige bijdrage.

Dinsdag 4 april, 9.30 uur in de Windwijzer gaan Gert-Jan Jacobs en Sigrid van der Laan in een workshop met als titel ‘Never Give Up’ met de deelnemers aan de slag met de vraag hoe je als werkzoekende nieuwe mogelijkheden kunt vinden om betaald of vrijwillig een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl De toegang is gratis. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. U kunt reserveren voor de bijeenkomst via info@dewindwijzer.nl.

Tijdens de Geuzenmaand is er een fototentoonstelling in de Windwijzer met het thema “Identiteit”. Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit. Amateurs en profs hebben werk ingeleverd voor deze tentoonstelling.. Geniet van de 38 werken en ontdek uw eigen identiteit.
Van 20 februari tot 7 april 2017 is de expositie te zien op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur of op afspraak. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Paasmandjeszegen, dit is een gebruik dat met name in Oost Europa heel bekend is. Mensen bieden in een mandje een aantal paas-etenswaren aan. De zegening vindt plaats in de Basiliek op paaszaterdag om 12.00 uur door pastor Charles Duynstee.

Bedevaart Banneux Notre Dame, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Binnenkort vinden er meerdere bedevaarten plaats.
Een een-daagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017.
Een vijf-daagse bedevaart(onder medische begeleiding) van vrijdag 19 mei t/m 23 mei 2017.
Een twee-daagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017.
Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u de brochure raadplegen in de hal.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 25 maart 18.00 uur; Eucharistieviering pastor J. de Lange.
H.Lucaskerk: Eucharistieviering Ch. Duynstee; Samenzang; Koor; Willibrord; Deurcollecte Vastenactie.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 26 maart; 09.30 uur: Anders- dan Andersviering Ch. Duynstee; Combi o.l.v. Dick Nels. Kindercrèche.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.