WILLIBRORD ACTUEEL 25-06-2017

Jaargang 10, nr. 43

25-06-2017

WILLIBRORD ACTUEEL

WEKELIJKS INFORMATIEBULLETIN
VOOR DE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN VLAARDINGEN

Meerpaal: Zaterdag: 24 juni: 18.00 uur Eucharistieviering J. de Lange
H. Lucaskerk: Zondag 25 juni: 9.30 uur Woord en Communieviering parochiaan; Koor Willibrord.
Elke dinsdag is er om 14.00 uur Rozenkrans gebed. Elke donderdagochtend (behalve in vakanties) en vrijdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur is de Lucaskerk open voor een persoonlijk gebed.
Pax Christikerk; Zondag 25 juni: 11.00 uur Eucharistievering Ch. Duynstee Koor: Liriko
Deurcollecte: La Granja

DEZE WEEK
Zin op Zondag – Het leven is een pelgrimage.
Om te pelgrimeren hoef je niet altijd naar Santiago of Rome te gaan. Ieder pad kan een pelgrimstocht worden, wanneer je het wandelt met je hart. In het kader van Zin op Zondag organiseert de Windwijzer op zondag 18 juni
van 15.00 uur – 16.30 uur een wandeltocht. ( mensen die slecht ter been zijn kunnen in de Windwijzer blijven).
Er wordt om 15.00 uur verzameld in de Windwijzer, Schiedamseweg 95, Vlaardingen. Toegang is vrij.
Zin op Zondag is bedoeld voor mensen die verlangend op zoek zijn naar zin in hun bestaan. Vanouds is de zondag de dag waarop daarbij stil gestaan wordt. Zin op Zondag wil naast de gebruikelijke zondagse eredienst een mogelijkheid bieden voor bezinning aan een ieder die zich wil bezinnen.

Vakantie secretariaat.
Het secretariaat is vanwege de schoolvakanties gesloten vanaf 30 juni tot 20 augustus.
Op 30 juni verschijnt de laatste WA en op 20 augustus weer de eerste van het nieuwe jaar.
De startviering in de Pax vindt plaats op 3 september.

Kerksluiting in de zomer.
In ’t Vaartje en in Kerk aan de Waterweg heeft u waarschijnlijk al gelezen dat in de maanden juli en augustus afwisselend één van beide Vlaardingse kerken is gesloten.
Dit besluit is genomen in overleg en met instemming van het Pastoraal Team van onze parochie.
Concreet betekent dit dat in de maand juli de Pax Christi kerk is gesloten. U bent dan van harte welkom in de H. Lucaskerk.
In de maand augustus is de H. Lucaskerk gesloten. U bent dan van harte welkom in de Pax Christikerk.
De aanvangstijden blijven ongewijzigd.
Wij hopen dat we elkaar, in welke RK kerk van Vlaardingen dan ook, zullen ontmoeten.
Mocht u vervoer nodig hebben dan leest u in deze WA hoe u dat kunt regelen.

Vervoer tijdens de zomermaanden
Is de kerk bij u in de buurt in juli of augustus gesloten en wilt u de viering bijwonen in de andere kerk, dan kunt u, indien nodig, vervoer regelen. U kunt, tijdens deze twee maanden, bellen naar de kerktelefoon 06 29 037 132.

Lezen misintenties
De intenties van de kerk die gesloten is, worden gelezen in de kerk die open is.

Ontmoet Maria – bezoek aan het Catharijneconvent
Iedereen weet hoe Maria eruitziet en zal haar beeltenis kunnen herkennen. Ook is bekend dat ze de moeder van Jezus is. Maar over haar leven weten we niet veel. Waarom is ze al eeuwenlang zo populair? Hoe doet ze dat? En wat zegt dat over ons?
Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt als een rode draad door de tentoonstelling. Vanaf conceptie tot aan haar tenhemelopneming is Maria in uitingen van kunst te volgen.
Ga mee met Maria op een inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld.
Maria, een mondiaal symbool voor liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming.
Zaterdag 1 juli 2017
Uiterlijk 9.30 uur aanwezig zijn aan de achterkant van station Schiedam- Centrum.
We reizen met de trein naar Utrecht, vandaar is het ca. 17 minuten lopen naar het Catharijneconvent.
De verwachting is om tussen 17.00 en 17.30 uur weer in Schiedam centrum te zijn.
Aanmelden is wenselijk en kan via e-mail: koalsie@upcmail.nl of via de intekenlijst in de hal van de kerk.
Indicatie van de kosten: een vol tarief treinretour € 22,00. Museum € 12,50 (museumjaarkaarthouders € 3,00) Koffie en thee en lunch in het museum zijn voor eigen rekening.

ACTUELE MEDEDELINGEN
Vrede vieren (15- 24 september 2017)
Onze inspiratie opgedaan in mei tijdens de PAX ambassadeursdag voor vrede willen wij ook dit jaar graag met u delen tijdens een inspiratiebijeenkomst voor de vredesweek.
Daarom : wees welkom op onze bijeenkomst onder het genot van koffie of thee met iets lekkers!
Er wordt o.l.v. theologe Annemieke- Hollanders, stafmedewerker bij PAX op woensdagavond 28 juni van 20.00 – 21.45 uur ( inloop 19.45 uur) in de Lucaskerk, Hoogstraat 26, Vlaardingen een workshop gehouden over:
“VREDE VIEREN ” – “KRACHT VAN VERBEELDING”
Gaarne van te voren opgeven via movzwo@hetnet.nl of tel. 0630565296.

VIERINGEN VOOR DE KOMENDE WEEK
Meerpaal: Gen viering
Pax Christikerk; Zondag 2 juli: Gesloten
H. Lucaskerk: Zondag 2 juli; Eucharistieviering; pater E. Clarenbeek; Themaviering Kerkenband met deurcolecte voor la Granja; samenzang; wereldwinkel

HET SECRETARIAAT
Het secretariaat is geopend voor inlichtingen, het doorgeven van boodschappen, het reserveren van een datum in de kerkagenda, het opgeven van intenties en het doorgeven van berichten voor dit informatiebulletin. U kunt dit doen in de H. Lucaskerk op donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur, telefoon 010 – 4702679 of per e-mail: secr.lucas@willibrordparochievlaardingen.nl
In de Pax Christikerk kan dit op donderdag van 10.00 tot 11.30 uur en op vrijdag van 13.00 – 14.30 uur
telefoon 010 -4741790 of per e-mail: secr.pax@willibrordparochievlaardingen.nl

TELEFOONDIENST WILLIBRORDGEMEENSCHAP TEL: 06-29037132
Voor dringende vragen om pastorale zorg, een ziekenzalving, een uitvaartdienst of het aanvragen van een doop of huwelijk kunt u contact opnemen met de telefoondienst van de deelgemeenschap Willibrord.