WILLIBRORD ACTUEEL 16-04-2017

Jaargang 10, nr. 33

16-04-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Paaszaterdag 15 april : Eucharistieviering in de grote zaal met medewerking van het Willibrordkoor 18.00 uur. J. de Lange en J. v.d. Zande
H. Lucaskerk: Zaterdag 15 april: Stille Zaterdag 19.00 uur: Woord en Communieviering C Koeleman. Gezinsviering met koor: Okido. Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.
Zondag 16 april: 1e Paasdag 9.30 uur: Eucharistieviering CH Duynstee. Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zaterdag 15 april: Eucharistieviering 21.30 uur Ch. Duynstee. Koor Liriko. Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.
Zondag 16 april: Eucharistieviering 11.00 uur. E. Clarenbeek. Koor Impuls. Deurcollecte Henk Erdhuizen, Bolivia.
Na de Paaswake en de viering op 1e Paasdag is er in de Pax Christikerk gelegenheid om elkaar Zalig Pasen te wensen en het glas te heffen op het nieuwe leven.1e Paasdag is er uiteraard ook koffie/thee en zullen er hapjes zijn.

DEZE WEEK
Paasmandjeszegen, dit is een gebruik dat met name in Oost Europa heel bekend is. Mensen bieden in een mandje een aantal paas- etenswaren aan. De zegening vindt plaats in de Basiliek op paaszaterdag om 12.00 uur door pastor Charles Duynstee.

Opening tentoonstelling Chung – Hsi Han op zaterdag 15 april in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95, ( tel. 010 – 434 78 87)
Chung-Hsi Han (1958 Den Haag) is na een verblijf van vierenhalf jaar in Nepal zo onder de indruk van de natuur dat hij besluit iets met dat gevoel te doen. Hij volgt de avondopleiding kunstacademie (1993-997) en verruilt zijn beroep als civiel ingenieur voor dat van parttime wiskundedocent. Hij exposeert sindsdien regelmatig en mocht ook een FVBK basisstipendium ontvangen “In zijn werk is hij op zoek naar de laag achter het zichtbare, het onbenoembare. Met schilderen, het werken met olieverf en pigmenten, heeft hij het meeste ‘uit te zoeken’. Dat maakt het spannend, maar het tekenen is hem eigener en hij valt er steeds vaker op terug” (Inez van der Spek). In de Windwijzer laat hij zowel schilderijen als tekeningen zien. De expositie wordt om 16.00 uur geopend door Inez van der Spek, schrijfster.
Muzikale omlijsting door Nico Pattiwael, saxofoon en Chung – Hsi Han, gitaar. Inloop vanaf 15.30 uur.

Cantors gevraagd
Voor zondag 23 april en zondag 30 april worden weer cantors gevraagd om de samenzang tijdens de vieringen te ondersteunen. Graag om 10.30 uur in de Pax Christi kerk aanwezig zijn in verband met het inoefenen van de liederen.

Inzamelactie Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood
Op zaterdag 13 mei vindt in Vlaardingen de kledinginzamelingsactie plaats van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt dan kleding en ander textiel dat u niet meer gebruikt tussen 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij de Pax Christikerk (naast Kerkcentrum Holy).Voor Vlaardingen centrum Lucas kerk is de inzameling bij de Bethel kerk en de Ichtus kerk. Graag inleveren in goed gesloten zakken welke makkelijk te verplaatsen zijn. De opbrengst van de kleding gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een steunproject voor 500 families welke nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood, na de aardbeving van 2015
Er is een voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen maar er is nog veel steun nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug kunnen naar hun ‘oude’ dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid aldaar, een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een toekomst hebben. Deze inzamelingsactie willen wij van harte bij u aanbevelen.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Cantatedienst Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 op zondag 23 april, aanvang 17:00 uur
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Du Hirte Israel, höre’, BWV 104, J.S.Bach (1685-1750)
Het cantatejaar 2017 gaat op zondag 23 april in Vlaardingen van start met een bijzondere cantate. BWV 104 (Du Hirte Israel, höre) wordt algemeen beschouwd als een van Bach’s mooiste cantates. De muziek van Bach wordt in Nederland hoog gewaardeerd en veelvuldig uitgevoerd. Toch zijn er muziekliefhebbers die niet zo van Bach’s muziek houden en zijn muziek minder toegankelijk vinden. Wanneer u denkt tot die laatste categorie te horen moet u beslist komen luisteren naar deze cantate. Deze cantate is ook bijzonder omdat het van begin tot het eind eenzelfde pastorale sfeer ademt. Het is een volmaakt kunstwerk, een compositie uit één stuk, met als muzikale hoogtepunten het openingskoor en de bas-aria. De boodschap van deze cantate wordt bondig weergegeven door het begin van de evangelielezing;“Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen……”. Een boodschap van alle tijden.
Naast de cantate zal worden uitgevoerd het motet ‘Nunc Dimittis’ opus 69 nr. 1 van Felix Mendelssohn (1809- 1847) De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Arco Mandemaker (tenor) en Andreas Goetze (bas). De algehele muzikale leiding heeft Arjen Leistra. Voorganger is ds. Guus Fröberg.
Stichting Cantates Vlaardingen – www.cantatesvlaardingen.nlinfo@cantatesvlaardingen.nl

