WILLIBRORD ACTUEEL 21-05-2017

Jaargang 10, nr. 38

21-05-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 20 mei: 18.00 uur; Woord- en Communieviering; C.Siebel.
H. Lucaskerk: Zondag 21 mei: 9.30 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman, samenzang.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 21 mei: 11.00 uur; Woord- en Communieviering 3D Gezinsviering met koor Okido. Deurcollecte la Granja.

DEZE WEEK
Leesinfo. Het nieuwe bisdomblad is verschenen. Zij liggen weer op de bekende infoplekken.
U kunt gerust de krant meenemen om die thuis op uw gemak te lezen.

De musical Maria in de Stadsgehoorzaal op 10 juni 2017
In diverse kerken heeft het Pauluskoor al liederen uit de musical Maria laten horen. Zo ook in de Pax- Christi Kerk.
Dit was om spelers, zangers en medewerkers te vinden. Dat is gelukt en inmiddels is het zover: de musical gaat opgevoerd worden in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen.
Hoofdtitel : De musical Maria
Subtitel : De kracht van de liefde
Uitvoering : 10 juni 2017 in De Stadsgehoorzaal Vlaardingen, Schiedamseweg 51, Vlaardingen
Website : https://stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/de-musical-maria
Aanvangstijd : 20.00 uur (Deuren theater zijn vanaf 19.00 uur open)
Kosten : Prijsstelling van de toegangskaartjes is € 15,00
De uitvoering zal worden bijgewoond door Burgermeester Annemiek Jetten van Vlaardingen.
De kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsgehoorzaal, telefonisch 010-4340500 of via internet: stadsgehoorzaal.nl

Programma: Liduinafeest Zondag 21 mei 2017
10.30 uur: Eucharistieviering in de Liduinabasiliek, Singel 104 te Schiedam.
12.00 uur: Koffie en thee in de Wilgenburg (achter de basiliek)
13.15 uur: Gebedsdienst in de basiliek rond de ik- ben- woorden uit het Johannesevangelie.
14.00 uur: Processie door Schiedam met de relieken van Liduina met om ca. 14.30 uur een korte oecumenische gebedsdienst in de Grote of St. Janskerk.
15.30 uur: Afsluitend gebedsmoment in de Liduinabasiliek.
15.45 uur: Ontmoeting met een broodje in de Wilgenburg. Cantatedienst Bethelkerk Vlaardingen;

God aanwezig in ons vieren.
Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept. Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden? Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het vieren van ons geloof. Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan en er zijn momenten, waarop in kleine kring gevierd wordt. De avonden zijn op maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni van 19.30- 21.45 uur. (inloop vanaf 19.15) in Pax Christi kerk en worden begeleid door pastor Henri Egging.
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Pax Christi- en de H. Lucaskerk.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vormelingen naar de zusters van Moeder Theresa.
In het kader van de voorbereiding voor het sacrament van het vormsel, gaan we met de vormelingen op 11 en 25 juni (ze kunnen kiezen uit één van deze data) naar de zusters van Moeder Theresa in Rotterdam. De jongeren gaan de zusters helpen bij het verzorgen van maaltijden aan dak – en thuislozen. En met helpen bedoelen we echt helpen: eten helpen klaarmaken, opdienen, afruimen en natuurlijk afwassen. Op deze manier ervaren ze wat het is om dienstbaar te zijn aan minder bedeelden. Op deze middagen verzorgen ze twee maaltijden. Dat wordt dus doorwerken. Het is elke keer de gewoonte om houdbare etenswaren mee te nemen. U kunt daar ook bij helpen. Vanaf komende zondag staat er een krat in de hal, waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw gaven op de juiste plek (bij de zusters van moeder Theresa) terecht komen.

Dauwtrappen: In Vlaardingen doen we al jaren mee aan deze traditie op Hemelvaartsdag. De wandeling start om 7 uur in de ochtend, als de dauw nog net te vinden is Die wandeling duurt ongeveer anderhalf uur in de mooie natuur van de Broekpolder. Onderweg staan we enkele minuten stil voor een meditatief moment en hij eindigt bij watersportvereniging De Bommeer, waar we afsluiten met een kopje koffie of thee en voor wie wil een heerlijk stuk zelfgebakken appeltaart. Start op donderdag 25 mei om 07.00 uur bij sportcentrum Polderpoort in de Broekpolder, Watersportweg11, Vlaardingen. De wandeling duurt tot circa 9.30 uur, voldoende op tijd om daarna de Hemelvaartsviering in de Pax Christikerk bij te wonen. Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Pax Christi – en H. Lucaskerk.
Consumpties zijn voor eigen rekening en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Kerk met stip – Bakken voor de gedetineerden in De Schie (gevangenis en huis van bewaring)
Pinksteren 2016 hebben de gevangenen niet alleen een Pinkstergroet ontvangen maar werd er ook door parochianen van de Pax Christikerk Cake en Koek gebakken. Na de kerkdienst konden de gedetineerden van al het lekkers genieten. Dit werd enorm gewaardeerd. Daarom willen wij u ook dit jaar vragen om iets voor de mannen in de Schie iets te bakken. Alleen houden we dit jaar de actie een week eerder, op zaterdag 27 mei, omdat de katholiek geestelijk verzorger, Frank Kazenbroot, met Pinksteren niet aanwezig is. Maar ook een week eerder, in afwachting van het feest van Pinksteren zal men een traktatie vanuit de Parochie bijzonder waarderen.
Gebak dat niet persé in de koeling bewaard moet worden b.v. cake, koek, boterkoek, koekjes is het handigst.
Als u niet wilt bakken mag u natuurlijk ook iets uit de winkel brengen. Als u wilt bakken laat u dit s.v.p. voor 24 mei weten aan Bea Smulders email: louisenbea.smulders@hotmail.com of telefoon 010 4750816.
Al het lekkers kunt u afgeven op donderdagavond 25 mei of op vrijdag 26 mei vanaf 16.00 uur bij Bea Smulders, Jan de Oudelaan 5 in Vlaardingen. Mede namens de gedetineerden in De Schie en de vrijwilligers bij voorbaat dank voor uw medewerking en blijk van belangstelling.

