WILLIBRORD ACTUEEL 28-05-2017

Jaargang 10, nr. 39

28-05-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 27 mei: Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 28 mei: 9.30 uur; Woord- en Communieviering; parochiaan; koor Willibrord; Kerkcollecte Nederlandse Missionarissen
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 28 mei: 11.00 uur; Eucharistieviering; H. Egging. Koor: Impuls. Kerkcollecte Nederlandse Missionarissen.

DEZE WEEK
Leesinfo. Het nieuwe bisdomblad is verschenen. Zij liggen weer op de bekende infoplekken.
U kunt gerust de krant meenemen om die thuis op uw gemak te lezen.

De musical Maria in de Stadsgehoorzaal op 10 juni 2017
In diverse kerken heeft het Pauluskoor al liederen uit de musical Maria laten horen. Zo ook in de Pax- Christi Kerk.
Dit was om spelers, zangers en medewerkers te vinden. Dat is gelukt en inmiddels is het zover: de musical gaat opgevoerd worden in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen.
Hoofdtitel : De musical Maria
Subtitel : De kracht van de liefde
Uitvoering : 10 juni 2017 in De Stadsgehoorzaal Vlaardingen, Schiedamseweg 51, Vlaardingen
Website : https://stadsgehoorzaal.nl/voorstelling/de-musical-maria
Aanvangstijd : 20.00 uur (Deuren theater zijn vanaf 19.00 uur open)
Kosten : Prijsstelling van de toegangskaartjes is € 15,00
De uitvoering zal worden bijgewoond door Burgermeester Annemiek Jetten van Vlaardingen.
De kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de Stadsgehoorzaal, telefonisch 010-4340500 of via internet: stadsgehoorzaal.nl

In de Lucaskerk wordt op zondag 28 mei weer aandacht gevraagd voor zaken die Amnesty International wereldwijd bepleit.
In Iran strijdt Mevrouw Atena Aemi op vreedzame wijze tegen de doodstraf en zit hiervoor zeven jaar in de gevangenis en maakt het slecht. Ook haar twee zussen zitten voor hetzelfde in de gevangenis.

In Egypte was de non-gouvernementale organisatie Al Nadeem actief. Men zette zich in voor de slachtoffers van marteling en geweld in Egypte. Deze organisatie is gestopt door de overheid. Een rechtszaak om dit te voorkomen werd niet afgewacht. Het besluit gaat in tegen de Egyptische grondwet van 2014.

Voor deze twee zaken liggen brieven klaar om mee te nemen.

Een brief voor de ambassade van Iran in Den Haag kunt u op het kerkplein ondertekenen om zo van onze kant te pleiten voor de onmiddellijke vrijlating van mevrouw Atena Aemi en haar zussen.

God aanwezig in ons vieren.
Als je met enige regelmaat naar de kerk gaat, wil je ook wel iets meer weten over wat we vieren. Het gaat daarbij niet op de eerste plaats om feitenkennis. Wij proberen op deze avonden de eigen ‘taal’ van symbolen en rituelen beter te leren verstaan. Daardoor kan onze eigen beleving van liturgie worden verdiept. Wij staan stil bij wat symbolen en rituelen ons te zeggen hebben, in ons dagelijks leven en in vieringen in de kerk. Hoe kunnen we Gods aanwezigheid ervaren in het Woord, in de sacramenten? Hoe ontmoeten wij God en elkaar bij ons zingen en ons bidden? Drie avonden om nog meer vreugde te beleven aan het vieren van ons geloof. Op verschillende manieren wordt geoefend in symbolisch denken: door stil te staan bij symbolen in het dagelijks leven en in de liturgie. Er wordt gewerkt aan de hand van leesteksten en werkbladen. Er worden oefeningen gedaan en er zijn momenten, waarop in kleine kring gevierd wordt. De avonden zijn op maandagavond 22 mei, 29 mei en 19 juni van 19.30- 21.45 uur. (inloop vanaf 19.15) in Pax Christi kerk en worden begeleid door pastor Henri Egging.
Vooraf aanmelden is gewenst, bij voorkeur via het e-mailadres: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de Pax Christi- en de H. Lucaskerk.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vormelingen naar de zusters van Moeder Theresa.
In het kader van de voorbereiding voor het sacrament van het vormsel, gaan we met de vormelingen op 11 en 25 juni (ze kunnen kiezen uit één van deze data) naar de zusters van Moeder Theresa in Rotterdam. De jongeren gaan de zusters helpen bij het verzorgen van maaltijden aan dak – en thuislozen. En met helpen bedoelen we echt helpen: eten helpen klaarmaken, opdienen, afruimen en natuurlijk afwassen. Op deze manier ervaren ze wat het is om dienstbaar te zijn aan minder bedeelden. Op deze middagen verzorgen ze twee maaltijden. Dat wordt dus doorwerken. Het is elke keer de gewoonte om houdbare etenswaren mee te nemen. U kunt daar ook bij helpen. Vanaf komende zondag staat er een krat in de hal, waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw gaven op de juiste plek (bij de zusters van moeder Theresa) terecht komen.

Zondag 28 mei: Cantate ‘Wer da gläubet und getauft wird’, BWV 37, J.S.Bach (1685-1750)
Op 28 mei wordt in Vlaardingen de tweede cantate van dit seizoen uitgevoerd. Drie dagen na Hemelvaart ligt het voor de hand om te kiezen voor BWV 37 “Wer da gläubet und getauft wird”. Bach componeerde deze cantate op zijn eerste Hemelvaart in Leipzig in 1723. Uiteindelijk zou dit de eerste van in totaal vier hemelvaartcantates worden. Het werd uiteraard een feestelijke cantate, maar met een bescheiden bezetting; strijkers, continuo en twee hobo’s d’amore. Van de verschillende delen springen er muzikaal gezien twee uit; een prachtig openingskoor en een duet met alt en sopraan.De cantatedienst vindt plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26; aanvang 17:00 uur.
De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons), orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, de solisten Esther Ree (sopraan), Annette Vermeulen (alt), Arco Mandemaker (tenor) en Andreas Goetze (bas). De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte.
Contact Stichting Cantates Vlaardingen www.cantatesvlaardingen.nl of e-mail: info@cantatesvlaardingen.nl

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Pinksterzaterdag 3 juni: 18.00 uur; Woord en Communieviering
H. Lucaskerk: 1e Pinksterdag 4 juni: 9.30 uur Woord en Communieviering C. Koeleman. Samenzang
Deurcollecte Missie en Diaconie
Wereldwinkel
Pax Christikerk; 1e Pinksterdag 4 juni: 11.00 uur Eucharistieviering Ch. Duynstee. Koor Liriko
Deurcollecte Missie en Diaconie

HET SECRETARIAAT

Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010- 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00- 14.30 uur; telefoon 010- 4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl.

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.