WILLIBRORD ACTUEEL 18-06-2017

Jaargang 10, nr. 42

18-06-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag 17 juni: Geen viering
H. Lucaskerk: Zondag 18 juni: 9.30 uur Eucharistieviering H. Egging. Koor The Balance
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 18 juni: Sacramentsdag 11.00 uur Woord en Communieviering 3D. Cantor en samenzang

DEZE WEEK
Concert Vocaal Ensemble Kralingen in de Windwijzer.
Vrijdag 16 juni geeft Vocaal Ensemble Kralingen een kort zomeravondconcert. De aanvang is om 20.00 uur.
Het Ensemble brengt a capella een gevarieerd programma van muziek uit de renaissance, klassieke periode, romantiek, en de twintigste eeuw, maar ook volksmuziek en nog veel meer. Het ensemble staat onder leiding van Robert Verheul, die zelf ook als bas meezingt in het ensemble. Een vrije gift is welkom.
Gaarne aanmelden: via info@dewindwijzer.nl

Zin op Zondag – Het leven is een pelgrimage.
Om te pelgrimeren hoef je niet altijd naar Santiago of Rome te gaan. Ieder pad kan een pelgrimstocht worden, wanneer je het wandelt met je hart. In het kader van Zin op Zondag organiseert de Windwijzer op zondag 18 juni
van 15.00 uur – 16.30 uur een wandeltocht. ( mensen die slecht ter been zijn kunnen in de Windwijzer blijven).
Er wordt om 15.00 uur verzameld in de Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen. Toegang is vrij.
Zin op Zondag is bedoeld voor mensen die verlangend op zoek zijn naar zin in hun bestaan. Vanouds is de zondag de dag waarop daarbij stil gestaan wordt. Zin op Zondag wil naast de gebruikelijke zondagse eredienst een mogelijkheid bieden voor bezinning aan een ieder die zich wil bezinnen.

VORMSEL
Op zondag 18 juni worden diverse jongeren in de Jacobuskerk gevormd. Een grote stap in hun leven en wij wensen
hen veel geluk en wijsheid toe.

DOPEN
Op zondag 18 juni zal pastor Egging tijdens de viering in de Lucaskerk het H. Doopsel toedienen aan Hugo v.d. Knaap. Wij wensen hem en zijn ouders veel geluk en zegen op zijn levensweg.

ACTUELE MEDEDELINGEN

Kerksluiting in de zomer.
In ’t Vaartje en in Kerk aan de Waterweg heeft u waarschijnlijk al gelezen dat in de maanden juli en augustus afwisselend één van beide Vlaardingse kerken is gesloten.
Dit besluit is genomen in overleg en met instemming van het Pastoraal Team van onze parochie.
Concreet betekent dit dat in de maand juli de Pax Christi kerk is gesloten. U bent dan van harte welkom in de H. Lucaskerk.
In de maand augustus is de H. Lucaskerk gesloten. U bent dan van harte welkom in de Pax Christikerk.
De aanvangstijden blijven ongewijzigd.
Wij hopen dat we elkaar, in welke RK kerk van Vlaardingen dan ook, zullen ontmoeten.
Mocht u vervoer nodig hebben dan leest u in deze WA hoe u dat kunt regelen.

Vervoer tijdens de zomermaanden
Is de kerk bij u in de buurt in juli of augustus gesloten en wilt u de viering bijwonen in de andere kerk, dan kunt u, indien nodig, vervoer regelen. U kunt, tijdens deze twee maanden, bellen naar de kerktelefoon 06 29 037 132.

Kerkterras en Kerkterraskoor
Iedereen in Vlaardingen kent het Zomerterras: de laatste 3 weekenden in de zomervakantie staat het Oranjepark bol van muzikale activiteiten.
Dit jaar wordt op 20 augustus om 10.15 uur een oecumenische viering voor jong en oud gehouden op het terrein van het Zomerterras onder de naam Kerkterras.
Deze kerkdienst wordt vormgegeven door de wijkgemeenten Ambacht-Oost, Holy en Centrum-West van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen, H. Lucas en Pax Christikerk, de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, kerk van de Nazarener Vlaardingen en Remonstranten te Vlaardingen
Thema van de viering: ‘All you need is love’.
Aan de dienst werken de band ‘Je zal het maar in huis hebben’ o.l.v. Ruud Halkes en het kerkterraskoor onder leiding van Jaap van Toor mee.
Wie wil er een keer op het zomerterras zingen?
Er wordt drie keer één uur gerepeteerd voor dit kerkterraskoor.
Dinsdag 1, 8 en 15 augustus van 20.00 uur tot 21.00 uur in de Bethelkerk.
Wie mee wil doen met het kerkterraskoor moet zich opgeven bij:
ds. Guus A.V. Fröberg: predikant@ambachtoost.nl of tel. 010- 4348433
Terzijde: bij slecht weer – waar we niet van uit gaan – is de ‘Grote kerk’ op de Markt de schuilkerk.

Om dit allemaal mogelijk te maken zijn er natuurlijk wel vrijwilligers nodig die willen helpen om deze viering in goede banen te lijden.
In de kerk ligt een aanmeldingsformulier. Wanneer vanuit elke kerk 5 vrijwilligers beschikbaar zijn, gaat het helemaal goed komen.

Vrede vieren (15- 24 september 2017)
Onze inspiratie opgedaan in mei tijdens de PAX ambassadeursdag voor vrede willen wij ook dit jaar graag met u delen tijdens een inspiratiebijeenkomst voor de vredesweek.
Daarom : wees welkom op onze bijeenkomst onder het genot van koffie of thee met iets lekkers!
Er wordt o.l.v. theologe Annemieke-Hollanders, stafmedewerker bij PAX op woensdagavond 28 juni van 20.00 – 21.45 uur ( inloop 19.45 uur) in de Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen een workshop gehouden over:
“VREDE VIEREN ” – “KRACHT VAN VERBEELDING”
Gaarne van te voren opgeven via movzwo@hetnet.nl of tel. 0630565296.

Ontmoet Maria – bezoek aan het Catharijneconvent—
Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons?
Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt als een rode draad door de tentoonstelling. Vanaf conceptie tot aan haar tenhemelopneming is Maria in uitingen van kunst te volgen.
Ga mee met Maria op een inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld.
Maria, een mondiaal symbool voor liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming.
Zaterdag 1 juli 2017
Uiterlijk 9.30 uur aanwezig zijn aan de achterkant van station Schiedam-Centrum.
We reizen met de trein naar Utrecht, vandaar is het het ca. 17 minuten lopen naar het Catharijneconvent. De verwachting is om tussen 17.00 en 17.30 uur weer in Schiedam centrum te zijn.
Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Indicatie van de kosten: een vol tarief treinretour € 22,00. Museum € 12,50 (museumjaarkaarthouders € 3,00) Koffie en thee en lunch in het museum zijn voor eigen rekening.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Zaterdag: 24 juni: 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 25 juni: 9.30 uur Woord en Communieviering parochiaan.
Koor Willibrord
Pax Christikerk; Zondag 25 juni: 11.00 uur Eucharistievering Ch. Duynstee Koor: Liriko
Deurcollecte: La Granja

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e.mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 -4741790 of per e.mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.