Filmavond : ‘l Avenir, vrijdag 26 mei 20.00 uur in de Windwijzer, Schiedamseweg 95 te Vlaardingen
Wat te doen als je man je in de steek laat? De onzekere toekomst die volgt is juist iets om te omarmen in plaats van te smoren, laat Mia Hansen-Løve zien in haar prachtige L’avenir. Plots wankelt het rustige leven van filosofiedocent Nathalie, even subtiel als krachtig gespeeld door Isabelle Huppert.
Toegang 5 euro

25-jarig Priesterfeest Pater Avin Kunnekkadan op zaterdag 27 mei.
Iedereen is van harte welkom bij de viering van het 25-jarig priesterfeest van Pater Avin. Het programma begint om 17.00 uur met een eucharistieviering. Na de viering is er een eenvoudige maaltijd. Daarna wordt een film vertoond (ca 20 min.) over de priesterwijding van Pater Avin in India. Tenslotte een toespraak en beeldpresentatie over MISSIE: Verleden, Heden,Toekomst. Ca 21.30 uur eindigt het feest dat plaatsvindt in de Petrus en Pauluskerk, Andreasplein1 in Maassluis. Bezoekers die moeilijk ter been zijn kunnen afgezet worden bij de ingang van de kerk. Parkeren kunt u niet achter de kerk, maar bij het gezondheidsgebouw De Vloot of bij winkelcentrum Koningshoek, gelegen aan de Uiverlaan.
Het is zeer gewenst dat u zich voor 10 mei aanmeldt voor dit feest via e-mail: eysinksmeets@hotmail.com of via het secretariaat Pax Christi 010-4741790 maandag tussen 13.00 uur en 15.00 uur.

Pater Avin wil geen persoonlijke cadeaus, maar stelt een gift zeer op prijs. Met een bijdrage voor de opleiding van een missionaris om het missiewerk internationaal voort te zetten, doet u Pater Avin een heel groot plezier.
U kunt uw gift doneren in de doos in de hal of via bankrekening: NL95 INGB 0656 5654 11 t.n.v. missieprocuur SVD Teteringen. Onder vermelding van ‘cadeau Avin priesterjubileum 27 mei 2017. Alvast dank voor uw gift.

Zondag 28 mei: Cantate ‘Wer da gläubet und getauft wird’, BWV 37, J.S.Bach (1685-1750)
Op 28 mei wordt in Vlaardingen de tweede cantate van dit seizoen uitgevoerd. Drie dagen na Hemelvaart ligt het voor de hand om te kiezen voor BWV 37 “Wer da gläubet und getauft wird”. Bach componeerde deze cantate op zijn eerste Hemelvaart in Leipzig in 1723. Uiteindelijk zou dit de eerste van in totaal vier hemelvaartcantates worden. Het werd uiteraard een feestelijke cantate, maar met een bescheiden bezetting; strijkers, continuo en twee hobo’s d’amore. Van de verschillende delen springen er muzikaal gezien twee uit; een prachtig openingskoor en een duet met alt en sopraan.De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26; aanvang 17:00 uur.
De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Esther Ree (sopraan), Annette Vermeulen (alt), Arco Mandemaker (tenor) en Andreas Goetze (bas). De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte.
Contact Stichting Cantates Vlaardingen www.cantatesvlaardingen.nl of e-mail: info@cantatesvlaardingen.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag 27 mei: 18.00 uur;
H. Lucaskerk: Hemelvaartsdag: Viering in de Pax Christikerk, Lucaskerk gesloten.
Zondag 28 mei: 9.30 uur; Woord- en Communieviering; parochiaan; koor Willibrord; Kerkcollecte Nederlandse Missionarissen
Pax Christikerk; Donderdag 25 mei; Hemelvaartsdag; 11.00 uur; Woord- en Communieviering C. Koeleman. Samenzang, cantors
Zondag 28 mei: 11.00 uur; Eucharistieviering; H. Egging. Koor: Impuls. Kerkcollecte Nederlandse Missionarissen.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.