WILLIBRORD ACTUEEL 23-04-2017

Jaargang 10, nr. 34

23-04-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: zaterdag 22 april; Geen viering.
H. Lucaskerk: zondag 23 april: 9.30 uur; Woord- en Communieviering. Parochiaan. Koor Willibrord.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; zondag 23 april: 11.00 uur: Eucharistieviering; CH. Duynstee; Samenzang; cantors.

DEZE WEEK
Cantors gevraagd
Voor zondag 23 april en zondag 30 april worden weer cantors gevraagd om de samenzang tijdens de vieringen te ondersteunen. Graag om 10.30 uur in de Pax Christi kerk aanwezig zijn in verband met het inoefenen van de liederen.

Cantatedienst Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 op zondag 23 april, aanvang 17:00 uur
Uitgevoerd wordt de cantate ‘Du Hirte Israel, höre’, BWV 104, J.S.Bach (1685-1750)
Het cantatejaar 2017 gaat op zondag 23 april in Vlaardingen van start met een bijzondere cantate. BWV 104 (Du Hirte Israel, höre) wordt algemeen beschouwd als een van Bach’s mooiste cantates. De muziek van Bach wordt in Nederland hoog gewaardeerd en veelvuldig uitgevoerd. Toch zijn er muziekliefhebbers die niet zo van Bach’s muziek houden en zijn muziek minder toegankelijk vinden. Wanneer u denkt tot die laatste categorie te horen moet u beslist komen luisteren naar deze cantate. Deze cantate is ook bijzonder omdat het van begin tot het eind eenzelfde pastorale sfeer ademt. Het is een volmaakt kunstwerk, een compositie uit één stuk, met als muzikale hoogtepunten het openingskoor en de bas-aria. De boodschap van deze cantate wordt bondig weergegeven door het begin van de evangelielezing;“Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen……”. Een boodschap van alle tijden.
Naast de cantate zal worden uitgevoerd het motet ‘Nunc Dimittis’ opus 69 nr. 1 van Felix Mendelssohn (1809- 1847) De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Arco Mandemaker (tenor) en Andreas Goetze (bas). De algehele muzikale leiding heeft Arjen Leistra. Voorganger is ds. Guus Fröberg.
Stichting Cantates Vlaardingen – www.cantatesvlaardingen.nlinfo@cantatesvlaardingen.nl

Viering Patroonsfeest van onze parochie De Goede Herder op 6 mei a.s.
We doen dat deze keer in de St. Jan de Doper – Visitatiekerk in Schiedam (Mgr. Nolenslaan 99).
Voorafgaand aan de gebedsviering van 17.00 uur is er vanaf 16.30 uur de mogelijkheid om koffie of thee te drinken. Tijdens de viering zingt een gelegenheidskoor. Om 18.00 uur worden we getrakteerd op soep en broodjes. Om 19.00 uur verdiepen we ons in de zeven Ik- ben- woorden uit het evangelie van Johannes, aan de hand van YouTube- filmpjes. In de weken erna gaan de deelgemeenschappen met deze Ik- ben- woorden immers aan de slag. Om 20.30 sluiten we het patroonsfeest af met een hapje en een drankje. WELKOM!!
Film ‘An’ in De Windwijzer
Op vrijdag 28 april wordt in De Windwijzer om 20.00 uur de Japanse film ‘An’ (A Sweet Taste of Life) vertoond. An is een Japanse lekkernij, gemaakt van een puree van zoete bonen. Sentaro heeft een eettentje waar hij koekjes van An maakt en verkoopt. De zaak loopt niet geweldig, wat alles te maken heeft met de plichtmatige wijze waarop Sentaro zijn zaakje runt. Dan biedt een oud vrouwtje haar hulp aan. Sentaro voelt er aanvankelijk niets voor, tot ze An voor hem klaarmaakt en het hem laat proeven. Tokue komt in dienst en de zaak bloeit op. Maar Tokue heeft een geheim: haar handen zijn misvormd door lepra en ze heeft haar leven in afzondering doorgebracht. Kan ze haar baantje behouden als haar geheim aan het licht komt? An is een warme feel-good-movie, waarin Tokue de levens van de mensen om haar heen verandert.
Ondertussen stelt de film ook de positie van leprozen aan de kaak; het is nog maar 10 jaar geleden dat mensen met deze ziekte gedwongen werden om in quarantaine te leven, ook al waren ze inmiddels al lang genezen.
De Windwijzer bevindt zich aan de Schiedamseweg 95. Toegangsprijs van € 5,- per persoon.

