WILLIBRORD ACTUEEL 02-04-2017

Jaargang 10, nr. 31

02-04-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 1 april: 18.00 uur; Geen viering
H.Lucaskerk: Zondag 2 april; 9.30 uur; Eucharistieviering Ch. Duynstee; Samenzang; Wereldwinkel
Deurcollecte Vastenactie. 19.00 uur: Taizé gebedsdienst.
Pax Christikerk: Zondag 2 april; 11.00 uur: Woord- en Communieviering; C. Koeleman; samenzang; cantors. Kinderwoorddienst/ 10+; Annesty International.

DEZE WEEK
Avondgebeden. Tijdens de veertigdagentijd wordt elke week een avondgebed gehouden.
Een half uurtje in de week om te bezinnen op de tijd naar Pasen. Elke donderdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur in de Pax Christikerk, in samenwerking met het Kerkcentrum Holy. Zo ook donderdag 6 april.

Zondag 2 april, 19.00 uur.
Dit is het laatste Taizé gebed van dit seizoen. We zingen de liederen van Taizé, we bidden en delen de stilte.
In de viering is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé. De kerk is voor deze gebedsdienst aangekleed in de stijl van Taizé.
Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of the te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Ouderensoos Let Op!!!!
A.s. donderdag 6 maart is dit keer de ouderensoos. Deze keer dus niet op de tweede donderdag van de maand vanwege het feit dat die donderdag in verband met de Paasvoorbereiding is gereserveerd voor de scholen. Iedereen boven de 50 is van harte uitgenodigd. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.
De soos begint om 10 uur en eindigt om 12 uur. Inloop vanaf half 10. De koffie staat dan al klaar.

Knuffels gezocht voor een project in Pakistan
Een aantal mensen van de Lucaskerk herinneren zich vast nog zuster Nasreen uit Pakistan die van uit Vlaardingen in Nijmegen promoveerde en regelmatig bij ons in de kerk aanwezig was.
Met medezusters in Pakistan start ze een nieuwe school voor de allerarmsten. Bij het begin van het schooljaar zou net als een tijd geleden een aantal ‘knuffels’ voor de allerkleinsten een leuke start zijn.
Als regel hebbende kinderen waar de zusters nu voor gaan werken nog nooit een stukje speelgoed in handen gehad. Binnenkort gaan enkele mensen vanuit Nederland op bezoek en zijn daarbij graag bereid om wat knuffels mee te nemen. Het gaat om bij voorkeur wat kleinere schone, of gewassen knuffels (zonder vliegangst). Varkentjes kunnen helaas niet mee. Er staat vanaf dit weekend een doosje klaar.
Verdere informatie bij Ton van Baaren. Alvast bedankt!

Voedselinzamelingsactie ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’
Aswoensdag, 1 maart j.l., is in het bisdom Rotterdam de bisdombrede voedselinzamelingsactie weer van start gegaan. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden en heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. U bent van harte uitgenodigd gedurende de vastentijd voedsel in te zamelen voor de voedselbank bij u in de omgeving. Elke zondag staat er een doos of mand in de hal/op het kerkplein waar u uw gaven in kunt deponeren. In de Goede Week, 9 t/m 15 april, zal de totale opbrengst van onze deelgemeenschap dan aan de plaatselijke voedselbank worden overgedragen.

Dinsdag 4 april, 9.30 uur in de Windwijzer gaan Gert-Jan Jacobs en Sigrid van der Laan in een workshop met als titel ‘Never Give Up’ met de deelnemers aan de slag met de vraag hoe je als werkzoekende nieuwe mogelijkheden kunt vinden om betaald of vrijwillig een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren. Aanmelden voor deze bijeenkomst graag via info@dewindwijzer.nl De toegang is gratis. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. U kunt reserveren voor de bijeenkomst via info@dewindwijzer.nl.
Tijdens de Geuzenmaand is er een fototentoonstelling in de Windwijzer met het thema “Identiteit”.
Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit. Amateurs en profs hebben werk ingeleverd voor deze tentoonstelling..
Geniet van de 38 werken en ontdek uw eigen identiteit.
Van 20 februari tot 7 april 2017 is de expositie te zien op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur of op afspraak. De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95.

