WILLIBRORD ACTUEEL 30-04-2017

Jaargang 10, nr. 35

30-04-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 29 april; Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 30 april: 9.30 uur; Woord- en Communieviering; C. Koeleman; Samenzang
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 30 april: 11.00 uur:; Eucharistieviering; H.Egging; Samenzang cantors; Deurcollecte la Granja.

DEZE WEEK
Cantors gevraagd: Voor zondag 23 april en zondag 30 april worden weer cantors gevraagd om de samenzang tijdens de vieringen te ondersteunen. Graag om 10.30 uur in de Pax Christi kerk aanwezig zijn in verband met het inoefenen van de liederen.

Muziekvoorstelling ‘Bevroren tranen’ – 4 mei, 21.00 uur in de Windwijzer, Schiedamseweg.
Maarten Peters schrijft en zingt liederen om te herdenken, om stil te staan, om terug te kijken maar ook zeker om vooruit te kijken. Maarten schrijft en zingt sinds 1999 elk jaar een nieuw lied voor herdenkingen groot en klein, zoals die op 4 mei op Kamp Westerbork en de Leusderhei en in 2016 tijdens de Nationale Herdenking op de Erebegraafplaats in Loenen. Hij heeft deze mooie poëtische liedjes verzameld onder de titel Bevroren tranen. Het zijn gezongen verhalen, als kleine monumentjes in een decor van beeldcollages en filmpjes met daarin verwerkt beelden van de bevrijding. Er is aandacht voor de monumenten in Vlaardingen zoals het Geuzenmonument maar ook het Wellington monument en het programma wil iets vertellen over de mensen die hier worden herdacht.
De voorstelling Bevroren tranen wil extra luister bijzetten aan de 4 mei herdenking in Vlaardingen.
Zo ontstaat er een waarachtige betrokken en ook unieke voorstelling.
Informatie:www.bevrorentranen.nl;www.facebook.com/bevrorentranen. Aanvang: 21.00 uur Toegang: vrije gift.

Komende 4 mei zal tijdens de herdenkingsbijeenkomst namens de ‘Verzamelde Kerken van Vlaardingen’ –waar de Willibrord deelgemeenschap deel van uitmaakt- een krans worden gelegd bij het monument op het Verploegh Chasséplein.

Viering Patroonsfeest van onze parochie De Goede Herder op 6 mei a.s.
We doen dat deze keer in de St. Jan de Doper – Visitatiekerk in Schiedam (Mgr. Nolenslaan 99).
Voorafgaand aan de gebedsviering van 17.00 uur is er vanaf 16.30 uur de mogelijkheid om koffie of thee te drinken. Tijdens de viering zingt een gelegenheidskoor. Om 18.00 uur worden we getrakteerd op soep en broodjes. Om 19.00 uur verdiepen we ons in de zeven Ik- ben- woorden uit het evangelie van Johannes, aan de hand van YouTube- filmpjes. In de weken erna gaan de deelgemeenschappen met deze Ik- ben- woorden immers aan de slag. Om 20.30 sluiten we het patroonsfeest af met een hapje en een drankje. WELKOM!!

ACTUELE MEDEDELINGEN
‘Ik ben’-weken
In het kader van de “Ik-ben-weken”, waarover u in ‘Kerk aan de Waterweg’ hebt kunnen lezen, vinden er in alle zeven kerken van de parochie in de periode 6 – 21 mei bezinningen plaats rond één van de zeven “Ik ben”-woorden van Jezus.
Op zondag 14 mei willen wij ons in de Pax Christikerk om 9.45 uur voorafgaand aan de viering, .o.l.v Lidwien Meijer verdiepen in Jezus’ uitspraak ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Weer opstaan, kracht krijgen om verder te gaan; een nieuwe weg misschien, een nieuw leven. Velen hebben zo’n impuls ooit ervaren. Daarover willen we mekaar vertellen. En over ons geloof in de liefde Gods, die ons en Jezus doet leven over de dood heen.
Op zondag 21 mei willen we ons in de Lucaskerk om 10.45 uur na de viering o.l.v Kees Koeleman verdiepen in Jezus’ uitspraak:‘Ik ben het brood des levens’. Zijn woorden zijn woorden van eeuwig leven. Ze zijn het voedsel voor de ziel, dat wij broodnodig hebben om voort te gaan op de weg die Hij ons wijst. Hij geeft ons levenskracht om hem na te volgen:weldoende rondgaan, geloven metterdaad. In beide kerken liggen intekenlijsten voor beide zondagen. Wij hopen dat veel mensen zich voor één of beide geloofsgesprekken aanmelden. Aan de hand van afbeeldingen en uitspraken wordt u uitgenodigd om iets te vertellen over uw ervaringen m.b.t deze ‘Ik ben’-woorden.