ACTUELE MEDEDELINGEN
De Windwijzer: Cursus ‘Een held met je geld’
Onder de titel ‘Een held met je geld’ bieden de stichtingen Minters, Elckerlyc en SchuldHulpMaatje Vlaardingen een cursus van drie bijeenkomsten aan voor jongvolwassenen (20+). Deze organisaties merken dat de zelfredzaamheid op financieel gebied onder deze groep nog wel eens te wensen overlaat. Voor velen is het moeilijk om financieel te plannen en uit te komen met het inkomen. In een laagdrempelige cursus wordt er op drie ochtenden stilgestaan bij zaken als budgettering, administratie, goedkoop leven, de verleidingen van de reclame en het voorkomen en oplossen van schulden. De cursus wordt gehouden in De Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 te Vlaardingen en wordt gegeven door medewerkers van Minters, Elckerlyc en SchuldHulpMaatje. Er kunnen aan de cursus maximaal 12 deelnemers meedoen. Deelname is gratis. Ook de cursusmap en de thee/ koffie tijdens de cursus zijn gratis. Kinderoppas is beschikbaar. Men kan zich uitsluitend opgeven voor alle drie de bijeenkomsten. De drie bijeenkomsten zijn op woensdag 3, 10 en 24 mei, van 9.30 – 11.30 uur. Opgave via: info@dewindwijzer.nl. (graag ook opgeven of en hoeveel kinderen er meekomen, plus leeftijd(en) Inlichtingen bij: Renee Broekhuis (tel. 010 – 4355000) of Anouk van Oord (tel. 06 – 24693387)

Bedevaarten naar Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux- Comité- Bisdom- Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
– Een eendaagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017. Kosten slechts € 54
– Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei 2017.
Kosten slechts € 260.
Tot slot de tweedaagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017. Kosten € 119
Voor opgave en verdere informatie Mw. A.W. Opstal- Ammerlaan tel 015- 3693148 paula_opstal@hotmail.com
Dhr. G.J. de Bruijn; tel: 070-3205872 email: gerard.debruijn@planet.nl
Voor meer informatie: zie de website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Inzamelactie Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood
Op zaterdag 13 mei vindt in Vlaardingen de kledinginzamelingsactie plaats van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt dan kleding en ander textiel dat u niet meer gebruikt tussen 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij de Pax Christikerk (naast Kerkcentrum Holy).Voor Vlaardingen centrum Lucas kerk is de inzameling bij de Bethel kerk en de Ichtus kerk. Graag inleveren in goed gesloten zakken welke makkelijk te verplaatsen zijn. De opbrengst van de kleding gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een steunproject voor 500 families welke nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood, na de aardbeving van 2015
Er is een voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen maar er is nog veel steun nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug kunnen naar hun ‘oude’ dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid aldaar, een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een toekomst hebben. Deze inzamelingsactie willen wij van harte bij u aanbevelen.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 29 april; Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 30 april: 9.30 uur; Woord- en Communieviering; C. Koeleman; Samenzang Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 30 april: 11.00 uur:; Eucharistieviering; H.Egging; Samenzang cantors; Deurcollecte la Granja.

ZIEKENBEZOEK
Weet u dat iemand uit de parochie in het ziekenhuis is opgenomen voor langer dan drie dagen of die thuis verpleegd wordt en prijs stelt op bezoek vanuit de kerk? Laat dit dan a.u.b. aan ons weten.
Voor de Lucas aan mevr. R. van Dorp (010-4344106) of aan Jacqueline Kroeze tel: 010- 4350747.
Voor de Pax aan mevr. M. v.d. Nol (010- 4748007).
Het is heel belangrijk dat parochianen tijdens hun ziek zijn niet vergeten worden.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.