Stichting Food For All, de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië, kent u inmiddels wel. Zo hebben wij o.a. In Addis Ababa een project waar alleenstaande moeders geholpen worden met het opbouwen van een menswaardig bestaan. Daar is geld voor nodig. Eén van de manieren waarop FFA aan geld komt is het verkopen van Ethiopische artikelen.
Benieuwd wat die artikelen zoal zijn? Dan moet u beslist op zondag 9 april naar de kerk komen (Pax Christi) want dan kunt u het allemaal bekijken. We hopen natuurlijk dat het niet bij kijken blijft, maar dat u een goedgevulde portemonnee bij u heeft om iets moois/leuks te kopen. Trouwens: op de pof mag u ook artikelen kopen. Daar doen wij niet moeilijk over. Info? Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757

ACTUELE MEDEDELINGEN
Johannes Passion in de Petrus en Pauluskerk
Het koor Gloria Toonkunst Vlaardingen zingt koralen en aria’s uit de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein 1 te Maassluis op zaterdag 8 april 2017, aanvang 16.30 uur. De gezangen worden afgewisseld met korte aansluitende teksten uit het Johannes evangelie.
Kaarten kosten € 7,50. Kinderen tot 13 jaar: gratis toegang.
Gloria Toonkunst Vlaardingen bestaat uit ruim 70 leden. Het is een koor van hoge kwaliteit, dat nationaal en internationaal optreedt. De dirigent is Bas van Houte, werkzaam als dirigent/organist in de Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans te Schiedam. Sopraan is Christel van Berkel- Verlaan die na een klassieke basisopleiding op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag is afgestudeerd in Jazz-zang. De Pianist/organist is Jan Michel Koekebakker. Hij verzorgt de muzikale begeleiding van het concert.
Kaarten zijn verkrijgbaar na afloop van de zondagsvieringen in de narthex van de kerk, bij het secretariaat van de Petrus en Pauluskerk, bij Gerard van Leeuwen, Koolmeesstraat 7, Clemens Lammers, Getijmolen 68 en Ad Sosef, Windmolen 1 te Maassluis en bij de ingang van de kerk, direct voorafgaand aan het concert.

Paasmandjeszegen, dit is een gebruik dat met name in Oost Europa heel bekend is. Mensen bieden in een mandje een aantal paas- etenswaren aan. De zegening vindt plaats in de Basiliek op paaszaterdag om 12.00 uur door pastor Charles Duynstee.

The Passion: live te volgen in De Windwijzer op donderdag 13 april 2017, 20.30 tijd, inloop vanaf 20.00 u. De zevende editie van The Passion wordt op 13 april 2017 gehouden in Leeuwarden en is op een groot scherm live te volgen in de Windwijzer. Daarna is een nazit om door te praten over wat we gezien en beleefd hebben. De muzikale Paasvertelling The Passion vertelt van een eeuwenoud verhaal: over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn dood en opstanding. Bekende Nederlanders vertolken de rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas, de verteller en verslaggever. De verslaggever loopt mee met de processie, waarbij een stoet mensen het wit- verlichte kruis door de stad naar het centrale plein toe dragen“The Passion heeft in zijn bestaans- geschiedenis een steeds diepere betekenis gekregen voor heel veel mensen. Dat komt omdat The Passion scherp afsteekt tegen de tijdgeest die aan het veranderen is. In tijden van verwijdering en polarisatie is het verhaal van Jezus een verhaal van verbinding en hoop. Zijn leven, sterven en opstanding zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en hoop.” (EO-directeur Arjan Lock)
Kosten: toegang vrij, alleen voor de koffie of thee wordt een bijdrage gevraagd
Wanneer:

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 8 april: Geen viering 18.00 uur;
H.Lucaskerk: Zondag 9 april; Palmzondag; 9.30 uur: Eucharistieviering pater E.Clarenbeek. Koor: Willibrord.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 9 april; Palmzondag; 11.00 uur; Eucharistieviering: H. Egging. Koor: Liriko met deurcollecte voor la Granja; Kinderwoorddienst/10+ Annesty International.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen of die thuis verpleegd wordt en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT (Let op gewijzigde openingstijden)
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.