Film ‘An’ in De Windwijzer
Op vrijdag 28 april wordt in De Windwijzer om 20.00 uur de Japanse film ‘An’ (A Sweet Taste of Life) vertoond. An is een Japanse lekkernij, gemaakt van een puree van zoete bonen. Sentaro heeft een eettentje waar hij koekjes van An maakt en verkoopt. De zaak loopt niet geweldig, wat alles te maken heeft met de plichtmatige wijze waarop Sentaro zijn zaakje runt. Dan biedt een oud vrouwtje haar hulp aan. Sentaro voelt er aanvankelijk niets voor, tot ze An voor hem klaarmaakt en het hem laat proeven. Tokue komt in dienst en de zaak bloeit op. Maar Tokue heeft een geheim: haar handen zijn misvormd door lepra en ze heeft haar leven in afzondering doorgebracht. Kan ze haar baantje behouden als haar geheim aan het licht komt? An is een warme feel-good-movie, waarin Tokue de levens van de mensen om haar heen verandert.
Ondertussen stelt de film ook de positie van leprozen aan de kaak; het is nog maar 10 jaar geleden dat mensen met deze ziekte gedwongen werden om in quarantaine te leven, ook al waren ze inmiddels al lang genezen.
De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. Toegangsprijs van € 5,- per persoon.

De Windwijzer: Cursus ‘Een held met je geld’
Onder de titel ‘Een held met je geld’ bieden de stichtingen Minters, Elckerlyc en SchuldHulpMaatje Vlaardingen een cursus van drie bijeenkomsten aan voor jongvolwassenen (20+). Deze organisaties merken dat de zelfredzaamheid op financieel gebied onder deze groep nog wel eens te wensen overlaat. Voor velen is het moeilijk om financieel te plannen en uit te komen met het inkomen. In een laagdrempelige cursus wordt er op drie ochtenden stilgestaan bij zaken als budgettering, administratie, goedkoop leven, de verleidingen van de reclame en het voorkomen en oplossen van schulden. De cursus wordt gehouden in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen en wordt gegeven door medewerkers van Minters, Elckerlyc en SchuldHulpMaatje. Er kunnen aan de cursus maximaal 12 deelnemers meedoen. Deelname is gratis. Ook de cursusmap en de thee/ koffie tijdens de cursus zijn gratis. Kinderoppas is beschikbaar. Men kan zich uitsluitend opgeven voor alle drie de bijeenkomsten. De drie bijeenkomsten zijn op woensdag 3, 10 en 24 mei, van 9.30 – 11.30 uur. Opgave via: info@dewindwijzer.nl. (graag ook opgeven of en hoeveel kinderen er meekomen, plus leeftijd(en) Inlichtingen bij: Renee Broekhuis (tel. 010 – 4355000) of Anouk van Oord (tel. 06 – 24693387)

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 22 april; Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 23 april: 9.30 uur; Woord- en Communieviering. Parochiaan. Koor Willibrord.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk: Zondag 23 april: 11.00 uur: Eucharistieviering; CH. Duynstee; Samenzang; cantors.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen of die thuis verpleegd wordt en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.