Bedevaarten naar Banneux
Ieder jaar organiseert het Banneux- Comité- Bisdom- Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
– Een eendaagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017. Kosten slechts € 54
– Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei 2017.
Kosten slechts € 260.
Tot slot de tweedaagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017. Kosten € 119
Voor opgave en verdere informatie Mw. A.W. Opstal- Ammerlaan tel 015- 3693148 paula_opstal@hotmail.com
Dhr. G.J. de Bruijn; tel: 070-3205872 email: gerard.debruijn@planet.nl
Voor meer informatie: zie de website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Inzamelactie Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood
Op zaterdag 13 mei vindt in Vlaardingen de kledinginzamelingsactie plaats van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. U kunt dan kleding en ander textiel dat u niet meer gebruikt tussen 10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij de Pax Christikerk (naast Kerkcentrum Holy).Voor Vlaardingen centrum Lucas kerk is de inzameling bij de Bethel kerk en de Ichtus kerk. Graag inleveren in goed gesloten zakken welke makkelijk te verplaatsen zijn.
De opbrengst van de kleding gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een steunproject voor 500 families welke nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood, na de aardbeving van 2015
Er is een voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen maar er is nog veel steun nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug kunnen naar hun ‘oude’ dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid aldaar, een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een toekomst hebben. Deze inzamelingsactie willen wij van harte bij u aanbevelen.

‘Drempels over’: waardig leven en waardig sterven
Een groeiend aantal mensen wil zelf bepalen wanneer het tijdstip van sterven is aangebroken, ook wanneer er geen sprake is van uitzichtloos lijden en euthanasie om die reden niet toegestaan is. D66 heeft stappen gezet naar een wetgeving waarin de stervenshulp aan deze mensen juridisch geregeld wordt. Daarom is er de laatste tijd veel te doen over het begrip ‘voltooid leven’. In het kader van ‘Drempels over’ wordt op woensdag 17 mei een avond georganiseerd over het thema ‘Waardig leven, waardig sterven’. Sprekers zijn dr. Jean Jacques Suurmond (Theoloog, columnist, pastor) en dr. Ton Vink (Filosoof, schrijver, Eindredacteur van Filosofie @ Praktijk.)In het discussiepanel zullen drs. J. van Groningen (huisarts), drs. L.J. van den Doel (SCEN-arts) en mw, Loes van Hutten (sociaal wijkteam) plaatsnemen, evenals de sprekers. Daarnaast hopen we op de eigen inbreng van de bezoekers. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en wordt gehouden in het Lyceum Vos, Koninginnelaan 771.. Toegang is gratis, na afloop is er een collecte voor de kosten.
Drempels over is het samenwerkingsverband tussen kerken in Holy, dat vanuit de kerk met de hele samenleving in gesprek wil over thema’s die actueel zijn en iedereen bezighouden.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 6 mei: Geen viering.
H. Lucaskerk: Zondag 7 mei: 9.30 uur; Eucharistieviering; H. Egging; Samenzang;
Roepingenzondag met deurcollecte; Wereldwinkel
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed.
Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 7 mei: 11.00 uur:; Eucharistieviering; CH Duijnstee. Koor Liriko; Kinderwoorddienst/ 10+; Roepingenzondag met deurcollecte; Annesty International.

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.