WILLIBRORD ACTUEEL 26-03-2017

Jaargang 10, nr. 30

26-03-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 25 maart 18.00 uur; Eucharistieviering Pastor J. de Lange.
H.Lucaskerk: Eucharistieviering Ch. Duynstee; Koor Willibrord; Deurcollecte Vastenactie.
Pax Christikerk: Zondag 26 maart; 09.30 uur: Anders- dan Andersviering Ch. Duynstee; Combi o.l.v. Dick Nels. Kindercrèche.

DEZE WEEK
Noodhulp Afrika
Op 6 maart is er een Nationale Actie van start gegaan voor de slachtoffers van hongersnood in Jemen, Noordoost- Nigeria, Somalië en Zuid- Soedan. In totaal lijden 20 miljoen mensen in deze en omringende landen aan ernstige ondervoeding. Alleen al in Zuid- Soedan leven 100.000 mensen op de rand van de hongerdood. Een officiële hongersnood is een uitzonderlijke crisis, waarbij ernstige voedseltekorten voorkomen en sterfte door ondervoeding snel toeneemt. Voor delen van Zuid- Soedan geldt al dat er hongersnood heerst, in de andere landen dreigt eenzelfde situatie te ontstaan.
Elf Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) openden Giro555 om geld in te zamelen.
De Nederlandse Bisschoppenconferentie roept op om mee te doen aan de SHO- actieweek voor dit doel, die loopt van 25 tot en met 29 maart.

Avondgebeden. Tijdens de veertigdagentijd wordt elke week een avondgebed gehouden.
Een half uurtje in de week om te bezinnen op de tijd naar Pasen.
Elke donderdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur in de Pax Christikerk, in samenwerking met het Kerkcentrum Holy.

Anders- dan- Andersviering
Zondag 26 maart a.s. is er weer een Anders- dan- Andersviering gepland.
Thema zal zijn: Ik kan het, alleen niet alleen.
In de viering wordt gebruik gemaakt van bekende popsongs van o.a. de Dijk, The Beatles en Nick & Simon.
De songs worden live door het Combo van Dick Nels gespeeld. Doe eens Anders en kom naar de Anders- dan- Andersviering!
De viering vindt plaats in de Pax Christikerk te Vlaardingen, aanvang 11.00 uur.
En…………De deur staat voor iedereen wijd open!

Bestellen huispaaskaars
Zowel in de Pax Christikerk als de H. Lucaskerk bestaat nog de mogelijkheid de huispaaskaars te bestellen.
U kunt uw bestelling op de intekenlijst zetten. Die ligt op de infotafel in de hal.

Knuffels gezocht voor een project in Pakistan
Een aantal mensen van de Lucaskerk herinneren zich vast nog zuster Nasreen uit Pakistan die van uit Vlaardingen in Nijmegen promoveerde en regelmatig bij ons in de kerk aanwezig was.
Met medezusters in Pakistan start ze een nieuwe school voor de allerarmsten. Bij het begin van het schooljaar zou net als een tijd geleden een aantal ‘knuffels’ voor de allerkleinsten een leuke start zijn.
Als regel hebbende kinderen waar de zusters nu voor gaan werken nog nooit een stukje speelgoed in handen gehad. Binnenkort gaan enkele mensen vanuit Nederland op bezoek en zijn daarbij graag bereid om wat knuffels mee te nemen. Het gaat om bij voorkeur wat kleinere schone, of gewassen knuffels (zonder vliegangst). Varkentjes kunnen helaas niet mee. Er staat vanaf volgend weekend een doosje klaar.
Verdere informatie bij Ton van Baaren. Alvast bedankt!

Voedselinzamelingsactie ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’
Aswoensdag, 1 maart j.l., is in het bisdom Rotterdam de bisdombrede voedselinzamelingsactie weer van start gegaan. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden en heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. U bent van harte uitgenodigd gedurende de vastentijd voedsel in te zamelen voor de voedselbank bij u in de omgeving. Elke zondag staat er een doos of mand in de hal/op het kerkplein waar u uw gaven in kunt deponeren. In de Goede Week, 9 t/m 15 april, zal de totale opbrengst van onze deelgemeenschap dan aan de plaatselijke voedselbank worden overgedragen.

Op zondag 2 april is er een Taizé gebedsdienst is in de Lucaskerk en wel om 19.00 uur.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Donderdag 30 maart: filmavond ‘Jesus Christ Superstar ‘. in de Wilgenburg, Singel 104, Schiedam (achter de Liduina Basiliek). Inloop 19 uur; start film 19.30 uur. Kosten een vrijwillige bijdrage.

Dinsdag 4 april, 9.30 uur in de Windwijzer gaan Gert-Jan Jacobs en Sigrid van der Laan in een workshop met als titel ‘Never Give Up’ met de deelnemers aan de slag met de vraag hoe je als werkzoekende nieuwe mogelijkheden kunt vinden om betaald of vrijwillig een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl De toegang is gratis. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. U kunt reserveren voor de bijeenkomst via info@dewindwijzer.nl.

Tijdens de Geuzenmaand is er een fototentoonstelling in de Windwijzer met het thema “Identiteit”. Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit. Amateurs en profs hebben werk ingeleverd voor deze tentoonstelling.. Geniet van de 38 werken en ontdek uw eigen identiteit.
Van 20 februari tot 7 april 2017 is de expositie te zien op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur of op afspraak. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Paasmandjeszegen, dit is een gebruik dat met name in Oost Europa heel bekend is. Mensen bieden in een mandje een aantal paas- etenswaren aan. De zegening vindt plaats in de Basiliek op paaszaterdag om 12.00 uur door pastor Charles Duynstee.

Bedevaart Banneux Notre Dame, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Binnenkort vinden er meerdere bedevaarten plaats.
Een eendaagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017.
Een vijfdaagse bedevaart(onder medische begeleiding) van vrijdag 19 mei t/m 23 mei 2017.
Een tweedaagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017.
Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u de brochure raadplegen in de hal.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 1 april: Geen viering 18.00 uur;
H.Lucaskerk: Zondag 2 april; Eucharistieviering Ch. Duynstee; Samenzang; Wereldwinkel. Deurcollecte Vastenactie. 19.00 uur: Taizé gebedsdienst.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 2 april: ; 09.30 uur: Woord- en Communieviering; C. Koeleman; samenzang; cantors. Kinderwoorddienst/ 10+; Annesty International.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail:secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.