WILLIBRORD ACTUEEL 09-04-2017

Jaargang 10, nr. 32

09-04-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 8 april: 18.00 uur; Geen viering
H.Lucaskerk: Zondag 9 april; Palmzondag; 9.30 uur: Eucharistieviering pater E.Clarenbeek. Koor: Willibrord.
Iedere dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Iedere donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 9 april; Palmzondag; 11.00 uur; Eucharistieviering: H. Egging. Koor: Liriko met deurcollecte voor la Granja; Kinderwoorddienst/10+ Amnesty International.

DEZE WEEK

Knuffels gezocht voor een project in Pakistan
Een aantal mensen van de Lucaskerk herinneren zich vast nog zuster Nasreen uit Pakistan die van uit Vlaardingen in Nijmegen promoveerde en regelmatig bij ons in de kerk aanwezig was.
Met medezusters in Pakistan start ze een nieuwe school voor de allerarmsten. Bij het begin van het schooljaar zou net als een tijd geleden een aantal ‘knuffels’ voor de allerkleinsten een leuke start zijn.
Als regel hebbende kinderen waar de zusters nu voor gaan werken nog nooit een stukje speelgoed in handen gehad. Binnenkort gaan enkele mensen vanuit Nederland op bezoek en zijn daarbij graag bereid om wat knuffels mee te nemen. Het gaat om bij voorkeur wat kleinere schone, of gewassen knuffels (zonder vliegangst). Varkentjes kunnen helaas niet mee. Er staat vanaf dit weekend een doosje klaar.
Verdere informatie bij Ton van Baaren. Alvast bedankt!

Voedselinzamelingsactie ‘Waar wij vasten, worden anderen gevoed’
Aswoensdag, 1 maart j.l., is in het bisdom Rotterdam de bisdombrede voedselinzamelingsactie weer van start gegaan. De afgelopen jaren heeft deze actie ook plaatsgevonden en heeft toen veel inspiratie en daadwerkelijke naastenliefde losgemaakt. U bent van harte uitgenodigd gedurende de vastentijd voedsel in te zamelen voor de voedselbank bij u in de omgeving. Elke zondag staat er een doos of mand in de hal/op het kerkplein waar u uw gaven in kunt deponeren. In de Goede Week, 9 t/m 15 april, zal de totale opbrengst van onze deelgemeenschap dan aan de plaatselijke voedselbank worden overgedragen.

Stichting Food For All, de stichting die zich inzet voor hulp aan de allerarmsten in Ethiopië, kent u inmiddels wel. Zo hebben wij o.a. In Addis Ababa een project waar alleenstaande moeders geholpen worden met het opbouwen van een menswaardig bestaan. Daar is geld voor nodig. Eén van de manieren waarop FFA aan geld komt is het verkopen van Ethiopische artikelen.
Benieuwd wat die artikelen zoal zijn? Dan moet u beslist op zondag 9 april naar de kerk komen (Pax Christi) want dan kunt u het allemaal bekijken. We hopen natuurlijk dat het niet bij kijken blijft, maar dat u een goedgevulde portemonnee bij u heeft om iets moois/leuks te kopen. Trouwens: op de pof mag u ook artikelen kopen. Daar doen wij niet moeilijk over. Info? Franny Treurniet (secretaris FFA) – tel. 010 4750757

ACTUELE MEDEDELINGEN

Ermbarme Dich is een film die op zondag 9 april om 15.00 uur in het maandelijkse programma Zin op Zondag in de Windwijzer wordt vertoond.
In een verlaten kerk, onder de betoverende klanken van de Matthäus Passion van Bach, vertellen mensen over hun speciale band met dit meesterwerk. Volgens operaregisseur Peter Sellars heeft Bachs muziek de kracht om te troosten. U kunt zich voor het programma opgeven via info@windwijzer.nl of telefonisch bij de Windwijzer , tel. 010-4347887. Toegang vrij.

Paasmandjeszegen, dit is een gebruik dat met name in Oost Europa heel bekend is. Mensen bieden in een mandje een aantal paas- etenswaren aan. De zegening vindt plaats in de Basiliek op paaszaterdag om 12.00 uur door pastor Charles Duynstee.

The Passion: live te volgen in De Windwijzer op donderdag 13 april 2017, 20.30 tijd, inloop vanaf 20.00 u. De zevende editie van The Passion wordt op 13 april 2017 gehouden in Leeuwarden en is op een groot scherm live te volgen in de Windwijzer. Daarna is een nazit om door te praten over wat we gezien en beleefd hebben. De muzikale Paasvertelling The Passion vertelt van een eeuwenoud verhaal: over de laatste uren van het leven van Jezus, zijn dood en opstanding. Bekende Nederlanders vertolken de rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas, de verteller en verslaggever. De verslaggever loopt mee met de processie, waarbij een stoet mensen het wit- verlichte kruis door de stad naar het centrale plein toe dragen“The Passion heeft in zijn bestaans- geschiedenis een steeds diepere betekenis gekregen voor heel veel mensen. Dat komt omdat The Passion scherp afsteekt tegen de tijdgeest die aan het veranderen is. In tijden van verwijdering en polarisatie is het verhaal van Jezus een verhaal van verbinding en hoop. Zijn leven, sterven en opstanding zijn een onuitputtelijke bron van inspiratie en hoop.” (EO-directeur Arjan Lock)
Kosten: toegang vrij, alleen voor de koffie of thee wordt een bijdrage gevraagd.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK

Meerpaal: Witte Donderdag 13 april: Woord en Communieviering 18.00 uur. J. v.d. Zande
Goede Vrijdag 14 april: Kruisweg 15.00 uur M.v.d. Broek en A. Schoenmakers
Paaszaterdag 15 april : Eucharistieviering in de grote zaal met medewerking van het Willibrordkoor 18.00 uur. J. de Lange en J. v.d. Zande

H. Lucaskerk: Maandag 10 april: Boeteviering 19.30 uur. A. Kunnekkadan. Pax Christie kerk gesloten.
Donderdag 13 april: Witte Donderdag 19.30 uur: Eucharistieviering: CH Duynstee. Pax Christikerk gesloten.
Vrijdag 14 april: Goede Vrijdag 15.00 uur: Kruisweg Parochiaan
Zaterdag 15 april: Stille Zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering C Koeleman
Gezinsviering met koor: Okido. Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.
Zondag 16 april: 1e Paasdag 9.30 uur: Eucharistieviering CH Duynstee. Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.

Pax Christikerk: Vrijdag 14 april; Goede Vrijdag Kruisweg 3D 15.00 uur.
Eucharistieviering 20.00 uur: Ch. Duynstee. Koor: Impuls
Zaterdag 15 april: Eucharistieviering 21.30 uur Ch. Duynstee. Koor Liriko.
Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.
Zondag 16 april: Eucharistieviering 11.00 uur. E. Clarenbeek. Koor Impuls.
Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.
Na de Paaswake en de viering op 1e Paasdag is er in de Pax Christikerk gelegenheid om elkaar Zalig Pasen te wensen en het glas te heffen op het nieuwe leven.
1e Paasdag is er uiteraard ook koffie/thee en zullen er hapjes zijn.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen of die thuis verpleegd wordt en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.